Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
labi_suma.doc
Скачиваний:
57
Добавлен:
16.02.2016
Размер:
4.81 Mб
Скачать

3. Аналіз результатів

Оскільки з агрономічної точки зору найбільш цінними є структурні агрегати розміром від 0,25 до 10 мм, то слід підсумувати за кожним досліджуваним зразком ґрунту процентний вміст цих фракцій. Далі необхідно повести градацію ґрунтів за наступною шкалою:

 • якщо вміст структурних агрегатів розміром 0,25…10 мм складає більше 80 % то це добре структурований ґрунт;

 • якщо вміст структурних агрегатів розміром 0,25…10 мм складає 50…80 % то це структурований ґрунт;

 • якщо вміст структурних агрегатів розміром 0,25…10 мм складає 10…50 % то це погано структурований ґрунт;

 • якщо вміст структурних агрегатів розміром 0,25…10 мм складає менше 10 %, то це безструктурний ґрунт.

Слід звернути увагу на розмір переважаючої фракції: якщо переважають агрегати з розміром більшим 10 мм, то це глибистий ґрунт, якщо переважають агрегати з розміром меншим 0,25 мм, то це пилевидний ґрунт. Також необхідно зробити висновок про вплив механічного складу ґрунту на його структурність.

4. Зміст звіту

Звіт за цією лабораторною роботою повинен містити зведену таблицю результатів визначення механічного та структурного складу ґрунтів, а також аналіз отриманих результатів.

5. Контрольні запитання

 1. Дати визначення ґрунту і охарактеризувати його склад.

 2. Дати визначення гранулометричного (механічного) складу ґрунту.

 3. Навести класифікацію ґрунтів за вмістом “фізичної глини”.

 4. Що розуміють під структурою ґрунту?

 5. Яким показником оцінюють структуру ґрунту?

 6. Вказати основні фізико-механічні властивості ґрунту.

 7. Дати визначення фізичної стиглості ґрунту.

 8. Сформулювати основну задачу обробітку ґрунту.

 9. Навести основні процеси обробітку ґрунту.

 10. Вказати найбільш розповсюджені прийоми обробітку ґрунту.

 11. Вказати основні деталі з яких складається корпус плуга.

 12. Описати спеціальні прийоми обробітку ґрунту.

 13. Вказати основні способи поверхневого обробітку ґрунту.

 14. Навести показники якості обробки ґрунту, які покладені в основу методу оцінки якості роботи ґрунтообробних машин.

Лабораторна робота №2

Тема: Бур’яни та методи боротьби з ними

Мета: Вивчити біологічні особливості бур’янів, джерела забур’яненості полів. Набути практичних навичок кількісної оцінки забур’яненості полів та побудови карт забур’яненості полів сівозміни”

Матеріали та обладнання: зразки ґрунту, ємкості для ґрунту, пінцети, олівці, лінійка, плакати.

1. Теоретичні відомості

Бур’янами – називають рослини, які людина не вирощує, але вони розмножуються і засмічують сільськогосподарські угіддя.

Деякі бур’яни у процесі тривалої еволюції настільки пристосувались до росту серед культурних рослин, що поза ними не ростуть (кукіль – забруднює посіви колосових культур).

Інші бур'яни, володіючи подібними з окремими культурними рослинами біологічними та морфологічними признаками (умови росту насіння, вегетаційний період, форма та розміри насіння), стали їх супутниками і отримали назву бур’янів-супутників. Так, наприклад, вівсюг є супутником вівса, гречка льняна – супутник льону.

Деякі культурні рослини, які випадково потрапили в посіви інших культурних рослин (жито в посіви пшениці) називають умовними бур’янами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]