Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
labi_suma.doc
Скачиваний:
57
Добавлен:
16.02.2016
Размер:
4.81 Mб
Скачать

3. Аналіз результатів

За результатами виконання 1 та 2 завдання заповнюється зведена таблиця встановленої форми (табл.7.4) та робиться висновок про належність зерна, паростків та сходів тій чи іншій культурі.

Таблиця 7.4. Результати визначення хлібних злаків за насінням, паросткам та сходами

№ зразка

Ознаки зерна

Ознаки листків сходів

Кількість зародкових корінців

Культура

плівча-стість

форма

поверхня зернівки

колір

хохолок

колір

ширина

опушення

розташу-

вання

4. Зміст звіту

1. Заповнена таблиця із результатами визначення хлібних злаків за насінням, паросткам та сходами (табл. 7.4).

5. Контрольні запитання

1. Навести хлібні злаки 1 та 2 груп. Вказати основні ознаки, які їх відрізняють.

2. З яких основних частин складається зернівка хлібних злаків?

3. Наведені приклади використання людиною кожного із хлібних злаків.

4. Описати процес проростання зернівки хлібних злаків 1 групи.

5. Описати будову колоса хлібних злаків.

Додаток А

Додаток В

Таблиця В.1. Вихідні дані для розрахунку норми добрив під запланований врожай

Варіант

Культура

Врожай-ність, т/га

Вміст поживних елементів у ґрунті

Наявні добрива

органічні

азотні

фосфорні

калійні

N

P2O5

K2O

0

Озима пшениця

7

7+N*/5

3+ N/5

3+ N/10

великої рогатої худоби

аміачна селітра

суперфосфат

хлористий калій

1

Яра пшениця

4,5

напівпере-прілий мішаний

сульфат амонію

суперфосфат подвійний

калійна сіль

2

Озиме жито

5

свиней

сечовина

суперфосфат

хлористий калій

3

Овес

4

коней

сечовина

суперфосфат

калійна сіль

4

Ярий ячмінь

4,5

свиней

аміачна селітра

суперфосфат подвійний

хлористий калій

5

Цукрові буряки

40

великої рогатої худоби

сульфат амонію

фосфоритне борошно

калійна сіль

6

Льон-довгунець (соломка)

3,5

напівпере-прілий мішаний

аміачна селітра

фосфоритне борошно

калімаг-незія

7

Картопля

18

овець

сечовина

суперфосфат

калімаг-незія

8

Коню-шина

9

коней

аміачна селітра

суперфосфат

хлористий калій

9

Кормові буряки

35

свиней

сульфат амонію

суперфосфат подвійний

калійна сіль

* N - передостання цифра порядкового номера студента у журналі групи

Таблиця В.2. Орієнтовні коефіцієнти використання культурами поживних речовин з ґрунту та добрив

Культура

З ґрунту

З мінеральних добрив

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

Пшениця озима

0,20-0,35

0,05-0,15

0,08-0,20

050-0,80

0,20-0,45

0,55-0,85

Пшениця яра

0,20-0,30

0,05-0,10

0,06-0,18

0,60-0,75

0,20-0,40

0,60-0,70

Жито озиме

0,20-0,35

0,05-0,15

0,07-0,19

0,50-0,80

0,20-0,45

0,55-0,85

Ячмінь

0,15-0,35

0,05-0,15

0,06-0,12

0,60-0,75

0,20-0,40

0,60-0,70

Овес

0,20-0,35

0,05-0,15

0,08-0,16

0,60-0,80

0,25-0,35

0,65-0,85

Кукурудза (зерно)

0,25-0,40

0,06-0,18

0,08-0,30

0,65-0,85

0,25-0,45

0,65-0,85

Просо

0,15-0,35

0,05-0,13

0,06-0,12

0,55-0,80

0,25-0,40

0,65-0,85

Гречка

0,15-0,35

0,05-0,15

0,06-0,12

0,50-0,70

0,30-0,45

0,70-0,90

Горох

0,30-0,55

0,09-0,18

0,06-0,19

0,50-0,80

0,30-0,45

0,70-0,80

Буряк цукровий

0,25-0,50

0,06-0,15

0,07-0,40

0,55-0,85

0,25-0,45

0,65-0,90

Буряк кормовий

0,20-0,40

0,05-0,12

0,06-0,25

0,55-0,85

0,25-0,45

0,65-0,90

Картопля

0,20-0,35

0,07-0,15

0,09-0,40

0,50-0,80

0,25-0,35

0,70-0,90

Льон (соломка)

0,22-0,32

0,03-0,12

0,06-0,18

0,55-0,65

0,15-0,30

0,65-0,80

Багаторічні трави (сіно)

0,09-0,16

0,05-0,06

0,08-0,15

0,70

0,20

0,80

Таблиця В.3. Вміст поживних речовин у органічних добривах

Гній

Вміст в 1 т , кг

N

P2O5

K2O

Великої рогатої худоби

5

2.4

5

Коней

7

3.0

5

Свиней

4.5

2.0

6

Овець

8

2.5

6.7

Напівперепрілий мішаний

5

2.5

6

Таблиця В.4. Рекомендовані норми внесення органічних добрив

Культура

Норма внесення, т/га

Ярі зернові

-

Озимі зернові

20

Цукрові та кормові буряки

30

Льон

-

Картопля

20

Конюшина, люцерна

-

Однорічні трави та сумішки

-

Кукурудза

30

Таблиця В.5. Орієнтовне винесення поживних речовин з ґрунту деякими сільськогосподарськими культурами

Культура

Продукція

Винесення з 1 т продукції, кг

N

P2O5

K2O

Озима пшениця

зерно

35

12

25

Яра пшениця

зерно

40

13

27

Озиме жито

зерно

33

14

30

Ярий ячмінь

зерно

27

10

22

Овес

зерно

35

15

29

Льон-довгунець

насіння

85

45

75

Льон-довгунець

соломка

14

9

19

Цукрові та кормові буряки

коренеплоди

7

2

8

Вика + овес

зелена маса

2,5

1,0

3,5

Конюшина

сіно

19

6

15

Люцерна

сіно

26

6

15

Картопля

бульби

7

4

10

Таблиця. В.6. Вміст діючої речовини в мінеральних добривах

Вид

Назва

Вміст діючої речовини, %

Азотні

аміачна селітра

34

сульфат амонію

20

натрієва селітра

16

сечовина

46

Фосфорні

фосфоритне борошно

19

суперфосфат гранульований

19

суперфосфат подвійний гранульований

46

Калійні

хлористий калій

57

калійна сіль

40

калімагнезія

30

Додаток Г

Таблиця Г.1. Вихідні дані для розрахунку основних параметрів процесу хімічної боротьби зі шкідниками та хворобами

Варі-ант

Культура

Площа, га

(маса, т)

Швидкість руху агре-гату, км/год

Шкідник

Хвороба

0

Пшениця озима

28

-

-

Летюча сажка

1

Льон-довгунець

12

-

-

Крапчастість

2

Буряки цукрові

83

7

-

Борошниста роса

3

Пшениця озима

41

9

Гессенська муха, трипси

-

4

Картопля

32

6

-

Фітофтороз

5

Льон-довгунець

58

7

Совка-гама

-

6

Горох

22

8

Гороховий зерноїд

-

7

Цукрові буряки

63

10

Личинки хрущів, дротяники

-

8

Пшениця яра

86

10

-

Іржа жовта та стеблова

9

Пшениця яра

14

-

-

Фузаріозна коренева гниль

Таблиця Г.2. Рекомендовані препарати хімічного захисту рослин

Препарат

Норма витрати,

л/га (л/т)

Об'єкт, що обробляється

Об'єкт, проти якого обробляється

Спосіб, час обробки, обмеження

1

2

3

4

5

Бaйлeтoн, 25% з.п.* (Tpиaдимeфoн)

0,5

Пшениця яра та озима

Борошниста роса, іржа бура

Обприскува-ння в період вегетації

Бaйлeтoн, 25% з.п. (Tpиaдимeфoн)

1,0

Пшениця яра та озима

Іржа жовта та стеблова, септоріоз

Обприскува-ння в період вегетації

Альто Супер 330 ЕС, 33% к.е. (Ципроконазол, 80г/л+пропіконазол, 250 г/л)

0,4-0,5

Пшениця озима

Борошниста роса, септоріоз, іржа бура

Обприскува-ння в період вегетації

Аpчep, 42,5% к.e. (Пpoпiкoнaзoл 12,5% +фeн-пpoпiмopф 30%)

0,8-1,0

Пшениця озима

Борошниста роса, септоріоз, іржа

Обприскува-ння в період вегетації

Продовження табл. Г.2

1

2

3

4

5

Вiтaвaкc 200, 75% з.п. (Kapбoкcин 37,5% + тиpaм 37,5%)

3,0

Пшениця яра та озима

Летюча, тверда сажки, гельмінто-споріозна і фузаріозна кореневі гнилі

Протруювання насіння суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)

Вiтaвaкc 200, 75% з.п. (Kapбoкcин 37,5% + тиpaм 37,5%)

1,5-2,0

Льон– довгунець (на технічні цілі)

Антракноз, крапчастість

Протруювання насіння суспензією препарату (3-5 л води на 1 т насіння)

Авіксил, з.п. (Оксадиксил+полі-карбацин)

2,1- 2,6

Картопля

Фітофтороз, макроспороз

Обприскування в період веге-тації 0,5-0,6% суспензією препарату

Ридoмiл Голд МЦ 68 WG, 68% в.г. (Meтaлaкcил-М 4% +мaнкoцeб 64%)

2,5

Картопля

Фітофтороз

Обприскування в період вегетації

Альто Супер 330 ЕС, 33% к.е. (Ципроконазол, 80г/л+пропіконазол, 250 г/л)

0,5

Буряки цукрові

Церкоспороз, борошниста роса

Обприскування в період вегетації за перших ознак захворювання

Хлopoкиc мiдi, 90% з.п. (Xлopoкcид мiдi)

2,2

Льон- довгунець

Антракноз, фузаріоз

Обприскування по сходах та у фазі "ялинки" 0,4% суспензією препарату

Диметрин новий 40 % к.е.

1-1,5

Пшениця

Хлібні клопи, хлібна жужелиця, злакові попелиці, хлібні пильщики, шведська, шенична, гесенська мухи, ковалики, совки, трипси, злакові цикадки

За чисельності фітофагів, що перевищує еко-номічні пороги шкодочинності, здійснюють обприскування посівів

Децис, 2,5%-й к.е.

0,25

Карате, 5%-й к.е.

0,15

Сумітіон, 50%-й к.е.

0,6-1,0

Ф'юрі, 10%-й в.е.

0,07

Сумі-альфа, 5%-й к.е.

0,2 л/га

Кінмікс, 5%-й к.е.

0,2-0,3

Продовження табл. Г.2

1

2

3

4

5

Волатон, 50%-й к.е.

1

Горох

Бульбочкові довгоносики, гороховий зерноїд, горохова квіткова галиця, горохова попелиця, горохові плодожерки

При загрозливій щільності шкідників проводять крайові чи суцільні обробки посівів

БІ-58 новий 40%-й к.е.

0,5-1

Диметрин 40 % к.е.

0,5-1,0

Децис, 2,5%-й к.е.

0,2

Золон, 35%-й к.е.

1,4

Суміцидин, 20%-й к.е.

0,3

Циклон 10 % к.е.

0,15-0,25

БІ-58 новий, 40%-й к.е. + дурсбан, 40,8%-й к.е.

0,5 + 0,2

Цукрові буряки

Звичайний, сірий довгоносики, блішки, крихітка, личинки хрущів та хлібних жуків, дротяники, попелиці, совки,

При високій чисельності шкідників, що перевищує еко-номічний поріг шкодочинності

Децис, 2,5%-й к.е. + фозалон, 35%-й к.е.

0,2 + 1,5

Базудин, 60%-й к.е.+ децис, 2,5%-й к.е.

0,8 + 0,2

Базудин, 60%-й к.е.

1,5-1,8

Льон

Совка-гама

При кількості гусениць пер-шого покоління понад 5 екз./м2, а другого і третього - 10 екз./м2 посіву

Фастак, 10%-й к.е.

0,2-0,25

БІ-58 новий, 40%-й к.е.

0,5-1

* з.п. - змочувані порошки, к.с. - водні концентрати суспензій, к.е. - концентрати емульсій, в.р. - водні розчини, г - гранульовані пестициди, в.г. - водорозчинні гранули

Таблиця Г.3. Машини для хімічного захисту сільськогосподарських культур

Характеристика

Марка

Призначення

1

2

3

Місткість бака 200 л

Продуктивність до 18 т/год

Норма витрат робочої рідини 0,5-3,5 л/хв

Протруювач насіння універсальний ПС-10А

Для протруювання насіння зернових культур

Ширина захвату 18 м

Місткість бака 2000 л

Витрати робочої рідини 120 - 300 л/га

Обприскувач причіпний штанговий ОПШ-2000

Для суцільного обприскування сільськогосподар-ських культур

Ширина захвату 16,2 м

Місткість бака 1200 л

Витрати робочої рідини 75-300 л/га

Обприскувач причіпний штанговий ОПШ-15-01

Для обробки пестицидами польових культур

Ширина захвату 18-22,5 м

Місткість бака 2000 л

Витрати робочої рідини 75-300 л/га

Обприскувач причіпний штанговий ОП-2000-2-01

Для обробки пестицидами польових культур

Місткість бака 1500 л

Ширина захвату 18 м

Витрата робочої рідини 50-400 л/га

Оприскувач причіпний штанговий TR 1500-18 AIR SPRAYER

Для обробки пестицидами польових культур

Ширина захвату 16.20 м

Місткість бака 630 л

Витрати робочої рідини 75-300 л/га

Обприскувач штанговий мало об’ємний ОМ-630-2,

Призначений для обробки польових культур

Місткість бака 2500 л

Ширина захвату 18 м

Витрати робочої рідини 100-1250 л/га

Обприскувач причіпний штанговий Plimet 2518

Призначений для обробки польових культур

Додаток Д

Умови для виконання завдання 1 лабораторної роботи № 6.

Варіант 0-3.

Визначити розмір поля, число полів у сівозміні, в якій передбачається вирощувати наступні культури: озиму пшеницю (30 га); озиме жито (20 га); яру пшеницю (50 га); ячмінь (40 га); овес (10 га), горох (35 га), вику на зерно (15 га), картоплю (100 га), у тому числі ранню (50 га), конюшину (100 га).

Варіант 4-6.

Визначити розмір поля, число полів у сівозміні, в якій передбачається вирощувати наступні культури: озиму пшеницю (255 га); ячмінь (45 га); овес (40 га), кукурудзу (55 га), просо (30 га), горох (60 га), вику (25 га), цукровий буряк (170 га), вику-вівсяну суміш на зелений корм (85 га), конюшину однорічного користування (85 га).

Варіант 7-9.

Визначити розмір поля, число полів у сівозміні, в якій передбачається вирощувати наступні культури: озиму пшеницю (400 га); ячмінь (100 га); соняшник (100 га), кукурудзу на силос (100 га). Крім того одне поле буде займати чистий пар.

ЛІТЕРАТУРА

    1. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур. – Львів: НВФ Українські технології, 2002. – 800 с.

    2. Кравченко М.С., Злобін Ю.А., Царенко О.М. Землеробство: підручник. – К.: Либідь, 2002. - 496 с.

    3. Гладюк М.М. Основи агрохімії: хімія в сільськогму господарстві. – К.: Ірпінь: Перун, 2003. – 288 с.

    4. Щербаков В.Г. Збірник агрономічних задач з рослинництва. – Урожай, 1999. – 176 с.

    5. Основи сільського господарства. Практикум / Б.М. Польський, М.І. Стебленко, Р.Д. Чмир, В.С. Яворський. – К.: Вища школа, 1992. – 261 с.

    6. Веремейчик Л.А., Гуз А.Ф. Основы Земледелия, агрохимии и защиты растений. – Мн.: Ураджай, 2000. – 233 с.

    7. Иванов Н.В. Борьба с вредителями. – М.: Вече, 2003. – 176 с.

    8. Практикум із ґрунтознавства. Загальне ґрунтознавство. – Луцьк: Ред.-вид. від. “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. – 72 с.

    9. Практикум по основам сельского хозяйства / И.М. Ващенко, К.П. Ланге, М.П. Меркулов, Т.Д. Олексенко. – М.: Просвещение, 1991. - 431 с.

    10. Кузнецов В.С. Практикум по растениеводству. – М.: Колос, 1977. – 184 с.

    11. Сафонов А.Ф., Стратонович М.В. Практикум по земледелию с почвоведением. М.: Агропромиздат, 1990. – 208 с.

    12. Доспехов Б.А., Васильев И.П., Туманов А.М. Практикум по земледелию. – М.: Колос, 1977. – 368 с.

    13. Витязев Г.Г., Макаров И.Б. Общее земледелие: учебник. - М.: Изд-во МГУ, 1991. – 288 с.

    14. Минеев В.Г. Агрохимия: учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 486 с.

    15. Практикум по агрохимим. – М.: Агропромиздат, 1987. – 386 с.

    16. Бутко Б.Я. Методика проведения лабораторно-практических занятий по основам агрохими. М.: Высшая школа, 1974. – 96 с.

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………...

3

Лабораторна робота №1. Технологія обробітку ґрунту………..................

4

Лабораторна робота №2. Бур’яни та методи боротьби з ними..................

13

Лабораторна робота №3. Мінеральні добрива та розрахунок норми їх внесення під запланований врожай…………..

24

Лабораторна робота №4. Шкідники і хвороби сільськогосподарських культур та методи боротьби з ними………….

33

Лабораторна робота №5. Насінництво та якість посівного матеріалу сільськогосподарських культур………………

42

Лабораторна робота №6. Сівозміни сільськогосподарських культур….

47

Лабораторна робота №7. Хлібні злаки……………………………...………

54

Додаток А……………………………………………………………………...

62

Додаток В……………………………………………………….……………..

63

Додаток Г……………………………………………………….……………..

66

Додаток Д……………………………………………………….……………..

70

Література……………………………………………………….……………..

72

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей “Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва” (7.090215) і „Обладнання переробних та харчових виробництв” (7.090221) машинобудівного факультету денної форми навчання

Комп’ютерний набір та верстка: І.Є. Цизь

Редактор: Л.Ю. Тиха

Підисано до друку 2005 р.

Формат 60х80/16. Папір офіс. Гарн. Таймс. Ум. друк арк. .

Обл.-вид. арк. 4. Тираж 50 Зам. 970.

Редакційно-видавничий відділ

Луцького державного університету

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]