Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
labi_suma.doc
Скачиваний:
57
Добавлен:
16.02.2016
Размер:
4.81 Mб
Скачать

1.4. Прийоми обробітку ґрунту

У практиці сільськогосподарського виробництва найбільш поширеними прийоми обробки ґрунту є основний, спеціальний і поверхневий обробіток ґрунту.

Основний обробіток ґрунту – це перший глибокий обробіток після збирання попередньої культури. Найбільш поширеним процесом механізованого обробітку ґрунту яким здійснюють основний обробіток є оранка полицевим плугом.

Оранка забезпечує глибоке підрізання, рихлення, обертання і перемішування орного шару. Основним робочим органом плуга є корпус (рис.1), що складається із стійки 1, на якій закріплюється леміш 2, полиця 3 та польова дошка 4. Крім цього, плуг комплектується додатковими робочими органами: передплужником, ножем та ґрунтопоглиблювачем. При роботі плуга, його робочі органи виконують наступні технологічні операції: ніж розрізає наземну рослинну масу і верхній задернілий шар ґрунту, утворюючи таким чином рівну стінку борозни; передплужник підрізає верхній задернілий шар ґрунту, обертає і разом з пожнивними рештками скидає його на дно борозни; леміш корпусу плуга підрізає пласт ґрунту на задану глибину і здійснює підйом його на робочу поверхню полиці; полиця повертає та кришить пласт. За формою полиця може бути циліндрична, культурна, напівгвинтова та гвинтова. Польова дошка забезпечує стійкість корпусу плуга. За необхідності поглиблення орного шару застосовуються ґрунтопоглиблювачі. В ерозійно небезпечних умовах полицеву оранку замінюють безполицевим глибоким рихленням ґрунту плоскорізами або плужним безполицевим обробітком.

Спеціальний обробіток. Плантажний основний обробіток ґрунту проводиться спеціальними плантажними плугами на глибину до 75 см і більше під посадку плодово-ягідних насаджень.

Фрезерний обробіток застосовують для торфових і сильно задернілих лучних ґрунтів.

Ярусний (пошаровий) обробіток ґрунту застосовується в зоні дерново-підзолистих і солонцевих ґрунтів.

Способи поверхневого обробітку ґрунту. Лущення – рихлення ґрунту на глибину до 15-16 см з повертанням пласта. Здійснюється лемішними або дисковими лущильниками відразу після збирання врожаю з метою знищення пожнивних бур'янів, розпушування ущільненого ґрунту, провокації насіння бур'янів до проростання. Наступний після лущення через 2 тижні основний обробіток знищує паростки бур'янів.

Робочим органом лемішного лущильника є корпус, а дискового – спеціальний сферичний диск.

Культивація – прийом обробітку ґрунту, що забезпечує її рихлення, перемішування та підрізання бур'янів. Робочими органами культиваторів є різні за конфігурацією полольні або розпушуючі лапи, голчасті диски, осипальні та підкормлюючі ножі. Робочі органи універсальних культиваторів можна встановити на суцільний обробіток (обробка ґрунту перед посівом) або на міжрядний обробіток ґрунту, при догляді за просапними культурами.

Боронування – прийом обробітку ґрунту, що забезпечує рихлення, перемішування, вирівнювання поверхні ґрунту і знищення бур'янів, що проростають. Робочі органи зубових борін – нерухомі зуби. В сітчастих борін, які застосовуються в основному для обробітку ґрунту після появи сходів культурних рослин, зуби рухомі і копіюють рельєф поля. Дискові борони в якості робочого органу мають сферичні обертові диски, які можна встановити під різним кутом до напрямку руху, що забезпечує можливість за необхідності змінювати глибину обробітку ґрунту.

Коткування – прийом, що забезпечує ущільнення та вирівнювання поверхні поля, подрібнення агрегатів. Для прикочування застосовують котки різноманітні за формою поверхні та вагою (гладкі, ребристі і ін.).

Для оцінки якості виконання окремих робіт з обробітку ґрунту розроблена система показників (табл.1.1).

Таблиця 1.1. Оцінка якості обробітку ґрунту

Вид робіт

Показник якості

Вимоги до якості при оцінці

добре

задовільно

Незадовільно

1

2

3

4

5

Лущення стерні

Термін

Зразу за збиранням врожаю

У перші 5 днів після збирання

Із запізненням більше 5 днів

Глибина

Встановлена агровимогами

З відхиленням не більше 1см

З відхиленням більше 1см

Огріхи

Відсутні

Відсутні

Наявні

Підрізання бур'янів

Повне

Лишаються не більше одного на 10 м2

Лишаються більше одного на 10 м2

Оранка

Термін

У першу половину встановленого терміну

У встановлений термін

Із запізненням

Глибина

Встановлена

З відхиленням не більше 1 см

З відхиленням більше 1 см

Огріхи

Відсутні

Відсутні

Наявні

Гребени-стість

Гребенистість відсутня

Слабка гребенистість

Рілля гребениста

Культивація,

Заробка дернини

Повна і глибока

Не більше 5 випадків незаробленої дернини на 1 га

Більше 5 випадків незаробленої дернини на 1 га

Оборювання кінців

Кінці загінки оборані

Кінці загінки оборані

Кінці загінки не оборані

Термін

У першу половину встановленого терміну

У встановлений термін

Із запізненням більше 2 днів

Глибина розпушення

Встановлена

З відхиленням не більше 1 см

З відхиленням більше 1 см

боронування

Глибистість

Глиби відсутні

Не більше 5 глиб на 1 м2

Більше 5 глиб на 1 м2

Підрізання бур'янів

Повне

Лишилось не більше 1 буряна на 10 м2

Лишилось більше 1 буряна на 10 м2

Огріхи

Відсутні

Відсутні

Наявні

Вирівнюван-ня поверхні

Вирівняна

Вирівняна

Не вирівняна

Продовження табл. 1.1

1

2

3

4

5

Міжрядний обробіток

Термін

У першу половину встановленого терміну

У встановлений термін

Із запізненням більше 2 днів

Глибина розпушення

Встановлена

З відхиленням не більше 1 см

З відхиленням більше 1 см

Підрізання бур'янів

Повне

Лишилось не більше 1 буряна на 10 м2

Лишилось більше 1 буряна на 10 м2

Огріхи

Відсутні

Відсутні

Наявні

Пошкоджен-ня і засипання рослин

Пошкоджених і засипаних рослин немає

Пошкоджених рослин не більше 1 %

Пошкоджених рослин більше 1 %

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]