Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3.docx
Скачиваний:
127
Добавлен:
14.02.2016
Размер:
44.26 Кб
Скачать

Обладнання робочих місць вчителя і учнів для виготовлення виробів з різних матеріалів та технічного моделювання. Дотримання порядку на робочому місці.

Згідно «Положення про кімнату для уроків трудового навчання 1-4 класів» вона повинна бути обладнана відповідно до навчально-виховних завдань, технічних і санітарно-гігієгічних вимог. Робоча кімната організовується в приміщені, площа якого54-60кв.м(на 1 учня 1.5-2 кв.м). Робочі столи для учнів початкових класів мають задовольняти такі вимоги: відповідати зросту школяра, забезпечувати симетричний розподіл навантаження, знижувати навантаження кінцівки з допомогою підставок. Учень повинен сидіти за столом або стояти поруч прямо з невеликим нахилом голови вперед. Його плечі повинні розміщувати паралельно поверхні столу, лікті в сидячому положенні мають лежати на стільниці, ноги спираються на підніжку. Між тулубом і столом має залишатися вільний проміжок 3-4 см. Важливе місце в організації трудового процесу на уроках праці займають питання дотримання порядку на робочому місці, його обладнання у відповідності з правилами культури праці. Учитель знайомить молодших школярів з основними вимогами за допомогою плакатів «Правила працюючої людини», «Правильно організовуй робоче місце», різноманітних пам'яток. У результаті діти мають запам’ятати і виконувати «золоте правило» організації і порядку на робочому місці : «На столі не має бути нічого зайвого. Ті інструменти і пристрої, які беруть правою рукою, кладуть справа, лівою — зліва, які частіше застосовуються — ближчу, які зрідка — подалі». Вчителю слід пам’ятати, що найкращим прикладом для учнів, служить зразковий порядок на його власному робочому місці, на це слід звертати особливу увагу і при демонстрації прийомів роботи, і у продовж всього року.

11

Матеріально-технічне та наочно-методичне забезпечення уроків трудового навчання в початкових класах.

У робочих кімнатах 1-4 класів концентрується все матеріально-технічне забезпечення уроків і позакласних занять з праці. До складу методичного комплекту належать навчально-методичні посібники та наочні засоби, які рекомендовані Міністерством освіти і науки для школярів 1-4 класів та самостійно розроблений навчально-методичний роздатковий матеріал: технологічні картки, креслення виробів, технічні рисунки, картки-завдання. Наочні посібники для занять з трудового навчання є натуральні(природні і виробничі об’єкти, зразки матеріалів, інструменти, механізми, технічні пристрої, предмети господарської діяльності, готові вироби); зображувальні (фотографії, малюнки, таблиці, плакати, технологічні картки); екранні (діапозитиви, кінофільми, відеофільми, телепередачі, комп’ютерні програми, для застосування яких необхідно ТЗН— діапроектори, кінопроектори, код оскопи, телевізори, комп’ютери, мультимедійні дошки).

12

Методи трудового навчання, їх класифікація. Особливості застосування методів трудового навчання у роботі з молодшими школярами.

Під предметом трудового навчання розуміють способи організації спільної роботи вчителя і учнів, з допомогою яких досягається засвоєння техніко-технологічних знань, формування трудових умінь, навичок, виховання позитивного ставлення до праці, розвиток самостійності і творчої активності в навчальній і трудовій діяльності. Можна провести класифікацію методів трудового навчання у відповідності з метою застосування: методи повідомлення нових знань; методи формування умінь і навичок; метод контролю за ходом і оцінювання результатів навчання. Класифікувати методи трудового навчання можна і за джерелами інформації, з яких учні набувають нових знань,умінь і навичок: словесні (розповідь, пояснення, бесіда, лекція, аудіо записи, радіопередачі, друковане слово:підручники, посібники, довідники, енциклопедії); наочні (демонстрації готових виробів, їх частин, розгорток, креслення, технологічних карт, фотографій, таблиць, інструментів, матеріалів, слайдів, діафільмів, кінофільмів, телепередач, відеозаписів,показ прийомів роботи); практичні (трудові вправи, досліди, лабораторні роботи, самостійна розробка конструкцій, виконання практичних робіт). Існує також класифікація методів трудового навчання, в основу якої покладено ступінь самостійності учнів у пізнавальній діяльності. За цією ознакою методи трудового навчання поділяються на: репродуктивні, активні (частково-пошукові, проблемні, дослідницькі).

13

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]