Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3.docx
Скачиваний:
127
Добавлен:
14.02.2016
Размер:
44.26 Кб
Скачать

Мета, завдання і зміст навчальної дисципліни «Трудове навчання» в

1-4 класах.

При укладанні змісту програми трудового навчання керуються такими дидактичними принципами: політехнізму; науковості; зв’язку з практикою; систематичності і послідовності; доступності і посильності праці для учнів; свідомості і активності учнів у трудовому навчанні; наочності; виховання і розвитку учнів у процесі трудового навчання. Метою трудового навчання в початкових класах є розвиток особистості через залучення школярів до творчої праці, формування конструктивного підходу до вирішення трудових завдань. У процесі трудового навчання розв’язуються наступні завдання: ознайомлення учнів з основами сучасного виробництва та формування вмінь і навичок робити ручними знаряддями праці; пропедевтична орієнтація у різних типах професій; виховання творчого ставлення до праці; посильна участь у продуктивній праці. Зміст програми зорієнтований на світ професій, з огляду на які і програмі виділено п’ять розділів: «Людина-природа», «Я сам та інші люди», «Людина і знаки інформації», «Людина-техніка», «Людина і художнє довкілля». Мета і завдання предмета реалізується на основі змісту основних напрямків життєдіяльності людини. Для кожної теми програми визначено зміст знань і умінь, які підлягають засвоєнню державних вимог щодо рівня підготовки учнів стосовно мовленнєвих, графічних та практичних умінь, наведений орієнтовний перелік практичних робіт. Учитель виходячи із програмних навчально-виховних завдань, місцевих умов та можливостей, обирає для виготовлення ті вироби, які рекомендуються, або підбирає інші, конструювання яких відповідає змісту, розділу і темі, що вивчається.

6

Конструктивно-технологічний підхід у трудовому навчанні.

Назва тем програми у віршованій формі спрямовані на актуалізацію, в першу чергу, мотиваційної сфери особистості, а не техніко-технологічної, як у інших варіативних програмах з трудового навчання. Спочатку пробуджується бажання працювати, забезпечується «входження » в образ, а потім виконуються предметно — маніпулятивні дії по втіленню словесних і графічних образів з різних легко оброблюваних матеріалах. Від уяви, фантазії — до кінчиків пальців, від дитини — до мистецтва. У зв’язку з механізацією і автоматизацією сучасного виробництва фізичні функції працівників у процесі трудової діяльності поступаються сенсорним і інтелектуальним функціям по плануванню технологічного процесу, управлінню машинами і контролю за виходом продукції. При цьому важливого значення набувають технічна творчість, раціоналізація і конструювання. Усе це сприяє розробці нових систем як у професійній, так і в шкільній методиці трудового навчання. Такою новою системою можна вважати констуктивно0технологічну, провідна ідея якої полягає в органічному поєднанні виконавської і творчої діяльності учнів. Школярі відповідальніше ставляться до таких навчальних ситуацій, які вимагають ще до безпосереднього виготовлення виробу, вирішити цілий ряд технічних завдань по розробці його конструкції, розв’язати певні технологічні та організаційно-економічні проблеми, що виникають у зв’язку з проектуванням майбутнього продукту трудової діяльності.

7

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]