Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3 КЛАС.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
14.02.2016
Размер:
84.48 Кб
Скачать

3 КЛАС

 1. Написати новорічне вітання своїй вчительці.

 2. Поділи слова для переносу: гайок, від’їжджає, гудзик, сойка.

 3. До поданих слів дібрати слова, близькі за значенням: ввічливий - копиця - жара - хуртовина -

 4. Записати якомога більше слів ознак до поданих слів, скласти і записати одне речення, використавши одне із них: зима – гриби –

 5. З поданих слів склади речення, підкресли головні члени. В іменниках понач закінчення. Іній, дерева, вранці, сріблястий, на, з’явитися.

 6. Перевір текст, виправ помилки і запиши його правильно. Добери заголовок. Пришла зема. Випав сніх. Зимля вкрилася білим покревалом. Дирева і кущі одяглися в лехкі снігові шуби. Багато птахів жеве взимовому лісі. 

 7. Усне завдання: Як ви розумієте народну мудрість: Пташка красна своїм пір’ям, а людина – ділом.

 8. Запиши речення в такій послідовності, щоб утворився текст. Устав пропущені літери. До утвореного тексту добери заголовок, запиши його перед текстом. Склади кінцівку тексту (2-3 речення) й допиши її. Раптом у дол..ні з-за лісу з’явилася хмарка. Це зовсім і не хмарка, а в..л..чезна зграя шпаків. Вона насувалася швидко і зростала на очах. Сонячний осінній день.

 9. Запиши слова за алфавітом, постав наголос. Завдання, ознака, заняття, олень, виразно, новий, посередині, фартух. 

 10. Добери і запиши до прикметників порівняння. Неповороткий, наче ... Полохливий, як ... Злий, як ... Упертий, як ...

 11. Заміни вислови одним словом, це слово запиши. Склади і запиши речення з одним із висловів. Пекти раки –  Точити теревені – П’ятами накивати –  Повісити носа –  Набрати води в рот –

3 клас

1. Напишіть 6-8 речень про квіти, які ростуть біля вашого будинку. Доберіть заголовок і запишіть його перед текстом.

12 балів

2. Замініть словосполучення та вислови одним словом. Складіть і запишіть речення з одним із дібраних слів.

Сильний дощ –

Багато корів –

Багато птахів –

Суха трава –

Намотати на вус –

Як у кота сліз - 4 бали

3. З’єднайте частини речень так, щоб утворилися прислів’я. Запишіть їх.

Добре слово говориться не язиком…

Наука в ліс не веде…

Вовк старіє…

Золото й срібло не старіють…

Бережи час…

Всякому слову…

але не мудріє.

батько й мати ціни не мають.

а душею і серцем.

а з лісу виводить.

свій час.

бо його за гроші не купиш.

3 бали

4. До слів калина, мова, осінь доберіть 2-3 прикметники, що вжиті в переносному значенні.

3 бали

5. Запишіть в алфавітному порядку будь-які шість слів, у яких звуків більше, ніж букв.

3 Бали Загальна кількість балів – 25

3 Клас, варіант - 1

Завдання 1

  1. Прочитай деформований текст і розташуй його частини у правильній послідовності

А Через деякий час Сашко і Микита зібралися до лісу. Вони взяли з собою журавлика та випустили біля будинку лісника.

Б Неподалік від будинку лісника, під дубом, Сашко і Микита знайшли малого журавля. Нога в нього була поранена.

В Микита приніс журавля додому. Він перев’язав птахові ногу. Скоро загоїлась нога у журавля. Він почав ходити по двору.

1

2

3

( 3 бали)

  1. Визнач за характерними ознаками стиль відновленого тобою тексту

А художній

Б науковий

В діловий

( 1 бал)

Завдання 2.

Розглянь звукову схему слова:

= •

– • –

Обери рядок, у якому слово відповідає поданій схемі

А їжак

Б щастя

В йогурт

(1 бал)

Завдання 3.

Розглянь схему речення:

Звертання, ======== ….. ….. …. .

Яке з речень відповідає поданій схемі?

А Друже, прийди мені на допомогу.

Б Ластівки, повертайтеся навесні в рідні краї.

В Учні, ви підготували проект з природознавства?

( 1 бал)

Завдання 4.

Прочитай речення: Джерельце під вербою виблискує водою.

У якому відмінку вжито виділене слово?

А родовий

Б давальний

В орудний

( 1 бал)

Завдання 5.

Прочитай текст:

Був теплий сонячний день. На подвір’ї розгулював зозулястий півень з червоним гребінцем на голові. А на лавочці сиділа Оксанка і розчісувала червоним гребінцем своє довге волосся.

Яке слово у тексті є багатозначним?

А волосся

Б півень

В гребінцем

( 1 бал)

Завдання 6.

Обери рядок, у якому записано тільки спільнокореневі слова

А ліки, лікар, лікувати

Б лікарня, лікарні, лікарню

В лікарняний, лікарняна, лікарі

( 1 бал)

Завдання 7.

Обери рядок, у якому апостроф у словах поставлено правильно

А буряк, мята, бур’ян, св’ято

Б м’ята, буряк, бур’ян, свято

В свято, м’ята, бурян, бур’як

( 1 бал)

Завдання 8.

Прочитай слова: кудлатими, із, пробив, снігурі, одягнули, червоногруді, у, куниця, брату, лишила, під, живі

Розподіли їх на чотири групи і впиши у відведеному для цього місці.

І група - іменники

ІІ група - прикметники

ІІІ група - дієслова

ІV група - службові слова

( 4 бали)

Завдання 9.

Встав у слова пропущені букви, застосувавши для цього необхідні правила перевірки написання слів. Перевірні слова запиши.

л..сичка - _______________________________

бері..ки - _______________________________

ж..ві - _________________________________

( 6 балів)

Завдання 10.

Склади і запиши текст - інструкцію щодо догляду за кімнатними рослинами. Пам’ятай! В інструкції є заголовок і текст. Текст повинен відтворювати послідовність дій, носити вказівний характер. Речення мають бути короткі, зрозумілі, стислі, лаконічні, без зайвих слів. Пиши грамотно. У твоєму тексті має бути близько 60 слів.

(6 балів)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]