Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3.docx
Скачиваний:
127
Добавлен:
14.02.2016
Размер:
44.26 Кб
Скачать

Форми організації навчальної підготовки учнів на уроках праці.

Найпростішою формою організації спільної праці є фронтальна сумісно-індивідуальна робота, коли кожен учень виготовляє один виріб від початку до кінця, а потім школярі об’єднують свої вироби в одну композицію, комплексну роботу. При цьому вчитель керує роботою всього, об’єднаною єдиною метою. Взаємодія і спілкування відбувається на етапі монтажу спільного продукту праці. Таким чином можна виготовити гірлянди-прапорці, паперові витинанки для прикраси приміщення до свят. Діти переконуються, що для спільної мети працювати разом цікавіше, така праця більш продуктивна, ніж поодинці. Під час застосування фронтальної сумісно-послідовної форми організації, робота виконується за принципом конвеєра: учень виконує свою операцію і передає далі. Відносини відповідальної залежності і взаємоконтролю існують постійно, управління відносинами , спілкуванням здійснює вчитель. Групові форми організації передбачають співробітництво учнів у малих групах: парах, командах, бригадах, мікро класах. У цих випадках розподіл праці може здійснюватися по-різному: кожен учень виконує свою частину спільного продукту(групова-сумісно-індивідуальна форма); кожен виконує свою операцію і передає наступному члену (групова сумісно-послідовна форма); взаємодія і спілкування членів бригади відбувається на протязі всього трудового процесу (групова сумісно-взаємодіюча форма).

21

Методика ознайомлення молодших школярів з трудовими завданнями продуктами праці.

На уроці трудового навчання продукт праці - це кінцевий результат конкретного трудового завдання , він за влучним висловом Д.О Тхоржевського, «лакмусовим папірцем» під час оцінювання навчальної діяльності школярів. Поняття про продукт праці — це важлива психолого-педагогічна категорія, оскільки завдяки їй формується в учнів розуміння значення всякої праці,її соціальної важливості. Формуючи уявлення про продукт праці у молодших школярів, вчитель послуговується терміном, який близький і зрозумілий дітям,-виріб. Без з'ясування поняття виробу не можна обійтися. Це поняття визначено базовим у держстандарті освітньої галузі, що представляє предмет «трудового навчання» на його першому етапі, названому «Вступ до праці». Ознайомлення школярів з майбутніми виробами може відбуватися через демонстрування і аналіз їх зразків, зображень (малюнків, схем, технічних рисунків, ескізів, креслень, фотографій). Опис у словесній формі технічних умов, яким повинні відповідати продукти праці дітей. Тому готуючись до уроку, вчитель самостійно розробляє необхідну технічну документацію, або чітко формулює технічні умови.

22

Методика навчання молодших школярів уміння планувати трудовий процес.

Завдання цього процесу полягає в упорядкуванні визначених при аналізі завдань трудових дій, технологічних операцій, опрацюванні або складанні або складанні словесних, предметних чи графічних планів виконання трудового завдання, інструкцій або технологічних карток.

Діяльність учнів тут організовується по різному, адже план може бути складений усно, записаний на дошці, зафіксований у предметному або графічному вигляді, представлений у інструкційній або технічній картці.Він може бути підготовлений учителем заздалегідь, може складатися учнями спільно під керівництвом учителя, або самостійно з наступною перевіркою і уточненням. При плануванні майбутньої роботи важливо вчити дітей передбачати приблизний час на виконання кожної операції, а також продумувати форми контролю якості — їх виконання та способи запобігання браку.

23

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]