Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3.docx
Скачиваний:
127
Добавлен:
14.02.2016
Размер:
44.26 Кб
Скачать

Орієнтована структура уроку трудового навчання в початкових класах

Структура уроку трудового навчання обумовлюється типом уроку і залежить від мети, яку ставить вчитель, змісту, матеріально-технічних умов проведення. Оскільки майже на кожному уроці праці в початкових класах зусилля вчителя спрямовані на досягнення комплексу цілей та вирішення декількох навчально-виховних завдань, найдоцільніше використовувати таку орієнтовну структуру уроку(для проведення занять в умовах робочої кімнати з трудового навчання для учнів 1-4класів):1)Організаційна частина;2)повідомлення теми і мети уроку;3)аналіз зразка і його графічного зображення;4)конструювання виробу;5)планування трудового процесу;6)технологічні операції, самостійна робота учнів(на цей етап відводиться 80% часу уроку); 7)оцінювання виконаної роботи і підведення підсумків. Для втілення новітніх методичних ідей потрібен вдумливий підхід з урахуванням конкретних умов роботи з дітьми свого класу. Можливі і нестандартні розробки і підходи до структури уроку праці.

18

Перспективна підготовка вчителя до уроків трудового навчання

Якісна підготовка вчителя до заняття є важливою мовою ефективності здійснення початкового трудового навчання. У її процесі вирішуються кілька завдань, найголовніше з яких: перспективне планування навчальної роботи; створення умов для матеріального методичного забезпечення уроків; розробка проектів конкретних занять з визначенням їх мети, змісту, структури, форм організації діяльності учнів, методів та прийомів навчання. Робота з перспективного плану починається завчасно, наприкінці попереднього навчального року. Вона включає вибір варіантів програми з переліку діючих, детальне її опрацювання. Наступним кроком є підбір об’єктів навчальної праці, виготовлення яких дітьми забезпечить виконання програмових вимог. Учнівські вироби повинні мати доцільність виготовлення, корисність, тобто володіти певними споживчими якостями для особистих чи громадських потреб виробників або замовників. Завершальним кроком на етапі перспективного планування навчальної роботи є складання календарно-тематичного плану, який обговорюється на методичному об'єднанні вчителів початкових класів і затверджується заступником директора школи з навчальної роботи.

19

Безпосередня підготовка вчителя початкових класів до уроку трудового навчання. Конспект уроку.

Безпосередня підготовка вчителя до уроку передбачає визначення його навчальної, виховної та розвивальної мети, виготовлення зразків виробів, підбір наочних посібників, проектування діяльності учнів, добір адекватних меті методів та форм організації навчання, продумування логіки та структури занять. Навчальний компонент мети може включати ознайомлення учнів з виробництвом, застосуванням та властивостями конкретного матеріалу, з якими діти працюватимуть, формування їх доступних уявлень про працю дорослих, певні професії, техніку, ознайомлення з інструментами і правилами користування ними; формування учнів виконувати конкретні технологічні операції: розмічування , згинання, різання, монтаж; оволодіння певними загально-трудовими уміннями: планування, організацію контролю і оцінювання своєї роботи та роботи інших; формування умінь застосовувати у праці знання, отримані при вивчення інших предметів, пов'язувати свою працю з трудовими традиціями народу, працю дорослих. Виховна мета уроку може спрямовуватися на плекання в учнів позитивного ставлення до праці, повага до людей праці, виховання бережливого ставлення до продуктів, предметів і знарядь праці, прищеплення рис естетичного смаку, екологічної грамотності. Вчитель ставить також мету розвивати у дітей основи конструкторських умінь і здібностей, елементи дизайнерського мислення, самостійності, творчість при виконанні трудових завдань,формувати нахили та інтереси, розвивати психічні процеси: увагу, пам'ять уява.

20

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]