Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3.docx
Скачиваний:
126
Добавлен:
14.02.2016
Размер:
44.26 Кб
Скачать

1

Мета і завдання освітньої галузі «Технологія » Державного стандарту початкової ланки освіти.

Метою освітньої галузі «Тенологія» є розиток особистості через залучення молодших школярів до творчої праці, пропедевтична інформаційна культура і ознайомлення з основами комп’ютерної грамотності, засвоєння знань про можливості оброблюваних матеріалів (предметів праці), вивчення засобів праці(інструментів), формування конструктивного підходу до виконання трудових завдань і обробки інформації даних, навчання безпеки праці.

Завдання:ознайомлення учнів з основними напрямками трудової діяльності та формування умінь і навичок роботи ручними знаряддями праці, що застосовуються в різних технологічних процесах; формування практичних умінь і навичок у художній і технічній праці; пропедевтичне ознайомлення зі світом професій; виховання позитивного ставлення до праці.

2

Історичні аспекти впровадження трудового навчання в українських школах.

З першого року виникнення радянської школи (1918) трудове навчання включене до навчального плану, й уже в наступному році з'являється «Приблизна програма ручної праці». У ній упроваджуються ідеї розвивального значення ручної праці, зазначена потреба відокремлення від ремісницького навчання, передбачено виготовлення виробів як засіб трудового виховання та ознайомлення з технологіями, а не як самоціль.

У наступні роки предмет розвивається: пишуться нові програми, визначаються завдання та напрями їх утілення в загальноосвітній школі, але вирішення поставлених задач ускладнюється нестачею кваліфікованих учителів, браком необхідного обладнання та матеріалів. Ці труднощі впливають на ефективність трудового навчання, увага до нього меншає, і, як наслідок, предмет було відмінено в 1937 році. айже вісімнадцять років тривав незапланований експеримент із виявлення життєздатності самостійного шкільного предмета та потреби в ньому, яким був предмет трудового навчання. Саме життя привело до безумовно позитивної відповіді. На вищому державному рівні було прийнято рішення, унаслідок якого з 1956/57 навчального року відновлюється трудове навчання в усіх класах середньої школи

3

Методика ознайомлення учнів початкових класів з загальними основами сучасного виробництва на уроках праці.

В методиці трудового навчання питання про загальні основи сучасного виробництва має методологічне значення. Воно складає фундамент для розуміння мети, завдання, змісту тих сучасних підходів до прийняття методичних рішень у галузі трудової підготовки молоді. У широкому смислі слова під виробництвом розуміють всю суспільну діяльність людей: створенні матеріальних цінностей, діяльність у галузі освіти, мистецтво. Коли мова іде про виробництво мають на увазі перш за все матеріальне виробництво — процес створення матеріальних благ необхідних для існування і розвитку суспільства. Вирішальним фактором виробництва є праця людини, яка включає трудову діяльність людини, засоби і предмет праці.

4

Пропедевтика професійної орієнтації молодших школярів.

Пропедевтика професійної орієнтації молодших школярів — це діяльність учителя, спрямована на формування у дітей доступних уявлень про працю дорослих, про професії і виробництво з метою підготовки молодших школярів до свідомого вибору професії. Професійна орієнтація — це науково обґрунтована система соціально-економічних, психолого-педагогічних, виробничо-технічних і медичних заходів, спрямованих на надання реальної допомоги молоді в професійному самовизначення відповідно з особистими нахилами, здібностями, покликанням і урахуванням суспільних потреб. Вона об’єднує в собі такі компоненти, як професійна інформація, професійна консультація і професійний відбір.

5

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]