Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

biologia_otvety

.pdf
Скачиваний:
3
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
1.89 Mб
Скачать

9

біологія

ДЕРЖАВНА

ПІДСУМКОВА

АТЕСТАЦІЯ

ЕКЗАМЕН безпроблем

ВІДПОВІДІ

на всі завдання

РАНОК-НТ

www.e-ranok.com.ua

НОВЕ, ВИПРАВЛЕНЕ ТА ДОПОВНЕНЕ ВИДАННЯ

Б І О Л О Г І Я

ВІДПОВІДІ

на всі завдання «Збірника завдань для державної підсумкової атестації

з біології. 9 клас» авторів О. Костильова,

О. Андерсон, В. Закревської

(В³дпов³дно до наказу М³н³стерства осв³ти ³ науки, молоді та спорту Укра¿ни (лист 1/9-61 від 27.01.12)

«Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році»)

РАНОК-НТ

www.e-ranok.com.ua

1

ББК 74.264.5 Б63

Серія «Екзамен без проблем»

Автори:

Уварова І. О., Підгірний В. І., Білик О. М., Загуменна В. П.

Біологія. 9 клас. Відповіді на всі завдання державної підсумкової Б63 атестації / І. О. Уварова та ін. — Х.: Ранок-НТ. — 112 с. — (Екзамен без

проблем).

ISBN 978-966-315-133-5.

Посібник містить відповіді до всіх завдань «Збірника завдань для державної підсумкової атестації з біології. 9 клас» (авторів О. Костильової, О. Андерсон, В. Закревської). До завдань відкритого типу подані повні відповіді. Посібник призначений для підготовки до державної підсумкової атестації з біології.

 

ББК 74.264.5

Навчальне видання

Код Ш17197У.

Уварова Інна Олександрівна

Підписано до друку 28.02.2012.

Підгірний Владислав Ігоревич

Формат 60х84/16. Папір друкарський.

Білик Олена Миколаївна

Гарнітура Прагматіка. Друк офсетний.

Загуменна Віра Петрівна

Ум. друк. арк. 6,51.

Серія «Екзамен без проблем»

ПП «Ранок-НТ».

БіОЛОГіЯ. 9 клас

Свідоцтво ДК № 2121 від 10.03.2005 р.

Відповіді на всі завдання

61052 Харкiв, пров. Сiмферопольський, 6.

державної підсумкової атестації

 

Разом дбаємо про екологію та здоров’я

 

©

І. О. Уварова, В. І. Підгірний,

 

 

О. М. Білик, В. П. Загуменна

ISBN 978-966-315-133-5

©

ПП «Ранок-НТ»

www2 .e-ranok.com.ua

Зміст

Варіант 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               4

Варіант 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               7

Варіант 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               11

Варіант 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               15

Варіант 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               19

Варіант 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               23

Варіант 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               27

Варіант 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               31

Варіант 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               34

Варіант 10. . . . . . . . . . . . . . . . . .                             37

Варіант 11. . . . . . . . . . . . . . . . . .                             40

Варіант 12. . . . . . . . . . . . . . . . . .                             44

ВарІант 13. . . . . . . . . . . . . . . . . .                             47

Варіант 14. . . . . . . . . . . . . . . . . .                             50

Варіант 15. . . . . . . . . . . . . . . . . .                             54

Варіант 16. . . . . . . . . . . . . . . . . .                             57

Варіант 17. . . . . . . . . . . . . . . . . .                             60

Варіант 18. . . . . . . . . . . . . . . . . .                             63

Варіант 19. . . . . . . . . . . . . . . . . .                             66

Варіант 20. . . . . . . . . . . . . . . . . .                             69

Варіант 21. . . . . . . . . . . . . . . . . .                             72

Варіант 22. . . . . . . . . . . . . . . . . .                             76

Варіант 23. . . . . . . . . . . . . . . . . .                             79

Варіант 24. . . . . . . . . . . . . . . . . .                             82

Варіант 25. . . . . . . . . . . . . . . . . .                             86

Варіант 26. . . . . . . . . . . . . . . . . .                             91

Варіант 27. . . . . . . . . . . . . . . . . .                             94

Варіант 28. . . . . . . . . . . . . . . . . .                             98

Варіант 29. . . . . . . . . . . . . . . . . .                             101

Варіант 30. . . . . . . . . . . . . . . . . .                             104

Теоретичний мінімум. . . . . . . . . . . . . . . . . .                   108

www3 .e-ranok.com.ua

 

 

 

 

 

 

Варіант 1

 

 

 

 

 

Завдання 1–25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

 

В

Г

 

 

13

 

 

×

 

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

14

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

×

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

16

 

 

×

 

 

 

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

17

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

×

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

19

 

 

×

 

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

20

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

21

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

×

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

23

 

×

 

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

24

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

25

×

 

 

 

 

Завдання 26

 

 

 

 

Завдання 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

3

4

5

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

 

×

 

 

 

 

 

А

 

×

 

 

 

Б

 

 

 

 

×

 

 

Б

×

 

 

 

 

В

×

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

×

 

Г

 

 

 

×

 

 

 

Г

 

 

 

 

×

Завдання 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г

Б

В

 

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www4 .e-ranok.com.ua

Завдання 28

Кров рухається судинами завдяки скороченням серця, які чергуються з його розслабленням.

Серцевий цикл складається з фази розслаблення — діастоли і фази скорочення серцевого м’яза — систоли (спочатку передсердя, а потім шлуночків).

Під час діастоли (спільної паузи), що триває 0,4 с, кров наповнює передсердя (праве заповнюється венозною кров’ю з порожнистих вен і коронарної системи, а ліве — артеріальною з легеневих вен). Передсердя поступово розтягуються кров’ю, що надходить до них. У цей час передсердно-шлуночкові клапани закриті, тому передсердя і шлуночки між собою герметично роз’єднані. У міру заповнення кров’ю тиск у передсердях стає набагато більшим, ніж у порожніх на цей час шлуночках. Він спричиняє відкриття передсердно-шлуночкових клапанів, і настає фаза систоли передсердя, що триває 0,1 с. За цей час передсердя скорочується, і кров видавлюється у ще розслаблені шлуночки. Потім настає фаза систоли шлуночків, що триває 0,3 с. За цей час скорочуються обидва шлуночки, і кров із правого шлуночка надходить до легеневих артерій, а з лівого — до аорти. Після систоли знову настає діастола, яка триває 0,4 с. Отже один повний серцевий цикл триває 0,8 с (за частоти серцевих скорочень 75 разів за хвилину).

Фаза діастоли відіграє дуже важливу роль у серцевому циклі, бо після енергійного скорочення м’язи шлуночків потребують відпочинку. Під час діастоли вони відновлюють запаси енергії, витрачені на скорочення. Крім того, під час діастоли заповнюються кров’ю вінцеві, або коронарні, артерії.

Завдання 29

Найбільш поширеними причинами порушення слуху в людини є накопичення сірки в зовнішньому слуховому проході внаслідок недотримання правил особистої гігієни; ушкодження барабанної перетинки гострим предметом; захворювання середнього вуха (отит), яке виникає внаслідок переохолодження голови або як ускладнення після грипу чи ангіни; постійне слухання гучної музики, особливо через навушники.

Щоб запобігти порушенню слуху, необхідно:

•• дотримуватися правил особистої гігієни;

•• не користуватися гострими предметами для очищення слухового проходу;

www5 .e-ranok.com.ua

•• своєчасно лікувати застудні захворювання, звертатися до лікаря;

•• не слухати гучну музику, особливо в навушниках;

•• не витягати самостійно сторонній предмет зі слухового проходу;

•• надягати головний убір під час морозу та сильного вітру.

Завдання 31

Оскільки ВІЛ-інфекція невиліковна, головним заходом у боротьбі

зїї поширенням є профілактика зараження.

На особистому рівні:

•• інформованість про шляхи передачі вірусу;

•• відмова від вживання наркотиків;

•• застосування одноразових шприців і систем переливання крові;

•• використання індивідуальних або стерильних інструментів для манікюру і при нанесенні пірсингу й татуювання;

•• використання презервативів і утримання від випадкових статевих контактів;

•• уникання годування немовляти грудним молоком хворою матір’ю.

На рівні держави:

•• широка інформаційна пропаганда здорового способу життя;

•• інформованість населення щодо шляхів зараження;

•• гарантовані заходи безпеки при переливанні крові та інших операціях у медичних установах;

•• забезпечення проведення діагностики для своєчасного виявлення інфікованих (особливо для представників «груп ризику»);

•• боротьба з наркоманією, проституцією.

На сучасному етапі значно збільшилося число хворих на СНІД. Це відбувається за рахунок збільшення кількості людей, що:

1)вживають наркотичні речовини у вигляді ін’єкцій;

2)мають випадкові статеві контакти;

3)народжують ВІЛ-інфікованих дітей.

Ця ситуація пояснюється певними причинами:

•• невідповідність темпів розвитку медичної і соціальної допомоги;

•• недосконала система інформування населення про засоби попере­ дження ВІЛ-інфікування;

•• недостатнє фінансування медичних засобів, необхідних для лікування наркотично залежних людей.

Отже, існуючі заходи профілактики ВІЛ-інфекції є недостатніми.

www6 .e-ranok.com.ua

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

 

 

 

 

 

Завдання 1–25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

 

В

Г

 

 

 

13

×

 

 

 

 

 

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

15

 

×

 

 

 

 

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

16

 

×

 

 

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

17

 

×

 

 

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

×

 

 

 

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

19

×

 

 

 

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

×

 

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

22

 

×

 

 

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

24

×

 

 

 

 

 

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

25

 

×

 

 

 

Завдання 26

 

 

 

 

 

Завдання 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

3

4

5

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

×

 

 

 

 

 

 

 

А

 

×

 

 

 

Б

 

 

 

×

 

 

 

 

Б

 

 

 

×

 

В

 

×

 

 

 

 

 

 

В

×

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

 

×

 

 

Г

 

 

 

 

×

Завдання 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г

В

Б

 

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www7 .e-ranok.com.ua

Завдання 28

Півкулі головного мозку мають різну функціональну спеціалізацію.

Розміщення центрів функцій організму

Ліва півкуля

Права півкуля

 

 

Вербальні

Невербальні, зорово-просторові

 

 

Тимчасові, послідовні

Одночасні, просторові

 

 

Дискретні

Неперервні

 

 

Раціональні

Інтуїтивні

 

 

У лівій півкулі розташовані три центри мови:

•• руховий центр мови, який забезпечує можливість писати;

•• слуховий центр, який забезпечує можливість чути і розуміти мову іншої людини;

•• зоровий центр мови, або центр читання і розуміння письмової мови; лічби (математичні здібності, логіка, наука).

Отже, ліва півкуля більш пристосована до аналітичної діяльності й відповідає за логічне мислення людини, тобто за формулювання понять, побудову узагальнень, висновків, складання прогнозів тощо.

У правій півкулі містяться:

•• центр керування орієнтацією в просторі (здатність до танців, гімнастики);

•• центр, що визначає музикальність (сприйняття музики);

•• центр просторового уявлення (геометричних образів, скульптури, сприйняття художніх творів, живопису; фантазія).

Отже, права півкуля спеціалізується на забезпеченні просторовообразного сприйняття навколишнього середовища на основі минулого досвіду, на формуванні особистісного емоційного ставлення до себе і до оточення; є базою конкретного образного мислення, емоційного сприйняття дійсності.

До особливостей півкуль належить розміщення центрів проекції руху правої і лівої руки. У лівій півкулі розташовані центри проекції руху правої руки, а в правій півкулі, навпаки,— центри проекції руху лівої руки. Утім, центри нюху, слуху, зору містяться в обох півкулях.

Домінування лівої чи правої півкулі зумовлює тип мислення людини, визначає її характер, темперамент, пам’ять, здатність до зосередження та інші психофізіологічні особливості.

www8 .e-ranok.com.ua

Завдання 29

Головними науковими дисциплінами, що вивчають людину, є анатомія людини, фізіологія та гігієна.

Анатомія людини (від грец. anatotе — розтин, розчленування) — наука, що вивчає форму і будову організму, органів і тканин людини у зв’язку з їхніми функціями.

Фізіологія (від грец. рhisis — природа, logos — учення) — наука про функціонування живого організму як єдиного цілого, про процеси, що відбуваються в ньому на всіх його структурних рівнях: клітинному, тканинному, органному, системному і організменому. Фізіологія вивчає життєдіяльність організму у взаємодії із зовнішніми умовами його існування. Головне завдання фізіології — розкриття законів життєдіяльності живого організму та керування ними. Протягом тривалого часу ця наука накопичила значний фактичний матеріал. Це призвело до того, що від фізіології як цілісної науки виокремилися декілька самостійних наукових дисциплін.

Гігієна (від грец. hygienos — здоровий) — наука, що вивчає вплив чинників навколишнього середовища на організм людини та її здоров’я, розробляє і впроваджує методи запобігання захворюванням як на індивідуальному, так і популяційному рівні. Гігієна як наука профілактичного циклу поєднує такі розділи: комунальна гігієна, соціальна гігієна, шкільна гігієна тощо.

Головна мета біологічних наук, що вивчають людину,— допомогти людині зберегти своє здоров’я.

Здоров’я — це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб і фізичних дефектів.

Будова і функції будь-якого органа тісно пов’язані між собою. Без знання анатомії неможливо зрозуміти фізіологічні процеси, а без знання фізіології неможливо зрозуміти, чому окремі органи мають ту чи іншу будову. Не можна пізнавати функції організму, його органів, тканин і клітин, не знаючи їхньої будови. Ось чому успіхи фізіології тісно пов’язані з досягненнями в анатомії, гістології, цитології, ембріології, біохімії. Без знання генетики неможливо зрозуміти закони еволюційного та індивідуального розвитку людського організму, його функціонування, старіння і смерті, не можна розв’язати певні практичні проблеми спадкових захворювань. Найновіші дослідження закономірностей поділу клітин і їх диференціювання мають пряме відношення до проблем регенерації (відновлення) органів, злоякісного росту клітин, боротьби з онкологічними захворюваннями. Філогенетичний принцип, який враховує еволюцію органічного світу,

www9 .e-ranok.com.ua

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]