Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
busines plan metodichka.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
219.14 Кб
Скачать

Методичні рекомендації зі складання Бізнес-плану вступ

Навчальним планом передбачено виконання курсової роботи студентами спеціальності 7.030403 «Міжнародні економічні відносини» під час вивчення дисципліни «Економіка підприємства». Виконуючи курсову роботу студенти повинні одержати навички самостійної розробки і складання Бізнес-плану нового підприємства чи реконструкції діючого підприємства.

Бізнес-план - це специфічний плановий документ, що описує всі основні аспекти майбутнього комерційного проекту і представляє цю інформацію зацікавленим особам поза підприємством - банкам, інвесторам і т.д.

В процесі виконання курсової роботи студенти набувають навичок самостійної роботи з монографічною, науковою та періодичною літературою; узагальнення фактичного матеріалу; аналізу економічних процесів що відбуваються в межах підприємств.

Мета написання курсової роботи

Головна мета розробки бізнес-плану - вироблення стратегічних рішень шляхом розгляду пропонованого об'єкта бізнесу з позиції маркетингового синтезу.

Іншою метою бізнес-планування може бути:

- одержання кредитів чи залучення інвестицій;

- визначення ступеня реальності досягнення намічених результатів;

- доказ доцільності реорганізації роботи вже існуючої фірми чи створення нової;

- переконання співробітників компанії в можливості досягнення якісних чи кількісних показників, намічених у проекті.

Основні принципи розробки Бізнес-плану:

  • гнучкість - передбачає постійну адаптацію до змін середовища, у якій функціонує організація;

  • безперервність - передбачає "ковзний" характер планування;

  • інтерактивність - передбачає творчий характер планування і неодноразовість пророблення вже складених розділів плану;

  • багатоваріантність - передбачає вибір найкращого з альтернативних можливостей досягнення поставленої мети;

  • адекватність - передбачає відображення реальних проблем і самооцінки в процесі планування.

Завдання на роботу

З завданням на курсову роботу студент визначається самостійно або з допомогою викладача. Для пошуку базових матеріалів пропонується звернутись до періодичних видань журналу «Бізнес», або іншої періодичної літератури.

Тематика курсової роботи узгоджується з викладачем до початку Ії написання.

Організаційні вказівки до Бізнес-плану

Бізнес-план являє собою документ, що описує всі основні аспекти майбутнього комерційного заходу (підприємства), який аналізує проблеми, з якими може зіштовхнутися фірма, а також засоби рішення цих проблем.

Бізнес-план повинен допомогти підприємцям і фінансистам вивчити ємність і перспективи розвитку майбутнього ринку збуту, оцінити витрати по виготовленню і реалізації продукції на цьому ринку; сформувати перспективну ціну на продукцію, визначити прибутковість проекту, і строк окупності.

Перелічимо ряд загальних вимог, які необхідно враховувати при підготовці бізнес-плану:

- бізнес-план - це перше, що довідається про фірму потенційний інвестор, тому оформлення бізнес-плану повинне відповідати іміджу процвітаючої фірми, бути привабливим, але непомітним;

- ступінь деталізації повинна відповідати цілям плану, але не включати нічого зайвого: чітка структура матеріалу і стислість викладення;

- обсяг стандартного бізнес-плану складає не менш 40 сторінок;

- у бізнес-план не повинна включатися другорядна і довідкова інформація. ЇЇ краще винести в додатки. Наявність додатків збільшує гнучкість проекту. Обсяг додатків не обмежується;

- стиль викладу: простота викладу і відсутність мовного і термінологічного бар'єрів, тобто доступність у вивченні і розумінні. Бізнес-план повинен бути доступний широкому колу людей, а не тільки фахівцям. Варто звернути увагу на двоїстий характер бізнес-плану. З однієї сторони це серйозний аналітичний документ, а з іншого боку - засіб реклами;

- інформація повинна бути ємною, чіткою й у той же час короткою. У зв'язку з цим рекомендується використання методу згортання інформації (класифікація інформації за визначеними категоріями чи показниками, які надаються в табличній чи графічній формі).

- у бізнес-плані повинна бути представлена об'єктивна оцінка труднощів, що стоять на шляху реалізації наміченого проекту;

- пропозиції і прогнози, представлені в Бізнес-плані повинні бути обґрунтовані і підкріплені посиланнями на джерела інформації, наприклад проведені дослідження ринку (опитування), статистичні дані по галузі, економічні і демографічні дослідження.

- точність фінансових розрахунків;

-у тексті бізнес-плану не слід робити несуттєвих чи невизначених тверджень. Наприклад, твердження типу "продажі подвояться в наступному році" чи "буде введена продуктова лінія". Твердження повинні бути визначеними і підкріплені відповідною інформацією і даними.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]