Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Комлекс ПАТ.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
470.53 Кб
Скачать

Контрольнi запитання

1. Наведiть укрупнений перелiк регламентних робiт при ЩО, ТО-1, ТО-2 i CO автомобiлiв.

2. Як розрахувати потрiбну кiлькiсть технологiчно необхiдних штатних робочих для АТП?

3. Який фiзичний сенс мають поняття такту поста i ритму виробництва?

4. Вiд чого залежить кiлькiсть змiн роботи ремонтних робочих?

5. Як розрахувати загальний рiчний пробiг автомобiлiв в АТП?

Практичне заняття № 5

Технологiчне обладнання АТП.

Мета заняття: вивчення номенклатури i технiчних характеристик обладнання для технiчного обслуговування i ремонту автомобiлiв в АТП.

Вказiвки до виконання заняття.

Практичне заняття проводиться пiд час екскурсiй в одне з передових АТП мiста.

При вiдвiдуваннi автотранспортного пiдприємства (АТП) необхiдно звернути особливу увагу на наступне:

  1. Розташування основних будiвель на терiторiї АТП – адмiнiстративного корпусу, контрольно технiчного пункту (КТП), головного виробничого корпусу, механiзованої мийки, автозаправочної станцiї (АЗС), зони стоянки i зберiгання рухомого складу та інш. Зручнiсть схеми генерального плану АТП технологiчному процесу пiдготовки автомобiлiв до експлуатацiї.

  2. Наявнiсть i технiчнi данi під’ємно-транспортного обладнання і оглядових канав- мостових кранів, кран-балок, тельферів, під’ємників, навантажувачів, електрокарів, засобів малої механізації тощо.

  3. Металорізальне та інше станочне обладнання слюсарно-механічної ділянки АТП.

  4. Технологічне обладнання та оснастка спеціалізованих ділянок-зони ТО, поточного ремонту, агрегатну, моторну, електротехнічну, наливну та інші ділянки виробничої зони. Рівень механізації праці.

  5. Забезпечення виробничих ділянок опаленням, стисненим повітрям, електроенергією освітлення, каналізаційним відводом тощо.

  6. Контроль якості виконання профілактичних і ремонтно-заявочних робіт і відповідальність виконавців.

  7. Техніку безпеки і охорону праці в АТП. Виконання вимог протипожежної безпеки.

  8. Систему оплати праці робітників і службовців АТП, механізми стимулювання якості праці.

Контрольні запитання

За результатами екскурсії в АТП на черговому практичному занятті у вигляді семінару здійснюється опитування студентів з наступних питань:

1. Структурна схема управління технічною службою АТП.

2. Функції и задачі КТП.

3. Фактичне виконання в АТП вимог існуючого законодавства (Положення) про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу.

4. Схема документообігу в управлінні технологічною підготовкою автомобілів до перевезень.

5. Звітні за минулий рік дані про коефіцієнти технічної готовності і використання парку.

6. Штатний склад і плинність кадрів ремонтних робочих.

7. Перспективні заходи щодо підвищення рівню і якості виконання профілактичних і ремонтних робіт.

8. Наявність та обладнання постів діагностики автомобілів в АТП.

Практичне заняття № 6

Розрахунок виробничих і допоміжних площ, загальної площі АТП.

Мета заняття: засвоєння методів розрахунку площ виробничих ділянок, складів і зон зберігання (стоянки) рухомого складу, загальної площі АТП.

Вказівки до виконання заняття

6.1 Розрахунок площі виробничих приміщень

Розрахунки площ (зон, ділянок) технічного обслуговування, діагностики і поточного ремонту (варіанти 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10) здійснюються за формулою:

Fi = fA · Xi · K n , м2 (5.21)

де fAплоща, яку займає автомобіль у плані, м2, fAА ·ДА;

Xi – розрахункова кількість постів ТО і ПР;

K n – коефіцієнт щільності розстановки постів. Приймати Kn =4 ÷ 7, в залежності від величини горизонтальної проекції автомобіля.

Площа решти виробничих ділянок визначається з типових планувань по узгодженню з викладачем.

6.2. Розрахунок площ складських приміщень

Площі складів розраховуються з врахуванням типу, кількості і різноманітності рухомого складу.

Fскл = Lp · fпит · K рс · KА · K різ · 10-6 , м2, (5.22)

де Lp - річний пробіг усього парку, розраховується за формулою (3.1);

fпит - питома площа складу на 1 млн.км;

K рс - коефіцієнт впливу типу рухомого складу;

KА - коефіцієнт впливу списочного парку;

K різ - коефіцієнт впливу різномарочності рухомого складу.

Значення fпит приймати з табл. 5.2.

Таблиця 5.2 - Питома площа складів, м2/млн.км.

Вид складу

Типи автомобілів

Легкові

Автобуси

Вантажні

Запасних частин

1,6

3,0

3,5

Агрегатів

2,5

6,0

5,5

Матеріалів

1,5

3,0

3,0

Шин

1,5

3,0

2,3

Коефіцієнт K рс приймати:

- для легкових автомобілів - 0,85;

- для автобусів - 1,0;

- для вантажних автомобілів - 1,3.

Коефіцієнт KА приймати для списочного парку

- до 100од. - 1,4;

- від 100 до 200од. - 1,2;

- від 200 до 300од. - 1,0

Коефіцієнт Kр приймати при наявності в АТП 1-2 моделей - 1,2, трьох моделей - 1,3, більше трьох - 1,5.

6.3 Розрахунок площі зони зберігання (стоянки) автомобілів

Площа зберігання

Fзб = fA · Aзб · Кщ, , м2 , (5.23)

де fA - середня площа, яку займає автомобіль у плані, м2;

Aзб - кількість автомобіле-місць зберігання;

Кщ - коефіцієнт щільності розстановки автомобілів (1,5-2,5).

Кількість автомобіле-місць для зберігання розраховується за формулою

Aзб = Aс - Хто-1 - Хто-2 - Хпр - Хо - Хв, (5.24)

де Хто-1 - кількість постів ТО-1;

Хто-2 - кількість постів ТО-2;

Хпр - кількість постів поточного ремонту;

Хо - кількість постів очікування ТО і ПР;

Хв - rількість автомобілів, які знаходяться у відрядженні.

В розрахунках можна прийняти:

Хо = 0,05 (Хто-1 + Хто-2 + Хпр), Хв = 0,03 Aс.

6.4 Розрахунок площ допоміжних приміщень

Fдоп = fпит · Рпр , м2, (5.25)

де fпит - питома площа допоміжних приміщень (адміністра-тивних, побутових, громадських і ін.), приймається в залежності від кількості працюючих в найбільш багаточисленній зміні;

Рпр - кількість працюючих у зміні. Можна приймати Рпр = 1,75 · Рос, де Рос - штатна кількість основних робочих, яка розрахована за формулою (3.17).

За чисельності працюючих в АТП до 100 чол. приймається fпит 12 м2 /чол.; від 100 до 200 чол. – 9 12 м2 /чол.

6.5 Розрахунок загальної площі АТП

Загальна площа приміщень виробничих зон і ділянок, складів, зон зберігання (стоянки) і допоміжних площ АТП складає:

, м2, (5.26)

Загальна площа АТП, в яку крім загальної площі приміщень (Fзаг) входять площі КТП, оглядової естакади, очікування, проїздів, озеленення, зони відпочинку, котельні, трансформаторні підстанції, компресорні, очисник споруджень, заправка наливом тощо.

При коефіцієнті забудови 50 % маємо

FАТП = 1,5 · Fзаг, м2, (5.27)

Розрахувати загальну площу АТП і перевести її з м2 у гектари (га), 1 га = 10000 м2.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.