Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Комлекс ПАТ.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
470.53 Кб
Скачать

Контрольні запитання

1. Які параметри використовуються при розрахунках площ виробничих зон і ділянок?

2. Як визначається площа складів?

3. Що таке питома площа складу?

4. Як розрахувати площі допоміжних приміщень?

5. Який оптимальний коефіцієнт забудови приймається для визначення загальної території АТП?

Практичне заняття № 7

Варіанти схем генеральних планів АТП і СТО автомобілів.

Мета заняття:вивчення типових варіантів схем генеральних планів автотранспортних підприємств (АТП) і станцій технічного обслуговування (СТО) автомобілів.

Вказівки до виконання заняття

При виконанні практичного заняття необхідно:

1. Ретельно розібратися у типових схемах генеральних планів АТП і СТО.

2. У відповідність з варіантом завдання (або з вказівкою викладача) вибрати одну з наведених схем, накреслити її на окремому аркуші формату А3.

3. На схемі генерального плану стрілками нанести шляхи руху автомобілів у відповідності з схемою виробничого процесу в АТП або СТО.

4. У текстовій частині звіту до практичних занять докладно описати технологічний процес технічної підготовки рухомого складу до перевезень.

Контрольні запитання

 1. Які принципи закладені в розробках генеральних планів АТП і СТО автомобілів?

 2. Наведіть типову схему виробничого процесу технологічної підготовки рухомого складу в АТП.

 3. Які методи підогріву автомобілів в зонах зберігання (стоянки) застосовується в АТП в зимових умовах?

 4. Які переваги має агрегатно-ділянковий метод організації виробництва в АТП?

 5. Які особливості характерні для генерального плану автобусного парка?

Практичне заняття № 8

Технологічне планування окремих зон і виробничих ділянок АТП і СТО.

Мета заняття: вивчення методики технологічного планування і проектування зон і виробничих ділянок для технічного обслуговування (ТО), діагностики (Д) і поточного ремонту (ПР) автомобілів.

Вказівки до виконання заняття

Технологічне планування зон і ділянок являє собою план розстановки постів, автомобіле-місць очікування і зберігання, технологічного обладнання, виробничого інвентарю, під’оймно - транспортного і іншого обладнання.

При виконанні практичного заняття необхідно:

 1. Згідно з варіантом завдання вибрати відповідну зону ТО або виробничу ділянку.

 2. Користуючись типовим плануванням накреслити на форматі А-4 планування зони або ділянки з розстановкою обладнання, інвентарю і пристроїв, а також підводом комунікацій: світлової і силової електроенергії, холодної і гарячої води, стисненого повітря, вентиляції, каналізації тощо.

 3. Докладно описати технологічний процес виконання робіт на виробничому посту, зоні або ділянки згідно варіанту завдання.

Контрольні запитання

 1. Назвіть основні зони і пости обслуговування автомобілів в АТП і СТО.

 2. Наведіть перелік виробничих ділянок АТП.

 3. Які переваги має спеціалізація виробничих ділянок АТП по призначенню?

 4. Назвіть заходи до підвищення якості ТО і ПР автомобілів.

 5. Яке сучасне обладнання застосовується для змащування автомобілів?

Практичне заняття № 9

Методика техніко - економічної оцінки проектних вирішень АТП і СТО.

Мета заняття:засвоєння методики техніко - економічної оцінки варіантів проектних вирішень на стадії проектування АТП і СТО.

Вказівки до виконання заняття

1. Загальні теоретичні положення. Для оцінки результатів технологічного проектування АТП і СТО Державтотранс НДІ проектом розроблені і встановлені наступні техніко – економічні показники:

- кількість виробничих робочих і робочих постів на 1 млн. км пробігу;

- площа виробничо-складських і допоміжних приміщень на 1 автомобіль (м2);

- площа стоянки на 1 місце зберігання (м2);

- площа території АТП на 1 автомобіль (м2).

Але з врахуванням зміни форм власності і розукрупненням АТП ці показники втрачають свою ефективність. Тому на перший план в ринкових умовах виступають техніко-економічні показники для виконання розрахунків при виборі шляхів розвитку і удосконалення виробничо-технічної бази підприємств, при впровадженні нових технологій і обладнання.

2. Приклади визначення показників економічної ефективності.

Приклад 1.

Впровадження сучасного комплексного обладнання ділянки паливної апаратури дизельних автомобілів (діагностичний стенд для випробування паливних насосів високого тиску (ПНВТ), прилад для перевірки форсунок тощо).

Своєчасна і якісна перевірка і регулювання паливної апаратури дозволяє підвищити якість робіт, знизити їх трудоємність на 20% і витрату палива при експлуатації автомобілів на 5,0%.

Вихідні дані для розрахунків наведені в табл. 5.3.

Таблиця 5.3 - Показники роботи до і після впровадження нового обладнання

№п/п

Показники

До впровадження

Після впровадження

1.

Річний пробіг автомобіля, тис. км

32000

32000

2.

Трудомісткість робіт по ТО і ПР паливної апаратури дизелів, люд-год

3000

3000*0,8=2400

3.

Капітальні вкладення, грн.

-

50000

4.

Собівартість робіт по ТО і ПР паливної апаратури, грн../1000 км

10,0

7,0

5.

Питомі витрати на паливо, грн./1000 км

150

150-7,5=142,5

6.

Сума собівартості робіт з питомою витратою палива

160

149,5

Питомі капітальні вкладення після впровадження нового обладнання:

К2 = К / L = 50000 / 32000 =1,56 грн./1000км

Пiдвищення продуктивностi працi:

П2 = 100 ( t1/ t2 – 1) =100 ( 3000/ 2400 – 1) = 25%

Зниження собiвартостi робiт:

C = 100 ( C1/ C2 – 1) =100 ( 1,0/ 0,7 – 1) = 42,8%

Рiчна економiя експлуатаційних витрат:

= ( С1- С2) L2 = ( 160-149,5) * 32000 = 336000 грн.

Рiчний економiчний ефект:

= 12) · L2 = [C1 – (C2 + ЕН · К2)] · L2 = [ 160- (149,5 + 0,15 · 1,56)] 32000 = [ 160- 149,7 ] 32000 = 329600 грн.

Термiн окупностi капiтальних вкладень:

T = К / Eв = 50000/336000 = 0,148, приймаємо T = 0,15 року

Приклад 2.

Удосконалення спецiлiзованної шиноремонтно-шиномонтажної дiлянки.

Впровадження сучасного обладнання для монтажу, ремонту i балансування шин дозволяє знизити трудомiсткiсть усiх операцiй i пiдвищити пробiг шин.

Вихідні дані для розрахунків наведені в табл. 5.4.

Таблиця 5.4 - Показники роботи шиномонтажної дiлянкидо і після впровадження сучасного обладнання.

№п/п

Показники

До впровадження

Після впровадження

1.

Річний пробіг парку, тис. км

15000

15000

2.

Річна програма ТО і ПР шин, од

3000

3000

3.

Трудомісткість операцій по ТО і ПР однієї шини, люд-год.

1,5

1,0

4.

Середня норма пробiгу шин,тис. км.

50

55

5.

Середня вартiсть одного комплекта шини,грн..

500

500

6.

Середня кiлькiсть шин наавтомобілi,од.

7

7

7.

Капітальні вкладення, грн.

-

18000

8.

Собівартість ТО і ПР однієї шини, грн.

5,0

4,0

Питомі капітальні вкладення на впровадження нового обладнання (пневматичного демонтажного стенду iелектронного балансувального станка):

К2 = К / NP = 18000 / 3000 = 6 грн.

Питомі витрати на придбання шин на 1000 км пробігу:

B1 = Цш · ША / L’ш = 500 · 7 / 50 = 70 грн.

B2 = Цш · ША / L’’ш = 500 · 7 / 55 = 63,6 грн.

Пiдвищення продуктивностi працi:

Пп = 100 ( t1/ t2 – 1) =100 ( 1,5 / 1,0 – 1) = 50%.

Зниження собiвартостi ТО і ПР однієї шини:

C = 100 ( C1/ C2 – 1) =100 ( 5 / 4 – 1) = 25%.

Рiчна економiя експлуатаційних витрат:

= ( С1- С2) NP + ( B1- B2) LP = (5-4) · 3000 +(70- 63) · 15000 = 3000 + 105000 = 108000 грн.

Рiчний економiчний ефект:

= [C1 - C2 · ЕН · К2] · NP +(В1- В2) · L2 = [5-4 · 0,15 · 6,0)] · 3000 +(70 -63) · 15000 = 4200 +105000 = 109200 грн.

Термiн окупностi капiтальних вкладень:

T = К / Eв = 18000 / 108000 =0,16, приймаємо T = 0,16 року.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.