Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Комлекс ПАТ.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
470.53 Кб
Скачать

6.3 Контрольні запитання з дисципліни для студентів заочної форми навчання

 1. Класифікація і призначення підприємств автомобільного транспорту. [1, 2, 4, 6]

 2. Прийнята в Україні система підтримання рухомого складу автомобільного транспорту в технічно справному стані. [1, 2, 9]

 3. Класифікація автомобільного транспорту [12, 13, 14]

 4. Класифікація і технічна характеристика автомобільних доріг України різних категорій. [15]

 5. Характеристика природничо-кліматичних умов експлуатації автомобілів [1,7,8]

 6. Методика корегування періодичності і трудомісткості технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів [1, 2, 3, 4]

 7. Стан і основні шляхи розвитку виробничо-технічної бази АТП. [1, 2, 5]

 8. Основні види і закономірності появи відмов агрегатів, систем і механізмів автомобільного транспорту. [2, 6, 7, 8]

 9. Методика розрахунку виробничої програми і обсягу робіт при ТО і ПР автомобілів в АТР. [1, 2, 4, 5]

 10. Визначення чисельності штатних робочих і допоміжного персоналу АТП і СТО. Тарифно-кваліфікаційна сітка оплати працівників в сучасних умовах. [1, 2, 4, 5]

 11. Методика розрахунків кількості постів і потокових ліній для ТО, ПР і діагностики автомобілів. [1, 4, 5]

 12. Укрупнений перелік регламентних робіт при різних видах ТО автомобілів [2, 6, 7, 8, 9]

 13. Сутність, призначення і види діагностики автомобіля [2, 6, 7, 8]

 14. Технологічне обладнання зон і виробничих ділянок АТП і СТО. Принципи визначення потреби в обладнанні. [2, 4, 5, 6, 7]

 15. Технологічне планування головного виробничого корпусу АТП і СТО. [1, 4, 5]

 16. Варіанти розміщення зон, ділянок і технологічного об-ладнання в головному виробничому корпусі АТП. [1, 2, 4, 5, 6]

 17. Сутність, переваги і технологічне забезпечення агрегатно – ділянкового методу ТО і поточного ремонту автомобілів в АТП. [2, 6, 8]

 18. Принципи технологічного планування зон, ділянок АТП і СТО. [4, 5]

 19. Загальна методика розрахунку площ, зон, ділянок, стоянок і допоміжних приміщень АТП і СТО. [1, 4, 5]

 20. Розрахунок загальної площі АТП і СТО автомобілів. [1, 4, 5]

 21. Схема генерального плану сучасного автотранспортного підприємства. Аналіз варіантів проектних вирішень. [4, 5]

 22. Загальна схема виробничого процесу технологічної підготовки автомобіля в АТП. [1, 2, 4, 6, 7, 8]

 23. Структурна схема управління технічною службою АТП. [2, 6, 8, 7]

 24. Логістичні принципи організації і управління виробництвом ТО і ПР в АТП. [3]

 25. Техніко – економічна оцінка варіантів проектних вирішень зон і ділянок виробничої бази АТП і СТО. [2, 5]

 26. Методика розрахунків економічних показників впровадження нових технологій і устаткування в зонах і ділянках АТП і СТО. [2, 5]

 27. Особливості технологічного проектування станцій технічного обслуговування автомобілів. [1, 4]

 28. Сутність планово-попереджувальної системи ТО і ПР автомобілів. [1,2]

 29. Вплив дорожніх умов на надійність автомобілів.[11]

 30. Вплив кліматичних умов на надійність автомобілів.[11]

 31. Фактори, що впливають на надійність автотранспортних засобів.[1, 2, 11]

 32. Вплив технічного стану автомобілів на продуктивність і паливну економічність автомобілів. [7,8]

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.