Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Комлекс ПАТ.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
470.53 Кб
Скачать

Перелік рекомендованої літератури

 1. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Підприємства автомобільного транспорту» для студентів денної та заочної форм навчання з напрямку 6.070101 «Транспортні технології» / Укл. доц. Юдін В.П., ас. Якимов А.В, ЗНТУ, 2012.

 2. Канарчук В.Є., Лудченко О. А., Чигиринець А.Д. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів. У 3-х кни. Кн.2. Організація, плануванняй управління .Підручник.-К.:Вища шк.., 1994. – 383 с.

 3. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів. Організація і управління.-К.:Знання, 2004. - 478 с.

 4. Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания. Ученик для вузов - М.:транспорт, 1985. – 231 с.

 5. Туревский И.С. Дипломное проектирование автотранспортных предприятий: учебное пособие. - М.: НД «Форум» ИНФА, 2006. – 240 с.

 6. Вишнивецкий Ю.Т. Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник. -М.: Дашков, 2004. – 380 с.

 7. Говорущенко Н.Я. Техническая эксплуатацияавтомобилей. - Харьков.: Вища шк., 1984. – 312 с.

 8. Кузнєцов Е.С. Техническая эксплуатация автомобилей.М.:Транспорт, 1991. – 413 с.

 9. Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожних транспортних засобів автомобільного транспорту. –К.: Державтотранс НДІ проект, 1998.- 16 с.

 10. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта.- М.: Транспорт, 1998. – 72 с.

 11. Ротенберг Р. В. Основы надежности системы «Водитель – Автомобиль – Дорога - Среда». – М.: Машиностроение, 1986. – 216 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.