Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Комлекс ПАТ.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
470.53 Кб
Скачать

4 Перелік практичних занять

4.1

Вибір і обґрунтування вихідних даних для розрахунку річної програми АТП

2 год.

4.2

Методика корегування періодичності і трудомісткості технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів

4 год.

4.3

Розрахунок річної виробничої програми ТО, ПР і діагностики автомобілів в АТП

4 год.

4.4

Технологічний розрахунок виробничої бази АТП

6 год.

4.5

Технологічне обладнання АТП

2 год.

4.6

Розрахунок виробничих і допоміжних площ, загальної площі АТП

4 год.

4.7

Варіанти схем генерального плану АТП і СТО автомобілів

4 год.

4.8

Технологічне планування окремих зон і виробничих ділянок АТП і СТО

4 год.

4.9

Методика техніко-економічної оцінки проектних вирішень АТП і СТО

2 год.

Разом:

32 год.

5 Методичні вказівки до виконання практичних занять Практичне заняття № 1

Вибір і обґрунтування вихідних даних для розрахунку річної виробничої програми АТП.

Мета заняття: засвоєнняметодики обґрунтуваннявихідних даних для розрахунків згідно варіанту завдання.

Вказівки до виконання заняття

Під керівництвом викладача необхідно одержати варіант завдання, визначити вихідні і нормативні дані розрахунків користуючись таблицями А.1, А.2 і Б.1 додатків. Особливу увагу слід звернути на відповідальність моделі автомобіля, цього типу на дорожні і атмосферно-кліматичні умови експлуатації.

Контрольні запитання

1. Назвіть основні типи вантажних автомобілів.

2. Як дорожні покриття відповідають технічній категорійності автомобільних доріг?

3. Як впливають природно-кліматичні умови на надійність і ефективність автотранспортних засобів?

4. Які показники передбачені корегуванню у відповідності з діючим Положенням про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту в Україні?

5. Назвіть основні типи підприємств автомобільного транспорту.

Практичне заняття № 2

Методика корегування періодичності і трудомісткості технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів.

Мета заняття:засвоєння методики корегування періодичності і трудомісткості технічного обслуговування і поточного ремонту з врахуванням умов експлуатації.

Вказівки до виконання заняття

У відповідності з варіантом завдання з табл.А.2 додатку А виписати нормативні значення пробігів до ТО-1, ТО-2, капітального ремонту, а також трудомісткостей технічного обслуговування (tщо, tто-1, tто-2 ) і поточного ремонту tпр автомобілів.

З табл. Б.1 додатку Б [1] визначити значення коефіцієнтів корегування (К 1, К 2, К 3, К 4, К 5 ) згідно з умовами експлуатації, типом і моделлю автомобіля, списочним складом парку і його середнім пробігом з початку експлуатації.

Наприклад, для варіанту № 7 будемо мати:

- нормативні пробіги: Lто-1 = 4000 км, Lто-2 =16000 км, Lкр =300 тис.км;

- К 1 - коефіцієнт впливу дорожніх умов складає:

для пробігів до ТО-1, ТО-2 і КР К 1 = 0,8 ;

для трудомісткості поточного ремонту К 1 = 1,2.

- К 2 – коефіцієнт впливу типу автомобіля складає:

для пробігу до КР К 2 = 1,0.

- К 3 – коефіцієнт впливу природничо-кліматичних умов складає:

для періодичностей ТО і КР К 3 = 0,8;

для питомої трудомісткості ПР К 3 = 1,2.

- К 4 – коефіцієнт впливу середнього пробігу парка з початку експлуатації складає:

для трудомісткості поточного ремонту (ПР)

при пробігу 120 тис.км (0,4 Lкр ) К 4 = 0,7

- К 5 – коефіцієнт впливу списочного складу парка складає:

для трудомісткості ТО і ПР при Ас =100 одиниць і умовах одномарочного парку

К 5 = 1,05.

Таким чином, скореговані пробіги до То і КР складають:

кор нор

Lто-1 = Lто-1 · К1 · К3 = 4000 · 0,8 · 0,8 = 2560 км;

кор нор

Lто-2 = Lто-2 · К1 · К3 = 16000 · 0,8 · 0,8 = 10240 км;

кор нор

Lкр = Lкр · К1 · К2 · К3 = 300000 · 0,8 · 1,0 · 0,8 = 192000 км.

Скореговані трудомісткості ТО і ПР складуть:

кор нор

t що = t що · К2 · К5 = 0,45 · 1,0 · 1,05 = 0,47 люд.год.;

кор нор

tто-1 = tто-1 · К2 · К5 = 2,7 · 1,0 · 1,05 = 2,83 люд.год.;

кор нор

tто-2 = tто-2 · К2 · К5 = 10,8 · 1,0 · 1,05 = 11,3 люд.год.;

кор нор

tпр = tпр · К1 · К2 · К3 · К4 · К5 = 4,0 · 1,2 · 1,0 · 1,2 · 0,7 · 1,05 = 4,23 люд.год./1000км.

Для зручності подальшого використання одержаних результатів необхідно внести їх в окрему таблицю.

Таблиця 5.1 - Результати корегування пробігів і трудомісткостей.

Пробіги, км

Трудомісткості, люд.год.

Lто-1

Lто-2

Lкр

tщо

tто-1

tто-2

tпр

2560

10240

192000

0,47

2,83

11,3

4,23

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.