Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Комлекс ПАТ.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
470.53 Кб
Скачать

7 Методика оцінки знань студентів

Знання з дисципліни «Підприємства автомобільного транспорту» оцінюються за 100-бальною шкалою. Найвищу оцінку 100 балів студент одержує тільки тоді, коли він правильно відповів на усі запитання, успішно і своєчасно виконав завдання практичних занять і не мав пропусків занять без поважних причин.

Мінамальна позитивна кількість балів рібіжного контролю складає 60. Якщо студент не набрав 60 балів, він має право перездати його протягом одного тижня.

Діференційовані (з оцінкою) заліки протягом семестру проводяться двічі – після 8-го та 16-го тижнів. За результатами двох рубіжних контролів виставляється підсумкова (середня) оцінка. Якщо студент згоден з оцінкою, він має право не здавати заключний залік або іспит з дисципліни.

Рубіжний контроль знань проводиться письмово або в усному (тестовому) варіанті з використанням комп’ютеру. Загальна кількість запитань приймається, наприклад, 10, 20 і 25, що відповідає «вазі» одного запитання відповідно 10, 5 і 4 бали (частне від поділу 100 балів на кількість запитань). За кожну невірну відповідь (відсутність відповіді) знімається ця кількість балів. Така сама кількість балів знімається за кожну пропущену лекцію і практичне заняття, а також за кожну незахищену практичну роботу.

На підсумкову оцінку з дисципліни впливає також результат захисту курсової роботи (проекту).

Результати рубіжних контролів викладач двічі проставляє у груповому журналі. Підсумкова оцінка виставляється у відомості деканату і заліковій книжці студента.

Оцінка знань студентів заочної форми навчання проводиться за результатами виконання контрольної роботи, курсової роботи і підсумкового заліку або іспиту.

8 Методичні вказівки до змiстовних модулiв самостiйної роботи студента

Протягом семестру студент виконує курсову роботу з проектування АТП.

До першого рубіжного контролю (8-й тиждень) студенти виконують першу частину курсової роботи (1-6 пункти) і здають їх викладачеві. На другий рубіжний контроль завершується решта розрахунків і повністю оформляється курсова робота. Якісне і своєчасне виконання індивідуального завдання дає можливість студентові одержати високі оцінки на рубіжних контролях.

При виконанні курсової роботи необхідно користуватися пропонуємою навчальною літературою, реферативними журна-лами «Автомобільний і міський транспорт», відповідними сайтами в INTERNET, інформацією, яку одержують студенти під час відвідування передових підприємств автомобільного транспорту, а також методичними вказівками до курсової роботи з дисципліни «Підприємства автомобільного транспорту» [1].

9 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання

Обсяг контрольної роботи складається з відповіді на одне теоретичне запитання і курсової роботи з проектування АТП.

Номер варіанту теоретичного запитання відповідає порядковому номеру студента в журналі викладача і вибирається з табл. 9.1 і п. 6.3.

Номер і вихідні дані для виконання курсової роботи також відповідає порядковому номеру студента і приймається з таблиць А.1 і А.2 додатку А [1].

Таблиця 9.1 – Вибір варіанту теоретичного запитання

Номер варіанту

Номер запитання з

п. 6.3

Номер варіанту

Номер запитання з

п. 6.3

1

1

11

23

2

2

12

24

3

5

13

25

4

6

14

26

5

8

15

27

6

7

16

28

7

12

17

29

8

13

18

30

9

17

19

31

10

22

20

32

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.