Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Комлекс ПАТ.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
470.53 Кб
Скачать

Контрольні запитання

1. Які питомі показники використовуються на стадiї проектування АТП і СТО?

  1. Як розрахувати пiдвищення продуктивностi працi на виробничiй дiлянцi?

  2. З яких елементiв складаються експлуатацiйнi витрати в виробничих зонах i ділянках АТП?

  3. Як розрахувати рiчнийекономiчний ефект?

  4. Наведiть формулу для розрахунку термiну окупностiкапiтальних вкладень.

6 Контрольні питання

6.1 Питання, що виносяться на перший рубіжний контроль

1. Місце автомобільного транспорту в загальному обсязі вантажних і пасажирських перевезень в Україні.

2. Переваги і недоліки автомобільного транспорту.

3. Класифікація і призначення підприємств автомобільного транспорту (ПАТ).

4. Технічна характеристика автомобільних доріг.

5. Характеристика природно-кліматичних умов експлуа-тації автомобілів.

6. Аналіз впливу зовнішніх умов на ефективність існування системи ВАДС (водій – автомобіль – дорога - середа).

7. Положення про технічне обслуговуання і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, яке діє в Україні.

8. Методика коригування періодичності і трудомісткості технічного обслуговування (ТО) і поточного ремонту (ПР) автомобілів з урахуванням зовнішніх умов.

9. Види і закономірності появи відмов агрегатів, механізмів і систем автомобілів.

10. Стан і основні шляхи розвитку виробничо-технічної бази АТП.

11. Укрупнений перелік регламентних робіт при різних видах ТО і ПР автомобілів.

12. Сутність, призначення і види діагностики автомобілів.

13. Загальна схема управління технічною службою АТП.

14. Технологічне обладнання зон і виробничих ділянок АТП і СТО автомобілів.

Примітка. Значимість одного запитання – 7 балів.

6.2 Питання, що виносяться на другий рубіжний контроль

1. Методика розрахунку виробничої програми ТО і ПР автомобілів в АТП.

2. Розрахунок кількості постів і потокових ліній ТО і ПР, постів діагностики автомобілів.

3. Розрахунок обсягів робіт при ТО і ПР автомобілів.

4. Визначення чисельності працюючих в АТП і кадрового коефіцієнту.

5. Обгрунтування вибору спеціалізованих виробничих ділянок і кількості працюючих на нах.

6. Сутність і переваги агрегатно-ділянкового методу ТО і ПР автомобілів в АТП.

7. Принципи технологічного планування виробничих ділянок і зон ТО та ПР.

8. Варіанти розміщення зон технічного обслуговування, поточного ремонту і спеціалізованих ділянок в головному виробничому корпусі.

9. Методика розрахунків основних і допоміжних площ складських приміщень, зон очікування і зберігання, загальної площі АТП.

10. Аналіз варіантів проектних рішень, зон очікування і зберігання, загальної площі АТП.

11. Загальна технологічна схема руху автомобілв на території АТП.

12. Логістичні принципи організації і управління виробництвом ТО і ПР в АТП.

13. Техніко-економічна оцінка варіантів проектних рішень і впровадження нового устаткування і технологій для ТО, діагностики і ПР автомобілів в АТП і СТО.

14. Особливості технологічного проектування СТО.

Примітка. Значимість одного запитання – 7 балів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.