Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КМ_Metod_3sem_print_A5.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
1.72 Mб
Скачать

2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт з дисциплін

«КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ» та «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ»

Частина 1

для студентів спеціальностей 6.170101 «Безпека інформаційних та комунікаційних систем» та 6.170102 «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»

за професійним спрямуванням 1701 «Інформаційна безпека»

усіх форм навчання

2012

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Комп’ютерні мережі» та «Телекомунікаційні та комп’ютерні мережі» Частина 1, для студентів спеціальностей 6.170101 «Безпека інформаційних та комунікаційних систем» та 6.170102 «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки» за професійним спрямуванням 1701 «Інформаційна безпека» усіх форм навчання /Укл.: О.В. Щекотихін., О.С. Гулін – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 102 с.

Укладачі: О.В. Щекотихін, доцент, к.т.н.;

О.С. Гулін, асистент.

Рецензент: C.М. Романенко, доцент, к.ф.-м.н.

Відповідальній

за випуск: О.В. Щекотихін, доцент, к.т.н.;

О.С. Гулін, асистент.

Затверджено на засіданні

кафедри «Захист інформації»

Протокол № 9 від 29.05.2012 р.

ЗМІСТ

Початкові налаштування..................................................................4

Лабораторна робота № 1. Функції та параметри мережної утиліти NET.................................................................................................5

Лабораторна робота № 2. Мережні утиліти PING, TRACERT, IPCONFIG, ROUTE, ARP ...........................................................................9

Лабораторна робота № 3. Установка операційної системи Windows XP................................................................................................15

Лабораторна робота № 4. Робота з обліковими записами локальних користувачів і групами ..........................................................31

Лабораторна робота № 5. Установка і конфігурування мережних адаптерів ....................................................................................................45

Лабораторна робота № 6. Установка і конфігурування мережних протоколів. Розрахунок параметрів мережі............................................52

Лабораторна робота № 7. Установка і конфігурування мережної операційної системи Windows Server 2003 ............................................67

Лабораторна робота № 8. Адміністрування контролера домену.........................................................................................................81

Література........................................................................................95

Додаток А………………………………………………………….96

Початкові налаштування

На кожному комп'ютері мережі виконати налаштування реальної операційної системи(ОС) XP_ZI відповідно до пунктів 2–2.2.2 Додатку А. Наведений там мережевий адаптер = realnet_surecom відповідає мережевому адаптеру Realtek, тому знайдіть в списку адаптерів (Пуск-налаштування-панель управління Мережеві підключення) такий адаптер, який має опис в полі (Ім'я пристрою) Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC і виконайте його налаштування.

Лабораторна робота № 1 функції та параметрі мережної утиліти net

Мета роботи – ознайомитися із призначенням та параметрами програми net.exe, яка входить до складу системного програмного забезпечення ОС сімейства Windows NT; навчитися використовувати цю утиліту для одержання даних про організацію мережі її ресурси та для управління окремими ресурсами та доступом до них.

1.1 Лабораторне завдання

1.1.1 Запустіть комп’ютер в режимі емуляція сеансу MS-DOS при роботі в середовищі ОС сімейства Windows NT: для цього виконати наступні дії: при завантаженні комп’ютера вибрати ОС XP_ZI із списку ОС, зайти під користувачем user_zi (пароль: user-zi або user_zi), вибрати Пуск – Виконати– ввести команду: cmd (Рис. 1.1) і натиснути ОК.

Рисунок 1.1 – Вікно для введенню системних команд

1.1.2 Скориставшись довідковою підсистемою, переглянути й занотувати усі функції та параметри програми net.exe.

Для цього спочатку набрати в командному рядку: net /? або net more, прочитати та занотувати підкоманди, які з’являться на екрані і далі по черзі викликати довідки до кожної з них та ознайомитись із їх параметрами, та занести основні з них до звіту (Рис. 1.2).

Рисунок 1.2 – Командний рядок в ОС сімейства Windows NT

1.1.3 Для отримання розширеної довідки по кожній підкоманді або параметру кожної підкоманди введіть:

назва команди/команди+підкоманди help

Наприклад: net help; net group help;

1.1.4 За результатами виконання роботи скласти письмовий звіт.

1.2 Зміст письмового звіту

1.2.1 Привести повний перелік підкоманд програми net.exe з поясненнями, які виводяться довідковою підсистемою.

1.2.2 Висновки за результатами роботи. У висновках необхідно розмістити найважливіші за їх значенням підкоманди та підкоманди з їх параметрами.

1.3 Контрольні питання

1. Які функції виконує системна утиліта net.exe (в порядку зменшення важливості функцій) ?

2. Які формати має командний рядок для запуску програми net.exe ?

3. Яке призначення має кожний параметр програми net.exe ?

4. Вивести список робочих станцій в домені.

5. Додати комп’ютер до домену.

6. Створити користувача а потім видалити його.

7. Команда яка дозволяє відсилати повідомлення.

8. Відкрити загальний доступ до теки.

9. Вивести перелік запущених служб. Призупинити службу. Відновити. Зупинити. Запустити службу.

10. Додати користувача (root) до групи адміністратори.

11. Створити групу JR мій користувач в іншій групі zmg, вивести перелік комп’ютерів в групі JR.

12. Засинхронізувати час з віддаленим сервером часу.

13. Вивести перелік тек відкритих для загального доступу.

14. Встановити мінімальну кількість днів, після якої необхідна зміна паролю. Мінімальній термін – 5 днів.

15. Служба, яка відповідає за автоматичне видавання ip-адрес і як її запустити і зупинити.

16. Вивести список груп локальних користувачів, додати нову групу і видалити її.

17. Вивести список сеансів (віддалених користувачів з ресурсами на локальному комп’ютері) відкритих на потоковому комп’ютері, якщо сеанси відсутні, то земулювати один новий сеанс.

18. Вивести список робочих станцій в робочій групі.

19. Вивести список робочих станцій в домені.

20. Запустити службу (Передачі повідомлень)

21. Вивести (Черга друку) на принтері.

22. Для чого потрібна програма NET і в якому виконуваному середовищі вона працює ?

23. Призначення підкоманди ACCOUNTS команди NET.

24. Необхідно задати час (5 хв.) очікування перед відключенням користувача від сервера.

25. Як встановити мін. довжину призначеного для користувача пароля в 8 знаків ?

26. Як задати необмежений термін дії пароля користувача ?

27. Призначення підкоманди COMPUTER команди NET.

28. Куди додається або звідки видаляється інформація за допомогою підкоманди COMPUTER.

29. Як додати комп'ютер SERV до домену ?

30. Як видалити комп'ютер WS з домену ?

31. Призначення підкоманди CONFIG команди NET.

32. Відомості про які служби ОС виводяться за допомогою підкоманди CONFIG (Сервер + Робоча станція) ?

33. Де знайти служби (потрібні в п 4.1) через графічний інтерфейс ?

34. Призначення підкоманди CONTINUE команди NET.

35. Призначення підкоманди FILE команди NET.

36. Призначення підкоманди GROUP команди NET.

37. Додати користувача root в групу ADMINS.

38. Призначення підкоманди HELP команди NET.

39. Як отримати інформацію про синтаксис команд ?

40. Призначення підкоманди HELPMSG команди NET.

41. Призначення підкоманди LOCALGROUP команди NET.

42. Яку вимогу необхідно виконати перед додаванням реєстраційного запису користувачів або глобальних груп ?

43. Як додати групу TOOL на локальний комп'ютер?

44. Як додати користувача 5796 в групу TOOL ?

45. Як видалити користувача 5796 з групи Користувачі і потім з групи TOOL ?

46. Як видалити групу TOOL ?

47. Як видалити користувача 5796 ?

48. Призначення підкоманди NAME команди NET.

49. Яка служба ОС має бути включена для роботи з підкомандою NAME ?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]