Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Sabadash_V_P__Larkin_M_O_Kriminalistika_2013

.pdf
Скачиваний:
96
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.24 Mб
Скачать

КРИМІНАЛІСТИКА

151

— завжди є припущенням про невідомі обставини досліджуваної події;

обґрунтовується;

перевіряється;

висувається обмеженим колом суб'єктів.

Основні терміни та поняття

Розкриття злочину, розслідування злочину, версія, планування, предмет доказування.

152

В.П. Сабадаш, М.О. Ларкін

Питання для самоконтролю

1.Логічна природа криміналістичної версії.

2.Класифікація криміналістичних версій.

3.У чому полягає роль типових версій при розслідуванні та експертному дослідженні.

4.Які підстави побудови версій.

5.Назвіть прийоми логічного мислення, що використовуються при побудові версій.

6.Форми планів і допоміжної документації.

Схеми

Елементи і форми планування розслідування; класифікація криміналістичних версій; планування слідчої дії.

Тематика рефератів

1.Значення та види планування під час розслідування злочинів.

2.Несподіваність як організаційно-структурна основа слідчої діяльності.

3.Тактичні основи розслідування злочинів.

Ситуаційні завдання

У процесі занять студенти висувають версії та складають плани розслідування за фабулою, яку обирає викладач.

1. До райвідділу внутрішніх справ надійшло повідомлення про те, що по вул. Новій, біля будинку № 24 знаходиться труп чоловіка з ознаками вогнепального поранення. У

КРИМІНАЛІСТИКА

153

ході огляду місця події слідчий виявив гільзу калібру 9 мм. Документів, які посвідчують особу потерпілого, не виявлено.

Скласти план розслідування.

2. До райвідділу внутрішніх справ надійшло повідомлення про проникнення в промтоварний магазин злочинців через вікно вітрини. Як повідомив директор магазину, викрадено значну кількість рулонів вовняної та шовкової тканини. При огляді місця події на розбитому склі вітрини виявлено сліди рук.

Скласти план розслідування.

3. При розслідуванні вбивства Л. було встановлено, що перед зникненням його останній раз бачили в таксі. Пред'явлення його фотографії всім водіям таксі цього невеличкого міста позитивних результатів не дало.

Які версії можуть бути висунуті у зв'язку з цим?

4. Вбито 89-літнього чоловіка. Перевірка його способу життя, характеру і зв'язків не дозволили виявити мотиви й осіб, що могли бути зацікавлені в його смерті.

Які у зв'язку з цим додаткові версії варто висунути?

5. Труп Р. був виявлений на канапі. В області ліктьових згинів обох рук були глибокі різані рани. Поруч із трупом знаходилося лезо безпечної бритви і передсмертна записка, виконана Р. Ліва рука звисала з канапи униз, торкаючись підлоги. Патьоки крові на ній йшли від рани тільки униз у напрямку до підлоги, що свідчило, що після поранення положення лівої руки не змінювалося. При судово-медичному дослідженні встановили, що на правій руці ушкоджений нерв, що виключає її рух нижче ліктьового суглоба.

Які висновки випливають із цього?

6.При огляді трупа, виявленого висячим у петлі, установили чітко виражене розташування трупних плям від шиї до нижніх кінцівок. Про що це свідчить?

7.Виявлений ранком у кар'єрі труп запорошений снігом, що вперше випав попередньої ночі. Під трупом також є невеличкий прошарок снігу, сліди танення якого відсутні.

Про що свідчать виявлені обставини? Яким чином вони можуть бути використані для розкриття злочину?

154

В.П. Сабадаш, М.О. Ларкін

8. При обшуку в особи, підозрюваної у вчиненні квартирної крадіжки, у числі інших речей виявили штани невідповідного їй розміру, у яких була потертість в області лівої кишені з відсутністю аналогічної в правій.

Основою для яких висновків служить ця обставина?

9. При огляді викраденої і потім кинутої злочинцями легкової автомашини, із використанням якої ними було вчинено декілька злочинів, на підлозі сапону виявлені численні свіжі кісточки ягід черешні й окремі цілі ягоди. Злочини вчинені в Мелітополі в травні-червні.

Які версії випливають із цих обставин?

10.Частини розчленованого трупа виявлені в різних місцях міста. Як цю обставину використовувати для встановлення місця вчинення убивства?

11.У нічний час у приміщенні позаміського посту ДАІ вбитий робітник міліції, у якого викрали пістолет. Сліди боротьби в приміщенні відсутні. Загиблий характеризувався як відповідальний, пильний і рішучий співробітник, що сумлінно ставився до своїх обов'язків.

Які версії варто висунути про особи, що вчинили вбивство?

12. Жінка вбитого показала, що коли вона ввійшла до кімнати, то побачила, що з його колото-різаної рани на грудині фонтаном била кров. Обсяг крові біля трупа підтверджував її свідчення про фонтануючу кровотечу.

Слідчий засумнівався в правдивості її заяви про те, що вона не бачила вбивцю в момент нанесення поранення. Що стало підставою для цього?

Тестові завдання

1. За змістом планування розслідування — це:

а) пізнавальний процес, що має на меті виявити всі необхідні обставини події, яка розслідується, встановити істину в справі;

б) науково розроблена система методів і способів, які використовуються в криміналістиці;

в) процес дослідження пізнання об'єкта і одержання інформації для себе;

КРИМІНАЛІСТИКА

155

г) вивчення теоретичних і практичних основ слідчої діяльності та закономірностей виникнення слідів.

2. Планування розслідування — це:

а) встановлення тотожності за слідами, які відображають ознаки вчиненого злочину, встановлення тотожності цілого за частинами;

б) визначення шляхів і способів розслідування, обставин, що підлягають встановленню, системи слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, їх змісту, послідовності проведення, термінів виконання;

в) обгрунтовання ймовірності пояснення певної події, її обставин і окремих фактів, які використовують для встановлення істини;

г) комплекс необхідних заходів на різних етапах розслідування, які забезпечують діяльність органів щодо розкриття, розслідування і запобігання злочинам.

3. Назвіть принципи планування розслідування?

а) законність, обґрунтованість, індивідуальність і динамічність; б) територіальність, законність, цілеспрямованість; в) припущення, пізнання, законність, змагальність; г) індивідуальність і динамічність.

4. Що таке організація розслідування?

а) визначення шляхів і способів розслідування, обставин, що підлягають встановленню за кримінальною справою, системи слідчих дій і оперативнорозшукових заходів;

б) вивчення загальних та окремих індивідуальних ознак об'єкта або об'єктів, тобто всебічне вивчення аналізу ознак усіх об'єктів ;

в) встановлення найдоцільніших строків проведення необхідних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів;

г) комплекс необхідних заходів на різних етапах розслідування, які забезпечують діяльність органів щодо розкриття, розслідування і запобігання злочинам.

5. Організація розслідування передбачає певні рівні діяльності по розкриттю та розслідуванню злочинів; назвіть, які саме:

156

В.П. Сабадаш, М.О. Ларкін

а) детальний, обзорний,технічний; б) масштабний, детальний, управлінський, рекомендаційний;

в) управлінський, методичний, тактичний, вищий; г) пізнавальний, методичний, технічний.

6. До завдань планування розслідування належать:

а) визначення правильних шляхів розкриття злочину; забезпечення об'єктивності, повноти розслідування; своєчасне застосування технічних і тактичних прийомів; визначення правильних шляхів розкриття злочину;

б) отримання істинного знання про який-небудь об'єкт, збирання та оцінка доказів за допомогою застосування технічних прийомів;

в) вивчення загальних, а потім окремих, індивідуальних ознак об'єкта; вивчення відмінностей; своєчасність планування розслідування; встановлення найдоцільніших строків проведення необхідних слідчих дій та оперативнорозшукових заходів;

г) забезпечення кваліфікованого керівництва слідчо-оперативною групою чи бригадою; забезпечення своєчасної розробки і виконання планів розслідування щодо кожної кримінальної справи.

7. Назвіть, ким складається план розслідування?

а) прокурором;

б) оперуповноваженим карного розшуку ;

в) слідчим;

г) експертом.

8. Пізнання — це:

а) визначення шляхів і способів розслідування, обставин, що підлягають встановленню за кримінальною справою;

б) налагодження систематичного обміну інформації та звітності про результати роботи слідчої групи і кожного слідчого;

в) пояснення окремих обставин і фактів;

КРИМІНАЛІСТИКА

157

г) діяльність, метою якої є отримання істинного знання про якийнебудь об'єкт.

9. Версія — це:

а) пояснення окремих обставин і фактів;

б) обґрунтоване припущення про наявність і обставини розслідуваної події, дії конкретних осіб і наявність у цих діях складу певного злочину;

в) засноване на фактичних даних припущення про суть або окремі обставини події, що має ознаки злочину;

г) визначення правильних шляхів розкриття злочину; забезпечення об'єктивності, повноти розслідування; своєчасне застосування технічних і тактичних прийомів.

10. За обсягом понять версії поділяються на:

а) загальні та окремі;

б) спеціальні та додаткові;

в) окремі та додаткові;

г) детальні, комерційні та некомерційні;

11. Планування здійснюється :

а) безперервно;

б) планово;

в) позапланово;

г) детально.

12. При плануванні слідчий перш за все вирішує :

а) питання щодо процесуального порядку розслідування;

б) які обставини та що саме треба з'ясувати при проведенні розслідування;

в) зміст та завдання його роботи;

г) конкретні завдання, які перед ним стоять.

13. Окрема версія — це :

158

В.П. Сабадаш, М.О. Ларкін

а) обґрунтоване ймовірне пояснення певної події;

б) комплекс необхідних заходів на різних етапах розслідування, які забезпечують діяльність органів щодо розкриття, розслідування і запобігання злочинам;

в) невірна інформація, що вивчається слідчим;

г) пояснення окремих обставин і фактів.

14. Крім загальних та окремих версій, існують ще такі версії, як:

а) слідчі, розшукові, експертні, судові;

б) правоохоронні, судові;

в) спостерігаючі, конкретні, доказові;

г) розшукові.

Література

1.Антипов В.П. Планирование расследования нераскрытых преступлений / В.П.Антипов. — М.: Юрлитинформ, 2002. — 144 с.

2.Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий / Арцишевский Г.В. — М.: Юрид. лит., 1978. — 104 с.

3.Бахин В.П. Следственная практика: проблемы изучения и совершенствования / Бахин В.П. — К., 1991. — 142 с.

4.Бахин В.П. Криминалистические приемы и средства разрешения следственных ситуаций / В.П.Бахин, П.Д.Биленчук, В.С.Кузьмичев. — Киев, 1991. — 104 с.

5.Бахін В.П. Алгоритми вирішення слідчих ситуацій / В.П.Бахін, П.Д.БІленчук, М.А. Зубань. — К., 1995. — 80 с.

6.Клименко Н. Можливості використання в розслідуванні злочинів деяких нетрадиційних криміналістичних та спеціальних знань і методів/ Н.Клименко, О.Клевцов // Право України. — 1998. — № 1. — С.95-100.

КРИМІНАЛІСТИКА

159

7.Криміналістика: підручник / [В.Ю.Шепітько, В.О.Коновалова, В.А.Журавель та ін]; за ред. В.Ю. Шепітька. — [5-е вид., перероб. і доп.]. — X. : Право, 2011. — 464 с.

8.Литвинов А.Н. Прогнозирование и планирование в криминалистике / А.Н. Литвинов, Р.Л. Степанюк; под общ. ред. В.И. Гаенко. — М.: «ЮРКНИГА», 2004. — 160 с.

9.Мерецкий Н.Е. Криминалистика и оперативно-тактические комбинации. Научнопрактическое пособие / Мерецкий Н.Е. — М.: Юрлитинформ, 2007. — 368 с.

Соловьев А.Б. Система следственных действий как средство уголовнопроцессуального доказывания (проблемы уголовного процесса и криминалистики): научно-методическое пособие / Соловьев А.Б. — М.: Юрлитинформ, 2006. — 216 с

.ПещакЯ. Следственные версии: криминалистическое исследование / Ян Пещак / под ред., со вступ. ст. А.Р.Ратинова ; пер. со словац. А.М.Ларина. — М.: Прогресс, 1976. —

228с.

10.Психологія слідчої діяльності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закп. / [В.Г.Андросюк, О.М.Корнєв, О.І.Кудерміна та ін.]; за заг.ред. Л.І.Казміренко. — К.: Правова єдність, 2009. — 200 с.

11.Теория и практика планирования расследования преступлений: [учебное пособие] / В.В.Бирюков, О.Б.Мельникова, Р.Н.Шеховцов, И.В.Попов.- Луганск: РИО ЛАВД, 2002. — 72 с.

Тема № 15. ТАКТИКА ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ

1.Поняття та види слідчого огляду

2.Загальні тактичні положення та об'єкти огляду місця події.

3.Етапи та стадії огляду місця події.

4.Методи дослідження обстановки місця події.

5.Способи фіксації ходу і результатів огляду місця події.

160

В.П. Сабадаш, М.О. Ларкін

1. Слідчий огляд — це передбачена КПК слідча дія, яка полягає в безпосередньому сприйнятті, дослідженні, фіксації слідчим, прокурором об'єктів з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Види слідчого огляду:

• огляд місця події;

• огляд трупа;

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]