Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Sabadash_V_P__Larkin_M_O_Kriminalistika_2013

.pdf
Скачиваний:
96
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.24 Mб
Скачать

КРИМІНАЛІСТИКА

111

— допомагає виявленню та вилученню предметів, якими вчинялися злочини;

— підвищує ефективність розслідування злочинів (особливо в умовах неочевидності).

3. Система реєстрації складається з певних підсистем — криміналістичних обліків. Теоретичною основою криміналістичного обліку є положення про індивідуальність об'єктів, їх відносну стійкість та можливість подальшого ототожнення.

Криміналістичний облік — це наукова підсистема, що встановлює особливості збору та обробки даних, які мають значення для розкриття, розслідування та попередження злочинів.

112

В.П. Сабадаш, М.О. Ларкін

Об'єкти криміналістичного обліку:

• люди (невідомі злочинці, засуджені особи, особи, які вчинили злочин, але звільнені від кримінальної відповідальності, особи, які зникли безвісти, невпізнані трупи);

• тварини (домашня худоба, тварини, що належать підприємствам, установам, організаціям);

• речі (зброя, транспортні засоби тощо);

КРИМІНАЛІСТИКА

113

• сліди злочину (сліди пальців рук, сліди знарядь злому та ін.). 4. Види криміналістичних обліків:

1) за рівнем централізації:

— місцеві;

- регіональні;

114

В.П. Сабадаш, М.О. Ларкін

- центральні;

2) за видом облікових об'єктів:

- облік людей;

— облік тварин;

КРИМІНАЛІСТИКА

115

- облік речей (предметів);

- облік слідів;

3) за технікою збору інформації:

- ручні; _

116

В.П. Сабадаш, М.О. Ларкін

— механізовані;

— автоматизовані;

4) за способом фіксації інформації:

— описові;

КРИМІНАЛІСТИКА

117

- графічні;

- наглядно-образні;

— колекційні;

— змішані.

118

В.П. Сабадаш, М.О. Ларкін

5) за формою накопичення інформації:

— картотеки;

- колекції;

— списки;

КРИМІНАЛІСТИКА

119

- банки даних;

— магнітофонні стрічки, диски, відеозаписи.

Основні терміни та поняття

Кримінальна реєстрація, дактилоскопічний облік.

Питання для самоконтролю

1.Дайте визначення поняття кримінальної реєстрації.

2.Дайте визначення поняття криміналістичного обліку.

3.Наведіть приклади криміналістичних обліків, що існують в Україні.

Особливості реєстрації осіб, які зникли безвісти

.Схеми

Види кримінальної реєстрації.

Тематика рефератів

1. Проблеми вдосконалення криміналістичного обліку ознак і властивостей осіб, які вчинили злочини.

120

В.П. Сабадаш, М.О. Ларкін

2. Реєстрація безслідно зниклих осіб і невпізнаних трупів та її значення в слідчій практиці.

Тестові завдання

1. Який французький криміналіст наприкінці XIX ст. започаткував формування криміналістичної реєстрації на науковій основі?

а) Г. Гросс;

б) А. Бертільон;

в) П. Шабо;

г) Е. Локар.

2. Що з переліченого не відноситься до методів кримінальної реєстрації та криміналістичного обліку?

а) проектування;

б) колекціонування;

в) дактилоскопія;

г) фотографування.

3. Що не відноситься до форм кримінальної реєстрації та криміналістичного обліку?

а) картки;

б) колекції;

в) альбоми;

г) посібники.

4. Якого виду криміналістичного обліку залежно від особливостей облікових об'єктів та ознак, що їх характеризують, не існує?

а) оперативно-довідкового;

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]