Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
35
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
555.52 Кб
Скачать

Заняття 5

«Формування конкурентних переваг підприємства»

На заняттях студент набуває наступні компетенції:

Після завершення проведення поточного заняття студент буде:

знати: види та джерела формування конкурентних переваг підприємства

уміти: формувати внутрішні та зовнішні конкурентні переваги підприємства.

План проведення заняття

Обговорення доповідей-презентацій за наступними проблемними питаннями:

 1. Види та джерела формування конкурентних переваг.

 2. Сфери формування та реалізації конкурентних переваг.

 3. Формування внутрішніх і зовнішніх передумов забезпечення міжнародних конкурентних переваг.

Інформаційні ресурси:

С.М.Клименко, Т.В.Омельяненко, Д.О.Барабась,О.С.Дуброва, А.В. Вакуленко Управління конкурентоспроможністю підприємства: навчальний посібник – К.: КНЕУ, 2008.– 520 с

Заняття 6

«Методи забезпечення конкурентних переваг підприємства»

Спеціальні (фахові) компетентності, що здобуває студент на занятті

Після завершення проведення поточного заняття студент буде:

знати сутність загальної концепції управління конкурентоспроможністю підприємства та специфічні особливості управління конкурентоспроможністю організацій різних типів, основні конкурентні переваги та способи їхнього досягнення конкретним підприємством в залежності від ситуації, що складається;

уміти здійснювати аналіз конкурентних переваг, якими володіє підприємство, та визначати ті, що мають бути досягнутими в майбутньому для поліпшення його конкурентоспроможності

План проведення заняття

семінар-розгорнута бесіда

 1. Конкурентоспроможність як базова детермінанта ефективного функціонування підприємства в ринковому середовищі

 2. Властивості конкурентних переваг.

 3. Види, джерела та сфери формування та реалізації конкурентних переваг.

 4. Методика групування підприємств у стратегічні групи конкурентів.

 5. Спосіб контролю – тестування з обраних питань

Інформаційні ресурси

С.М.Клименко, Т.В.Омельяненко, Д.О.Барабась,О.С.Дуброва, А.В. Вакуленко Управління конкурентоспроможністю підприємства: навчальний посібник – К.: КНЕУ, 2008.– 520 с.

Заняття 7

«Технологія забезпечення конкурентних переваг підприємства»

Спеціальні (фахові) компетентності, що здобуває студент на занятті

Після завершення проведення поточного заняття студент буде:

знати технологію інтеграції забезпечення конкурентних переваг у систему загального управління підприємством, сучасні технології управління конкурентними перевагами

уміти визначати та моделювати прогнозні недомінантні типи продукції, яка виробляються конкуруючими підприємствами та ринки її реалізації

 • ;

План проведення заняття

робота в малих творчих групах

 1. Інтеграція технології забезпечення конкурентних переваг у систему загального управління підприємством.

 2. Інформаційне забезпечення та сучасні технології управління конкурентними перевагами.

 3. Моделювання прогнозних недомінантних типів продукції, яка виробляється конкуруючими підприємствами та ринків її реалізації

Міні-кейс «Технологія забезпечення конкурентних переваг підприємства» за матеріалами конкретного підприємства

Інформаційні ресурси

Синтезовані дані конкретного промислового підприємства

Соседние файлы в папке 01 NMM_NormatDisc