Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
35
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
555.52 Кб
Скачать

Тема 9 менеджмент конкурентоспроможності підприємства

 • Чинники, що визначають рівень конкурентоспроможності підприємства. Історія виникнення, становлення та розвитку ідеї управління конкурентоспроможністю підприємства. Конкурентоспроможністю. Сутність, цілі та завдання управління конкурентоспроможністю. Управління конкурентоспроможністю підприємства як системоутворюючий елемент загального менеджменту підприємства. Необхідність та основні етапи управління конкурентоспроможністю підприємства.

 • Методи оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства. Принципи та загальний порядок оцінки конкурентоспроможності підприємства. Класифікація методів оцінки конкурентоспроможності підприємства. Методичні основи управління конкурентоспроможністю підприємства.

 • Системно - процес ний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства. Система управління конкурентоспроможністю підприємства: основні елементи та їх взаємозв’язок, організаційна побудова. Загальні та специфічні функції управління. Проблеми інтернаціоналізації української економіки. Міжнародні перспективи реалізації національних конкурентних переваг

Тема 10 корпоративна соціальна відповідальність в системі забезпечення конкурентоспроможності (ксв)

 • КСВ як інструмент конкурентоспроможності на ринку. Інтеграція КСВ в загальну стратегію корпоративного розвитку. Вплив відповідних інструментів, технічних методів та ресурсного забезпечення на різних рівнях впровадження КСВ. Сукупність правових, етичних, моральних, культурних норм та правил поведінки суб’єкта як «громадянина» суспільства, ринку.

 • КСВ як концепція ведення бізнесу в сучасних умовах господарювання. Суб’єкти, об’єкти, місія, стратегічні цілі, принципі, інструменти, вимоги та конкретні результати соціальної відповідальності.

 • КСВ як метод досягнення конкурентоспроможності підприємства через врахування та задоволення соціальних потреб суб’єктів внутрішнього та зовнішнього середовища Створення цінностей керівництвом компаній для досягнення максимальних результатів у роботі зі стейкхолдерами. Створення умов на підприємстві для вигідності відповідальності перед своїми акціонерами, співробітниками і суспільством.

  • Категоризація корпоративної соціально-відповідальної діяльності. Заходи КСВ, орієнтовані на розвиток персоналу, екологію, соціально-орієнтовані, ринково - орієнтовані.

Тема 11 розробка та забезпечення реалізації програм підвищення конкурентоспроможності

 • Концепція розробки та забезпечення реалізації програми підвищення конкурентоспроможності підприємства Концепція розробки та основні елементи програми підвищення конкурентоспроможності (організаційні форми підвищення конкурентоспроможності, сфери підвищення конкурентоспроможності, прийоми та методи підвищення конкурентоспроможності). Зовнішні та внутрішні передумови, що визначають необхідність розробки програм підвищення конкурентоспроможності. Програми підвищення продуктивності та якості як складові програм підвищення конкурентоспроможності підприємства.

 • Етапи розробки програми підвищення конкурентоспроможності: визначення та впорядкування пріоритетності цілей; конкретизація цілей та діагностика ресурсних та часових обмежень; формулювання стратегій реалізації програми; планування дій та визначення фаз програми; створення організаційної структури програми; встановлення методів та вибір інструментарію виміру досягнутих результатів; визначення витрат, що пов’язані з реалізацією програми; оцінка ефективності заходів, що запропоновані. Реалізація програми підвищення конкурентоспроможності та моніторинг її ходу. Цикл управління конкурентоспроможністю.

 • Програми підвищення конкурентоспроможності галузі та країни. Міжнародний досвід реалізації програм підвищення конкурентоспроможності. Державна програма забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Реалізація програми підвищення конкурентоспроможності та моніторинг її ходу.

Соседние файлы в папке 01 NMM_NormatDisc