Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МПП шпора.doc
Скачиваний:
73
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
467.46 Кб
Скачать

47.Як кол.З.У.Визнач. Особ. Зак. Інозем. Орган.Яка не є ю.Ос.Відпов.До права іноз.Держ.

Особистий закон іноземної організації, яка не є юридичною особою відповідно до права ін.держави

Особистим законом іноземної організації, яка не є юридичною особою відповідно до права держави, у якій така організація створена, вважається право цієї держави. Якщо така організація діє на території України, до її діяльності застосовується законодавство України, яке регулює діяльність юр. осіб, якщо інше не випливає з вимог закон-ва чи суті правовіднос.

48.Яка загал. Коліз.Прив.Заст.За закон.У щодо права,за яким визнач. Зміст дог?Дог.Управл.Майном та позики

Зміст правочину може регулюватися правом, яке обрано сторонами, якщо інше не передбачено законом. У разі відсутності вибору права до змісту правочину застосовується право, яке має найбільш тісний зв'язок із правочином. Якщо інше не передбачено або не випливає з умов, суті правочину або сукупності обставин справи, то правочин більш тісно пов'язаний з правом держави, у якій сторона, що повинна здійснити виконання, яке має вирішальне значення для змісту правочину, має своє місце проживання або місцезнаходження. Стороною, що повинна здійснити виконання, яке має вирішальне значення для змісту договору управління майном є управитель, а до договору пзики-позикодавець.

49.У чому поляг.Особл.М.Пр.П сша.Порів.З коліз.Пр.Євросоюзу .

Коліз.право США почало розвив.саме з огляду на необх.виріш.внутр.колізій між законами штатів.В системі амер.права коліз.проблеми розгул.як між нар.Такий погляд покладено в основу одного з офіц.джерел кол.права США- Другого Зводу колізправа 1971р.В амер.доктрині МПРП вваж.колізійним і таким що включає виріш.питань підсудності.У США судова та арб.практика є джерелом права, і до речі тут спостеріг.тенденція до регул.правовід.з «ін..ел»через застос.саме судов.прец.а не законодавч.нормами-це пояснюєт.-так легше ніж правовими нормами дати різне тлумач.Переважно це рішень.у справ.з іноз.фірмами-питання власності, інцест, капітулу.Розв.комерц.,цив.та торгів.права викл.уніф.процеси,як у внутрішньодерж.зак-ві так і в міжн. Угодах .Зазнач.тенденції є загальними для багатьох країн ЄС.На сьогодні велика кількість норм МПРП є уніфік в рамках права ЄС. Судов.та арб.практика більш.країн ЄС не є джерелом права,але вона здій.суттєв.вплив на правотворчість тлумаченням законів.Європ.Парлам мав на меті створити Європ.код.приватного права, але робота над зазнач.кодексом призвела до того що нині йдеться про Кодекс Контрактного рава.

50.Як визн.За кол.Зак.У.Особ.Зак.Ф.Ос.

Особистим законом фізичної особи вважається право держави, громадянином якої вона є. Якщо фізична особа є громадянином двох або більше держав, її особистим законом вважається право тієї з держав, з якою особа має найбільш тісний зв'язок, зокрема, має місце проживання або займається основною діяльністю. Особистим законом особи без громадянства вважається право держави, у якій ця особа має місце проживання, а за його відсутності - місце перебування. Особистим законом біженця вважається право держави, у якій він має місце перебування. При визначенні особистого закону відповідно до частин другої і третьої цієї статті вважається, що якщо недієздатна особа змінила місце свого проживання без згоди свого законного представника, то така зміна не спричиняє зміну особистого закону такої особи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]