Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
dip.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.31 Mб
Скачать

Фінансові показники, їх нормативні значення та частки

Показник

Нормативне значення показника

Частка показника при визначенні фінансового рейтингу підприємства для оцінки його кредитоспроможності

загального

середньо- та довгострокового

короткострокового

1

Показники майнового стану

1.1

Забезпечення власним капіталом

>0.5

10

10

10

1.2.

Залишкова вартість основних засобів

> 0.5

5

10

X

1.3.

Ліквідність оборотних активів

>0.5 />0.8*

5

X

10

2

Показники ділової активності та прибутковості

2.1

Оборотність капіталу

>0.5 /> 1.0

5

5

5

2.2

Норма прибутку

>0.1

15

15

15

2.3

Рівень рентабельності

> 0.2 /> 0.1

10

10

10

3

Показники ліквідності та стійкості

3.1

Покриття короткострокових зобов’язань

>1.0

15

X

30

3.2

Покриття довгострокових зобов’язань

>0.5

15

30

X

3.3

Забезпечення власними коштами

>0.5

10

10

10

3.4

Маневреність власних коштів

>0.5

10

10

10

РАЗОМ

X

100

100

100

*у чисельнику вказані нормативні значення показників для аграрних підприємств.

Клас підприємства-позичальника визначається залежно від його фінансового рейтингу, обчисленого у балах (табл. 2.9).

Таблиця 2.9

Визначення класу позичальника залежно від його фінансового рейтингу

Рейтинг, бали

Клас

1

≥ 90

А

2

80 – 89.9

Б

3

60 – 79.9

В

4

40 – 59.9

Г

5

< 40

Д

Порядок застосування викладеної вище методики можна проілюструвати на наведеному нижче прикладі.

ВАТ «Агрос» звернулося із клопотанням до ПАТ «Комерційний банк «Надра» про надання кредиту в обсязі 300 000 тис. грн. терміном на три роки для завершення будівництва м’ясокомбінату.

Фінансовий стан ВАТ «Агрос» оцінюватиметься за варіантом, передбаченим для промислового підприємства, яке звернулося з клопотанням до банку про надання йому довгострокового кредиту.

Оцінка фінансового стану підприємства передбачає попереднє обчислення коефіцієнтів, перелік яких наведено вище, на підставі даних фінансової звітності оцінюваного підприємства.

Для ВАТ «Агрос» значення відповідних коефіцієнтів буде таким:

Забезпечення власним капіталом:

K1.1 = 519573 / 800160 = 0.649;

Залишкова вартість основних засобів:

K1.2 = 165211 / 241608 = 0.684;

Оборотність капіталу:

K2.1 = 1009186 / 800160 = 1.261;

Норма прибутку:

K2.2 = 150260 / 800160 = 0.188;

Рівень рентабельності:

K2.3= 150260 / 1009186 = 0.149;

Покриття короткострокових зобов’язань:

K3.2 = (16396 + 150260) / 41678 = 3.999;

Покриття довгострокових зобов’язань:

K3.3 = (519573 – 229822) / (62412 + 199880) = 1.105;

Маневреність власних коштів:

K3.4= (519573 – 229822) / 519573 = 0.558.

Перерахунок коефіцієнтів у бали здійснюється за формулами, наведеними в табл. 2.10:

Б1.1 = 16 K1.1 ≤10 = 10;

Б1.2 = 16 K1.2 ≤ 10 = 10;

Б2.1 = 4 K2.1 ≤ 5 = 5;

0 ≤ Б2.2 = 0 ≤ 120 K2.2 ≤15 = 15;

0 ≤ Б2.3 = 0 ≤ 80 K2.3 ≤ 10 = 10;

0 ≤ Б3.2= 0 ≤ 48 K3.2 ≤ 30 = 30;

0 ≤ Б3.3 = 0 ≤ 16 K3.3 ≤10 = 10;

0 ≤ Б3.4 = 0 ≤ 16 K3.4 ≤10 = 8,923.

Таблиця 2.10

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]