Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
психология.doc
Скачиваний:
104
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
495.62 Кб
Скачать

Тема 3. Психологія спілкування

Мета:

 • познайомити студентів з поняттями «особистість», «діяльність», «спілкування»; показати їх взаємозв’язок та шляхи розвитку;

 • розвивати уміння аналізувати особистісні прояви людини;

 • виховувати професійну спрямованість.

Студенти повинні знати: загальну характеристику онтогенезу психічного розвитку особистості; тлумачення особистості в основних психологічних теоріях; визначення та структуру людської діяльності; основні види діяльності; визначення спілкування, його фунуції, види та засоби.

Студенти повинні вміти: аналізувати свою навчальну діяльність із точки зору її макроструктури; давати порівняльну характеристику видам спілкування; розглядати поняття особистості з погляду різних психологічних напрямів.

План

І. Питання для обговорення.

 1. Поняття про спілкування. Рівні спілкування.

 2. Основні функції і Мета спілкування.

 3. Структура спілкування.

 4. Види спілкування.

 5. Перцептивна сторона спілкування.

 6. Комунікативна сторона спілкування.

 7. Вербальні і невербальні засоби спілкування. Мова і мовлення.

 8. Інтерактивна сторона спілкування.

II. Індивідуальна робота студентів.

Дайте письмові відповіді на запитання.

 1. Дайте визначення поняття «спілкування», його змісту, мети й засобів.

 2. Охарактеризуйте основні види людського спілкування.

 3. Розкрийте взаємовплив спілкування і діяльності людини.

 4. Проаналізуйте необхідність спілкування як умови психічного розвитку людини.

 5. Охарактеризуйте невербальне спілкування. Чим воно відрізняється від вербального?

 6. Розкрийте особливі механізми міжособистісного сприймання – ідентифікацію, рефлексію, стереотипізацію.

 7. Охарактеризуйте явище каузальної атрибуції.

 8. Назвіть якості особистості, що мають значення у спілкуванні.

 9. Що означає термін «педагогічне спілкування»? Охарактеризуйте особистісні якості та якості мовлення вчителя.

 1. Назвіть можливі бар'єри в спілкуванні. Поясніть, які бар'єри можуть виникнути в спілкуванні вчителя і учнів.

 2. Наведіть два приклади виявлення вчителем психолого-педагогічного такту та факти нетактовної поведінки вчителя під час спілкування.

 3. Що, на вашу думку, означає поняття і механізм дії зворотного зв'язку у спілкуванні?

 4. Поясніть таку думку: «Педагогічна кваліфікація вчителя, крім бездоганного знання свого предмету, методу викладання, має чимало психологічних (інтелектуальних, мовленнєво-комунікативних, емоційних, вольових, творчих та інших) складових» (О.В. Скрипченко).

14. Поясніть можливі мотиви поведінки, описаної в поданих ситуаціях.

а) Учениця відмовляється йти з класом до театру.

б) Вчителька подає директору заяву про звільнення.

b) Мама наполягає, щоб донька всі канікули провела в селі у бабусі.

15. Розв'яжіть психологічні задачі (Практикум по общей психологи : учебн. пособ. [для студ. пед. ин-тов] / Абраменко А. И., Алексеев А. А., Богословский В. В. и др. ; под ред. А. И. Щербакова. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Просвещение, 1990. – С. 77–81).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.