Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Mikhaylin.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
342.53 Кб
Скачать

11. «Украинский журнал».

«У.ж.» (1824-1825) було дозволено видавати за двох умов: часопис повинен залежати від універу; упорядковувати його повинен один з членів універу. Їм став О.В. Склабовський з кафедри історії рос. літ. Це перше видання, на обкладинці якого було зазначено « издаваемый Х. универом». Поділу на розділи часопис не мав. В одну рубрику збиралися матеріали пвд заголовками «Вірші» і «Суміш». Саме в цей час міністерство освіти було передане під контроль духовенства. І релігійно-проповідницька проблематика стає типовою для «У.ж.». Джерела таких статей – доповіді на Біблійному товаристві та зборах універу. Та вплив універу був і позитивний: друкувалися матеріали з природничих наук. Журнал друкував праці, що становили практичний інтерес. Слабко були представлені історія та етнографія. Найвагоміше місце у науковому відділі посідали праці, пов’язані з естетикою. Відзначився матеріал І. Кульжинського, який звернув увагу на багатство укр. фольклору і на літ. укр. мову. Хоч часто погляди автора є досить суперечливими, стаття – перша постановка питання про укр. письменство. Головним автором літературознавчих матеріалів був редактор О. Склабовський. У праці «Розгляд оди, вибраної Ломоносовим з Іова» автор критично розглядає твори Ломоносова. До цього критика в рос. суспільстві була відсутня. Стаття «Про наслідування» доводить думку, що всі худ. твори – лише копії, зняті з природи. Природа розумілась як справжній, історичний, міфологічний та ідеальний світи. Крім того, наслідування – шлях для поетичного навчання. Праця «Про користь і мету поезії» визначає центральне місце поезії у житті освіченої людини. Поезію поєднує в собі філософію та історію, доповнюючи та збагачуючи їх поетичною формою та почуттям. Поезія має під виглядом задоволення давати повчання! У журналі друкувались і доволі посередні поетичні твори Склабовського. Крім того, було надруковано 4 вірші декабриста В. Раєвського про становище політ. в’язня. Обговорювалась також поема К. Рилєєва, що могло послужити закриття журналу. Худ. проза представлена слабко. Друкувалися релігійно-дидактичні твори І. Вернета.

12. Альманахова жур-ка Харківської школи романтиків. (хшр)

Після декабристського повстання (рубіж 1825-1826) для придушення вільної думки у 1826 прийнятий новий «Цензурний устав», внаслідок чого видання періодичних видань виявилось майже неможливим. У ІІ половині 1820-х у середовищі студентів універу навколо І.І. Срезневського сформувалася група – Харк. школа романтиків. Естетична програма включала в себе такі тези: укр. мова – самостійна мова з глибокою історією; аргументація за допомогою укр. народної творчості; самі творили укр. мовою укр. літ-ру:); розвиток укр. мови не становить небезпеки для рос. самодержавства. У 1831 з друкарні Х. універу вийшла книжка «Украинский альманах». Упорядники (Срезневський, Розковшенко) надали альманаху укр. вектор. Тут дебютував Є. Грнбінка. Альманах поєднував наукові праці і красне письменство, фольклор та літературні записи, переклади та оригінальні твори, вміщав рос. та укр. тексти. «У.а.» започаткував низку подібних видань. Наступний альманах – «Утренняя звезла» (межа 1833-1834). Керівник – І. Петров, матеріали збирав Г. Квітка. З’явилося 2 томи: 1- з рос., другий – з укр. творами. Так у 1834 у Х. виходить перше видання укр. мовою. Другу книгу відкрив Квітка програмовим твором – «Суплікою до пана іздателя», оповіданням «Салдацький патрет», де автор наголошує, що оцінювати укр. літ. Беруться люди некомпетентні. Друкується вперше в альманасі уривок з повісті «Маруся». Друкувались тут Срезневський, Гулак-Артемовський, Гребінка, твори Котляревського. Алманах – перше ілюстроване видання в історії укр. жур-ки! Поки Срезневський був у подорожі поза Х., лідерство переймають Костомаров, О. Корсун, А. Метлинський 1841 виходить альманах «Сніп», упорядкований Корсуном. Це книжка, що спеціалізувалася на подачі літ. творів. У 1843 виходить 3 томи альманаху «Молодик», упорядковані І. Бецьким. 1й том – рос. твори; 2й містив укр. відділ, упорядкований Костомаровим; 3й – наукову прозу, істор. документи, де містилась праця Костомарова «Обзор сочинений...» - започаткована справжня наукова літ. критика!!! У 1848 виданий «Южный русский сборник» А. Метлинського. Це було 5 книжок, кожна з яких містила великий літ. твір, і могла існувати окремо. Додавались до творів і біографічні довідки про авторів. Альманах закріпив потяг до спеціалізації, не містив фольклорних записів, наукових статей, мав виключно літ. ха-ер. ХШР – перше цілісне гуртове естетичне явище у новій укр. літ. Її Жур-ка зросла на літ. грунті. Та несприятлива зовн. ситуація не дозволила цим проектав вирости у довготривалі видання. Учасники з часом відходили від справи (Корсун) або переходили до табору рос. культури (Срезневський, Костомаров).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]