Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент самостоялки.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
302.79 Кб
Скачать
    1. Зовнішні та внутрішні фактори ризику

 Зовнішні фактори ризику - це такі явища, події, організації та люди, які ззовні впливають на Ваш бізнес і причинами ймовірних втрат.

Таких зовнішніх факторів ризику існує безліч, вони взаємопов'язані і взаємозалежні, їх вплив на бізнес підпорядковане складним законам.

Повної і точної картини впливу зовнішніх факторів на Ваш бізнес мати неможливо, як неможливо зробити фотографію, рівну відображеної на ній дійсності. Проте компанія "Ареопаг-М" в змозі зробити для Вас фотографію оточуючих Ваш бізнес факторів такої високої якості, такої яскравості, контрастності і чіткості деталей, що цього буде достатньо, щоб не упустити найбільш важливі з них і надати на них активний вплив.

Ми беремо до уваги і класифікуємо зовнішні фактори ризику за такими групами: 1. Фактори конкуренції

2. Фактори регіональної економічної ситуації

3. Фактори національної економічної ситуації

4. Фактори техногенних ситуацій

5. Фактори природних катаклізмів6. Фактори соціальної ситуації

7. Фактори політичної ситуації

8. Фактори ситуації на фінансових ринках

9. Фактори правової ситуації у сфері бізнесу

10. Фактори кримінального властивості

Внутрішні фактори ризику

Внутрішні фактори ризику - це причини підприємницьких втрат усередині Вашого бізнесу. "Найстрашніший ворог - ворог внутрішній" - ця цитата з класика цілком підходить і для бізнесу. Якщо зовнішнього впливу ми чекаємо і готуємося відобразити "інтервенцію", то внутрішні чинники часто просто не помітні.

Внутрішніми причинами підприємницьких ризиків часто є недосконалість структури фірми, помилки управління бізнесом, відсутність у персоналу мотивації на сумлінну працю, а часто навіть саботаж, шкідництво, злодійство, зрада співробітників.

Для успішного управління підприємницькими ризиками ми виділяємо наступні групи внутрішніх факторів ризику Вашого бізнесу:

1. Фактори операційно-технологічні

2. Фактори адміністративно-управлінські

3. Фактори інженерно-наукові

4. Фактори організаційно-структурні

5. Фактори кримінального властивості

Людські фактори - найскладніша і найважливіша група внутрішніх факторів, для впливу на які в компанії "Ареопаг-М" існують спеціальні підрозділи і програми: Кадровий центр, Тренувально-консультаційний центр, програма "Поларг" - перевірка на поліграфі (детекторі брехні).

    1. Класифікація факторів ризику за аспектами прояву: економічні, фінансові, юридичні, соціально-психологічні

Функціонуючи в умовах ринку, суб’єкт господарювання в кожний момент часу поставлений в умови коли від нього вимагається прийняти певне рішення: розробити шлях досягнення певної мети. І оскільки детермінованих ситуацій в економіці практично не існує, такий підприємець не може на 100% бути впевненим, що обраний ним шлях приведе до поставленої мети, тобто підприємець постійно стикається із ситуацією невизначеності.

Невизначеність – це ситуація, в якій імовірність отримання результатів прийнятого рішення невідома, в окремих випадках невідомий і весь спектр наслідків такого рішення.

Виробляти рішення в ситуації невизначеності підприємцю не тільки не вигідно, але й загрозливо, тому основною вимогою є переведення невизначеності в ризик.

Ризик – це ситуація, коли результат здійснення певного процесу не відомий, але відомі, його можливі альтернативні наслідки і достатньо інформації для того, щоб оцінити ймовірність настання цих наслідків

Беручи загалом, усі ризики підприємницької діяльності можна класифікувати так:

1. За сферами виявлення:

1.1. Економічний — ризик, пов'язаний зі змінами економічних факторів у ході реалізації інвестиційного проекту.

1.2. Політичний — ризик виникнення різноманітних адміністративно-законодавчих обмежень інвестиційної діяльності, які пов'язані зі зміною інвестиційної політики держави.

1.3. Соціальний — ризик страйків, здійснення під тиском робітників незапланованих соціальних програм та інші аналогічні види ризиків.

1.4. Екологічний — ризик виникнення екологічних катастроф і різних стихійних лих (землетруси, лісові пожежі, повені і под.), котрі негативно впливають на інвестиційний проект,

1.5. Інші - ризик рекету, крадіжок майна, нечесності партнерів тощо.

2. За формами інвестування:

2.1. Ризики реального інвестування — ризики, пов'язані з помилковим вибором місцезнаходження об'єкта будівництва, порушення графіків поставок необхідних матеріалів, комплектувальних деталей за проектами, суттєвим зростанням цін на інвестиційні товари, неправильним підбором підрядчиків та з іншими факторами, що знижують ефективність інвестиційного проекту.

2.2. Ризики фінансового інвестування — цю групу ризиків пов'язано з непродуманим вибором фінансових інструментів для інвестування, фінансовими труднощами чи банкрутством окремих емітентів, непередбаченими змінами умов інвестування і т. п. Ризики інвестицій у фінансові інструменти мають таку структуру:

а) ризики втраченого зиску;

б) ризики зниження доходності, а саме:

— відсоткові ризики;

— кредитні ризики;

— біржові ризики;

— селективні ризики;

— ризики втрати ліквідності;

— ризики банкрутства.

3. За джерелами:

3.1. Системний ризик — на цей вид ризику наражаються всі учасники інвестиційної діяльності і форм інвестування. Він значною мірою визначається зміною стадій економічного розвитку країни чи кон'юнктурних циклів розвитку інвестиційного ринку та іншими аналогічними факторами, на які інвестор не може вплинути, добираючи об'єкти інвестування.

3.2. Несистемний ризик — цей вид ризику притаманний конкретному об'єкту інвестування чи діяльності конкретною інвестора. Він може бути пов'язаний з некваліфікованим менеджментом проекту, посиленням конкуренції на певному сегменті інвестиційного ринку, нераціональною структурою інвестиційних ресурсів та іншими аналогічними факторами, негативним наслідкам, яких значною мірою можна запобігти за допомогою ефективного управління інвестиційним процесом.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.