Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент самостоялки.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
302.79 Кб
Скачать
  1. Області обмеження розвитку організації.

Обмеження — це цільові установки, орієнтовані на певні категорії, що характеризують філософію та етичні основи ор­ганізації.

Основні види обмежень:

— ліквідність (продукції, послуг) — умова виживання організації;

— збереження організації — збереження наявного в розпо­рядженні майна і трудових ресурсів;

— незалежність — діяльність, пов'язана з реалізацією рішень без впливу будь-якої сторони.

Збереження авторитету означає відмову від вжиття за­ходів, які можуть завдати шкоди авторитету організації.

Вибір мети на вищому рівні організації, як правило, про­ходить такі етапи:

— пошук мети;

— аналіз;

— випробування на реалізованість;

— відбір мети;

— розширення операцій для її здійснення;

— процес здійснення;

— внесення коректив.

  1. Діагностування якості менеджменту організації.

Система управління якістю - це складова системи управління підприємством, яка орієнтує його на отримання продукту (послуги) з показниками якості, які відповідають очікуванням замовників. Складові системи управління якістю задають вимоги до організації процесів і процедур виконання діяльності таким чином, щоб вихідний продукт та / або послуга був якісним з точки зору його споживача.

Система менеджменту якості побудована на основі вимог викладених в стандартах ISO серії 9000, які встановлюють вимоги і рекомендації про те, яким чином мають здійснюватися управлінські процеси на підприємстві, щоб бізнес функціонував якісно. Використання стандарту не може "напряму" забезпечити якість своєї продукції (послуги), але покликаний усунути всі недоліки управлінських процесів, що впливають не тільки на якість продукції (послуги) але і на задоволеність замовників цією продукцією. Система дозволяє організувати на підприємстві процес безперервного вдосконалення. Його суть полягає в тому, щоб послідовно і безперервно вдосконалювати процеси діяльності організації, за участю всіх співробітників на всіх рівнях, а формалізований опис управлінських процесів допомагає зрозуміти недосконалість їх протікання, відсутність взаємозв'язків, виявити зайві управлінські операції, а, отже, - оптимізувати систему управління підприємством.

Як відзначають експерти, "низька виконавча дисципліна" на українських підприємствах (до 40% рішень не виконуються!), Пов'язана саме з поганою підготовкою рішень. Управлінські рішення мають властивість - якщо вони не прийняті вчасно, то їх цінність після настання критичної дати стає рівною "нулю" ("вже пізно!"). Одна з головних завдань сучасної системи менеджменту якості - забезпечити гнучке управління підприємством для його пристосування до мінливих вимог замовників. Причому підприємства цілком, а не його окремих підрозділів або виконуваних функцій завдяки повному опису та стандартизації робочих процедур, детальному документування сфер відповідальності і обов'язків співробітників, поліпшенню взаємодії між керівним складом і виконавцями, застосуванню управління інформаційними потоками, статистичних розрахунків та інших методів оптимізації діяльності.

Виражається ефект від підвищення ефективності існуючої системи управління в таких показниках, як: спрощення та прискорення процедур взаємодії з клієнтами, зменшення виробничих витрат та термінів виконання замовлень, відносне зниження собівартості продукції, поліпшенню інших показників. Для побудови на підприємстві системи менеджменту якості необхідно виконати комплекс робіт з розробки та впровадження цієї системи, і одночасно створити умову для її ефективної роботи. Це означає необхідність створення таких виробничих відносин, які засновані на зацікавленості постачальника послуг (робіт) у задоволеності замовника. Причому, ця зацікавленість повинна виходити як від вищого керівництва компанії, так і від усіх її співробітників. При цьому поняття "якість" розглядається не тільки по відношенню до готового продукту, але і на кожному етапі життєвого циклу продукції. Впровадження стандартів ISO серії 9000 дозволяє отримати оптимальну результативність та ефективність від функціонування системи управління якістю підприємства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.