Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Семінари з права.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
119.3 Кб
Скачать

Тема 3. Основи конституційного права України

План

1. Загальна теорія конституційного права.

2. Основи конституційного ладу України.

3.Конституційно-правовий статус людини і громадянина.

4. Народовладдя в Україні.

5. Конституційно-правові основи організації державної влади в Україні.

Самостійна робота студентів

1 Назвіть засади конституційного ладу країни за ступенем їх важливості (значущості). Спробуйте її обґрунтувати, розглядаючи розділ І Конституції України «Загальні засади».

2. Згрупуйте конституційні права, свободи та законні інтереси за ознаками належності: до людини та громадянина; до людських спільнот (об'єднань); до інтересів держави; до інтересів органів влади.

Індивідуальна робота:

Підготувати реферат : 1.Історичні етапи становлення Конституції України. 2. Правовий режим іноземців та осіб без громадянства.3. Територіальний устрій і місцеве самоврядування в Україні.

Література

1. Конституція України. – К., 1996.

2. Декларація про державний суверенітет України: Прийнята ВР УРСР 16 липня 1990 р. – К., Україна, 1991.

3. Акт проголошення незалежності України: Прийнятий ВР України 24 серпня 1991 р. // ВВР Української РСР. – 1991. - № 38.

4. Декларація прав національностей України: Прийнята ВР України 1 листопада 1991 р. // ВВР України. – 1991. - № 53.

5. Закон України „Про громадянство України”: Прийнятий 18 січня 2001 р. // ВВР України. – 2001. - №13.

6. Закон України „Про правовий статус іноземців”: прийнятий 4 лютого 1994р. // ВВР України. – 1994. - №23.

7. Закон УРСР „Про свободу совісті та релігійних організацій”: Прийнятий 23 квітня 1991. // ВВР УРСР. – 1991.- №25.

8. Закон України „Про національні меншини в Україні” від 25 червня 1992р. // ВВР України. – 1992. - № 36.

9. Закон України „Про об’єднання громадян”: прийнятий 16 червня 1992р. // ВВР України. – 1992. - № 34.

10. Закон України „Про вибори народних депутатів України”: Прийнятий 18 жовтня 2001 р. // ВВР України. – 2001. - №51-52.

11. Закон України „Про вибори Президента України”: Прийнятий 2004р.// ВВР України. – 2004.-

12. Закон України „Про політичні партії”// ВВР України. – 2001. - № 23.

13. Конституційне право України. / За ред. В.Ф. Погорілка. – К., 1999.

14. Основи конституційного права України. Підручник / За ред. В.В. Копейчикова. – К., 2000.

15. А.М. Колодій, А.Ю. Олійник Права людини і громадянина в Україні. Навчальний посібник. – К., 2003.

Питання для самостійної перевірки знань

- Які визначальні засади (основи) характеризують сутність повновладдя українського народу?

- Чим обумовлена провідна роль конституційного права в системі національного права України?

- Що означають поняття „ретроспективна” і „позитивна” конституційно-правова відповідальність? Наведіть конкретні приклади.

- Поясніть на прикладах значення понять „суб’єкт”, „об’єкт” конституційного права. Запропонуйте їх класифікацію.

- Якими є загальні засади демократичного конституційного ладу в Україні?

- Які права, свободи, законні інтереси та обов’язки називають конституційними?

- Зробіть аналіз понять „громадська організація”, „політична партія”. Які основні риси їх статусу?

- Охарактеризуйте специфіку територіального устрою України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.