Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Семінарське заняття_ФФВ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
98.82 Кб
Скачать

Семінарське заняття 2: Україна під владою Литви і Польщі.

План

1. Інкорпорація українських земель Великим князівством Литовським. Литовсько-Руська держава.

2. Кревська унія: суть і наслідки. Зростання впливу Польщі на Литву.

3. Люблінська унія та її наслідки.

4. Соціально-економічне становище українських земель.

5. Наступ католицизму. Берестейська церковна унія.

6. Культурний розвиток українських земель. Братства.

Теми рефератів:

1. Польсько-Литовська державна унія і утворення Речі Посполитої.

2. Братства та їх роль в духовній консолідації українства.

3. Магдебурзьке право.

Завдання до самостійної роботи:

1. Підготуйте повідомлення на тему: Причини і наслідки Кревської унії

2. Заповніть таблицю: «Основні етапи об’єднаня Литви і Польщі»

Етапи

Дата,подія

Наслідки для України

Семінарське заняття 3: Зростання козацтва в другій половині хvі - першій половині хvіі ст.

План

1. Причини виникнення козацтва.

2. Запорізька Січ як християнська козацька республіка.

3. Козацько-селянське повстання в другій половині ХVІ ст. (Косинський, Наливайко).

4. Боротьба козацтва проти татаро-турецької агресії.

5. Козацько-селянські виступи проти Речі Посполитої на початку ХVІІ ст.

Теми рефератів:

1. Козацька символіка.

2. Запорізька Січ у міждержавних відносинах країн Європи та Азії.

3. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний.

4. Духовний світ українського козацтва.

5. Національно-культурницька діяльність українського козацтва.

Завдання до самостійної роботи:

  1. Заповніть таблицю «Ознаки державного утворення у Запорізькій Січі»:

Ознаки державності

Характер прояву ознак

Військовий устрій

Територіальний устрій

Форма правління

Правова система

2. Заповніть таблицю: «Дві хвилі козацько-селянських повстань кінця ХVІ – поч. ХVІІ ст.»:

Питання для відповідей

Перша хвиля повстань (кінець ХVІ ст.)

Друга хвиля повстань (30-ті роки ХVІІ ст.)

1. Причини повстань

2. Дати повстань

3. Ватажки повстань

4. Ключова битва

5. Досягнуті результати

Семінарське заняття 4 Українська національна революція хvіі ст.. Створення козацької державності.

План

  1. Причини, передумови, рушійні сили та характер революції, її основні етапи.

  2. Воєнні дії 1648-1654 рр.

  3. Утворення української гетьманської держави, її внутрішня і зовнішня політика.

  4. Переяславська Рада і «Березневі статті» 1654 р. Гетьманщина.

  5. Соціально-економічний і політичний розвиток України за доби «Руїни».

Теми рефератів:

1. Богдан Хмельницький та його місце в історії українського народу.

2. Соціально-політичні зміни в ході визвольної боротьби.

3. Створення Української козацької республіки.

4. Дипломатична діяльність Б.Хмельницького.

Завдання до самостійної роботи:

  1. Дайте письмову відповідь на запитання: Які чинники стали запорукою успішного визвольного походу війська Б.Хмельницького у 1648 році?

  2. Заповніть таблицю «Порівняльний аналіз Зборівської та Білоцерківської угод»:

Запитання для порівняння

Зборівська угода

Білоцерківська угода

Дата підписання

Обставини підписання

Територія, залишена під владою гетьмана

Кількість реєстрових козаків

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.