Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Семінари з права.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
119.3 Кб
Скачать

Тема 1. Загальна теорія держави

План

1. Поняття держави та її ознаки. Характеристика внутрішніх і зовнішніх напрямків діяльності (функцій ) держави.

2.Поняття і види форми правління. Форми державного устрою та форми державно-правового режиму (форми держави).

3. Апарат держави як система державних органів. Місце апарату в механізмі держави.

4. Загальна характеристика концепцій про сутність і соціальне призначення держави.

Самостійна робота студентів

1. Як Ви вважаєте, яке значення конституційного принципу рівноправності всіх суб'єктів права власності в Україні? Свою відповідь обґрунтуйте.

3. Порівняйте спадкування за законом і спадкування за заповітом.

Індивідуальна робота:

Підготувати реферат : 1. Загальна характеристика держав, що існували на території сучасної України. 2. Форми взаємодії держави та об’єднань громадян.

Література

1.Бердяев А.О. О государстве. Философия неравенства. – М., 1990.

2.Гегель Г. Государство // Философия права.

3. Котюк В. Теорія права. – К., 1997.

4. Котюк В. Основи держави і права. – К., 1997.

5. Общая теория государства и права / Под ред. В.В.Лазарева. – М.. 1994.

6.Основи держави і права / Під ред. А.М. Колодія. – К., 1997. 7. Основы государства и права Украины: в вопросах и ответах. – Х., 2000.

8. Правознавство. Навчальний посібник / За ред. В.Копейчикова. – К.. 1998.

9. Правознавство. Підручник / За ред. В.Копейчикова. – К., 2002.

10. Теорія держави і права / За ред. В.Копейчикова. – К., 1995.

11. Рабинович П.М. Основи загальної теорії держави і права. – К., 1994.

Питання для самостійної перевірки знань

- Покажіть у таблиці співвідношення апарату і механізму держави.

- Перерахуйте функції держави.

- Розкрийте юридичні аспекти взаємодії держави та особи.

- Які Ви знаєте форми взаємодії держави з різноманітними об’єднаннями громадян?

- Які риси характеризують правову державу?

- Назвіть основні напрямки побудови правової держави в Україні.

Тема 2. Загальна теорія права (2 год.)

План

1. Поняття права та його ознаки. Місце і роль права в системі соціальних норм.

2. Форми (джерела) права.

3. Загальна характеристика основних галузей права України.

4. Правові відносини. Законність, правопорядок, суспільний порядок і дисципліна.

Самостійна робота студентів

1. Покажіть на прикладах за власною участю співвідношення законності, правовопорядку, суспільного порядку і праводисципліни.

2. Охарактеризуйте джерела права, заповнивши відповідну таблицю (джерело права (правовий звичай, правовий прецедент, нормативний договір, нормативно-правовий акт) характеристика джерел права).

Індивідуальна робота:

Підготувати реферат : 1. Поняття системи права як внутрішньої його організації.

2. Єдність і відмінність права та моралі.

Література

1.Бердяев а.О. О государстве. Философия неравенства. – м., 1990.

2.Гегель Г. Государство // Философия права.

3. Котюк В. Теорія права. – К., 1997.

4. Котюк В. Основи держави і права. – К., 1997.

5. Общая теория государства и права / Под ред. В.В.Лазарева. – М.. 1994.

6.Основи держави і права / Під ред. А.М. Колодія. – К., 1997. 7. Основы государства и права Украины: в вопросах и ответах. – Х., 2000.

8. Правознавство. Навчальний посібник / За ред. В.Копейчикова. – К.. 1998.

9. Правознавство. Підручник / За ред. В.Копейчикова. – К., 2002.

10. Теорія держави і права / За ред. В.Копейчикова. – К., 1995.

11. Рабинович П.М. Основи загальної теорії держави і права. – К., 1994.

Питання для самостійної перевірки знань

- Назвіть загально-соціальні та юридичні функції права.

- Розкрийте значення загальнолюдських принципів права з наведенням, по можливості, конкретних прикладів.

- Охарактеризуйте джерела права.

- Покажіть на прикладах за власною участю співвідношення законності, правопорядку, суспільного порядку і право дисципліни.

- Знайдіть у конституції України статті, що характеризують право громадян на захист.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.