Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Семінари з права.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
119.3 Кб
Скачать

Індивідуальна робота:

Підготувати реферат : 1. Шлюбний контракт: позитиви та недоліки. 2. Аліментні зобов’язання батьків і дітей.

Література

1. Конституція України. – К., 1996.

2. Сімейний кодекс України. – К., 2004.

3. Гражданское и семейное право Украины. Учебно-практический справочник / Под ред. О.Е.Харитонова. – Х., 2000.

4. Індиченко М.І. Сімейне право. Навчальний посібник. – Х., 1998.

5. Сімейне право України. Підручник / За ред. Ю. Червоного. – К., 2004.

6. Правознавство. Підручник / За ред. В.В. Копейчикова. – К., 2002.

Питання для самостійної перевірки знань

- Як Ви вважаєте, з якою метою держава регулює відносини у сім’ї?

- Назвіть перешкоди до укладення шлюбу.

- Які майнові та особисті правовідносини виникають між подружжям?

- Що розуміється під правом спільної сумісної власності подружжя?

- Що таке шлюбний контракт?

- Які юридичні наслідки припинення шлюбу?

- Який порядок визнання шлюбу недійсним?

- Назвіть особисті права і обов’язки батьків і дітей.

- Що таке аліменти? Хто і в яких випадках зобов’язаний їх виплачувати?

- Схарактеризуйте майнові правовідносини між батьками і дітьми.

- Який порядок передачі дітей на усиновлення?

- Що таке патронат?

Тема 6. Основи житлового права України

План

1. Житлове право: поняття і предмет правового регулювання. Загальна характеристика житлового законодавства.

2. Житловий фонд України та його види.

3. Право громадян на житло і форми його реалізації.

4. Договір житлового найму: поняття, значення та відповідальність за його невиконання.

4. Приватизація державного житлового фонду.

Самостійна робота студентів

1. Керуючись відповідними статтями Конституції України, обґрунтуйте конституційне право громадян на житло як невід'ємну складову їхнього буття. Яку роль при цьому Ви відвели б державі?

2. Керуючись Житловим кодексом України, іншим житловим законодавством, обґрунтуйте (або спростуйте) можливість виселення наймача із приміщення за несплату комунальних послуг.

Індивідуальна робота:

Підготувати реферат : 1. Межі здійснення приватної власності на житло: проблеми і перспективи. 2. Законодавче регулювання реприватизації житла.

Література

1. Конституція України. – К., 1996.

2. Житловий кодекс України. – Х., 2001.

3. Законодавство України про нерухомість. – К., 1999.

4. Аврамова О. Місце житлового права в системі права України // Право України. – 2001. № 7.

5. Левик А ., Яворська О. Межі здійснення права приватної власності на житло: проблеми і перспективи // Право України. – 2001. - №9.

6. Левик А., Яворська О. Законодавче регулювання реприватизації, до приватизації житла. // Право України. – 2002. - № 3.

7. Правознавство. Підручник / За ред. В.В.Копейчикова. – К., 2002.

Питання для самостійної перевірки знань

- Дайте загальну характеристику Житлового кодексу України.

- Назвіть види житлового фонду.

- Який порядок надання житла?

- Які види правопорушень наймачів житла?

- Що таке приватизація державного житлового фонду?

- На підставі якого державного документа підтверджується відношення громадянина до житла?

- Знайдіть правильну відповідь на запитання: Хто з перерахованих далі суб’єктів користується пільгами з оплати за житло: працівники міліції; вчителі та лікарі міської місцевості; вчителі та лікарі сільської місцевості; особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; неповнолітні; ветерани війни.

- За статтями Конституції України обґрунтуйте конституційне право громадян на житло як невід’ємну складову їхнього буття. Яку роль при цьому Ви відвели б державі?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.