Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Семінари з права.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
119.3 Кб
Скачать

Тема 4. Основи цивільного права України

План

1. Цивільне право України: поняття й система. Загальна характеристика цивільного права і цивільного законодавства.

2. Цивільно-правові відносини. Цивільна правоздатність. Суб’єкти та об’єкти цивільно-правових відносин.

3. Поняття власності. Форми власності. Суб’єкти права власності та захист їхніх прав.

4. Цивільно-правові договори: поняття і види. Цивільно-правова відповідальність.

5. Право інтелектуальної власності.

Самостійна робота студентів

1. Як Ви вважаєте, яке значення конституційного принципу рівноправності всіх суб'єктів права власності в Україні? Свою відповідь обґрунтуйте.

2. Порівняйте спадкування за законом і спадкування за заповітом. Індивідуальна робота:

Підготувати реферат : 1. Поняття заповіту і спадкування за заповітом. 2. Право на секрети виробництва (ноу-хау). 3. Представництво і доручення.

Література

1. Конституція України. – К., 1996.

2. Закон України „Про власність” від 7 лютого 1991 // ВВР України. – 1991. - № 14.

3. Закон України „Про підприємництво” від 7 лютого 1991 // Там само.

4. Цивільний кодекс України. – К., 2004.

5. Притика Д.М., Карабань В.Я. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. В 4-х т. – Київ – Севастополь, Інститут юридичних досліджень, 2000. – Т.1.

6. Цивільне право України. Підручник: у 2-х книгах. / О.В.Дзера. – К., 2002.

7. Цивільне право України. Частина 1-2. підручник для студентів юридичних спеціальностей ВНЗ / За ред. Ч.Н. Азімова. – Харків: Право, 2000.

8. Гражданское и семейное право Украины. / Под ред. Е.О.Харитонова. – Х., 2000.

9.Гражданское право Украины. – Х., 1999.

10. Правознавство. Підручник / За ред. В.В. Копейчикова. – К., 2002.

Питання для самостійної перевірки знань

- Дайте загальну характеристику цивільного законодавства.

- Охарактеризуйте цивільно-правові відносини, їх зміст і склад.

- Назвіть суб’єкти та об’єкти цивільно-правових відносин.

- Яким є порядок здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов’язків?

- Назвіть способи захисту цивільних прав.

- Охарактеризуйте поняття і форми власності в Україні.

- У який спосіб здійснюється захист права власності?

- Охарактеризуйте поняття й види цивільно-правових договорів.

- Що таке цивільно-правова відповідальність, які її підстави.

Тема 5. Основи сімейного права України

План

1. Сімейні правовідносини: поняття, види, склад. Акти громадянського стану.

2. Шлюб: поняття, умови реєстрації, порядок припинення. Недійсність шлюбу.

3. Особисті і майнові правовідносини подружжя.

4. Особисті і майнові права і обов’язки батьків і дітей.

5. Усиновлення (удочеріння). Опіка та піклування.

Самостійна робота студентів

1. У ч. 1 cт. 24 Сімейного кодексу України зазначено, що «примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається. Цю норму доцільно було б сформулювати точніше. Як саме, з Вашої точки зору?

2. Виберіть положення, що відповідають дійсності. Способа­ми захисту сімейних прав та інтересів є: а)встановлення правовідносин; б) позбавлення волі;

в) примусове виконання добровільно невиконаного обов'язку; г) припинення правовідносин, а також їх анулювання; ґ) встановлення обов'язку одружитися;

д) припинення дій, які порушують сімейні права; є) відновлення правовідносин, які існували до порушення права; є) відшкодування матеріальної та моральної шкоди; ж) можливість інших представників сім'ї покарати окремого її члена.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.