Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Семінари з права.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
119.3 Кб
Скачать

Тема 7. Основи трудового права

План

1. Поняття, предмет, функції та джерела трудового права. Суб’єкти трудових правовідносин.

2. Колективний договір: поняття, строки, зміст, порядок укладання, контроль за виконанням.

3. Трудовий договір: поняття, зміст, види, строки, підстави припинення. Контракт.

4. Робочий час і час відпочинку.

5. Порядок розгляду трудових спорів.

Самостійна робота студентів

1. Практичне завдання: напишіть заяву про звільнення за влас­ним бажанням.

2. Порівняйте повну матеріальну відповідальність та обме­жену матеріальну відповідальність.

Індивідуальна робота:

Підготувати реферат : 1. Порядок застосування страйку, як засобу вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Література

1. Конституція України. – К., 1996.

2. Кодекс законів про працю України. – Х., 1998.

3. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К., 2000.

4. Правознавство. Підручник / За ред. В.В. Копейчикова. – К., 2002.

5. Прокопенко В.І. Трудове право України. – Х., 2000.

6. Трудові спори. - К., 2000.

Статті.

1. Гевел О. Про умови роботи за сумісництвом // Право України. – 2002. - №2.

2. Гончаров Г., Жернаков В. Сфера укладання колективного договору // Право України. – 2000. - №8.

3. Лаврінчук І. Процесуальне забезпечення трудових прав в Україні // Право України. – 2001. - № 1.

4. Лазор В Поняття трудових спорів, конфліктів та їх позовний і непозовний характер. // Право України. – 2002. - №7.

5. Луценко А. Правове регулювання контрактної форми трудового договору: деякі проблеми і шляхи їх вирішення. – Право України. – 1999. - №7.

6. Середа О. Обов’язки роботодавця та правові наслідки їх невиконання // Право України. – 2002. - №9.

7. Яковлєв О. Припинення трудового договору на підставі ст.37 КЗпП України // Право України. – 2002. - №6.

Питання для самостійної перевірки знань

- Що таке трудовий договір?

- Хто може виступати сторонами трудового договору?

- Дайте характеристику трудового контракту. Які він має особливості і чим відрізняється від звичайного трудового договору?

- Що таке строк випробування і навіщо він потрібен?

- Кому не може бути встановлено строк випробування?

- Яку документи надає працівник для прийняття його на роботу?

- Чи може залишитися на роботі працівник, котрий подав заяву про звільнення? Якщо так, то на яких підставах?

Які є підстави для розірвання трудового договору з ініціативи власника?

- Що таке робочий час та його тривалість?

- Хто має право працювати неповний робочий час?

- Назвіть види часу відпочинку.

- Хто позбавлений права на відпустку?

- Назвіть особливості прийняття на роботу неповнолітніх.

Практичне завдання. 1) напишіть заяву про прийняття на роботу

2) напишіть заяву про звільнення за власним бажанням

3) складіть пояснювальну записку з факту порушення трудової дисципліни.

Тема 8. Основи господарського права України

План

  1. Загальна характеристика господарського законодавства України.

  2. Господарські правовідносини та їх види.

  3. Суб’єкти та об’єкти господарських правовідносин.

  4. Загальна характеристика державних підприємств.

  5. Правові засади захисту економічної конкуренції.

  6. Правове регулювання інвестиційної діяльності в України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.