Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Семінарське заняття_ФФВ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
98.82 Кб
Скачать

Семінарське заняття 12 Українська держава і суспільство в умовах незалежності (90-ті рр. Хх ст. – початок ххі ст.).

План

  1. Особливості розвитку культури.

  2. Архітектура та живопис за часів незалежності.

  3. Музика. Українська естрада.

  4. Розвиток спорту.

  5. Розвиток української кіноіндустрії.

Теми рефератів

1. Формування багатопартійності в Україні.

3. Міжнародне визнання незалежності України.

4. Українська західна та східна діаспори.

Завдання до самостійної роботи:

1.Охарактеризуйте сучасний стан економічної ситуації в Україні.

2. Заповніть таблицю «Культура України на сучасному етапі»:

Література

Музика і театр

Образотворче мистецтво

Фестивалі, конкурси

Рекомендована література

Основна

1. Баран В.Д., Баран Я.В. Історичні витоки українського народу – К., 2005

2. Бойко О. Історія України - К., 2007

3. Борисенко В. Курс української історії. З найдавніших часів до ХХ ст. - К. , 1998

4. Вілсон Е. Українці: несподівана нація – К., 2004

5. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. - К., 2000

6. Грушевський М. Ілюстрована історія України – К., 1993

7. Залізняк Л. Походження українського народу – К., 1996

8. Лановик Б.Д, Лазарович М.В. Історія України. Навчальний посібник - К, 2007

9. Полонська-Василенко Н. Історія України. В 2-х томах - К., 2002

10. Попович М. Нарис історії культури України – К. 2001

11. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України – К. 2008

Додаткова

12. Абетка української політики. Довідник. – К., 2008

13. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. – К., 1991

14. Великий Українець: матеріали з життя і діяльності М.Грушевського. – К., 1992

15. Верстюк, В, Дзюба О., Репринцев В. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник – К., 2005

16. Винниченко В. Відродження нації. У 3 ч. – К., 1990.

17. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст.. – К., 1993.

18. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К., 1991

19. Голод 1921-1923 років в Україні. Зб. документів і матеріалів. – К., 1993.

20. Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – К., 1993.

21. Голод в Україні 1946-1947: документи і матеріали. – К., Нью-Йорк, 1996.

22. Енциклопедія сучасної України. – К., 2001.

23. Енциклопедія українознавства. У 8-ми т. - К., 1995

24. Етнічний довідник. Національні меншини в Україні – К., 1996

25. Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України – К., 1996

26. Історія української культури. У п”яти томах – К., 2001-2005

27. Кирило-Мефодіївське товариство. У 3-х т. – К, 1990

28. Колективізація і голод на Україні (1929-1933). Зб. Док. і матеріалів. – К, 1993

29.Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. – К., 1993

30. Кучер В. ОУН-УПА в боротьбі за незалежну Україну – К., 2000

31.Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали. У 2 ч. – К., 1997

32. Півторак Г. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов: міфи і правда про трьох братів слов”янських зі спільної колиски – К., 2001

33. Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України – Львів, 2003

34.Україна у ХХ ст. (1900-2000). Зб. док. і матеріалів – К., 2000

35. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У 2 т. – К., 1996-1997

36. Українське державотворення. Словник-довідник. К., 1997

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.