Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
робоча програма стаціонар 1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
471.55 Кб
Скачать

Використання навчальних технологій для активізації процесу навчання з дисципліни

Методи активізації процесу навчання

Практичне застосування навчальних технологій

Проблемні лекції

Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів, коло питань обмежується двома-трьома ключовими моментами, використовується досвід зарубіжних навчальних закладів. Студентам під час лекцій роздається друкований матеріал, виділяються головні висновки з питань, що розглядаються. При читанні лекцій студентам даються питання для самостійного розмірковування, на які лектор відповідає сам, не чекаючи відповідей студентів.

Тема 11. Фінансова діяльність транснаціональних корпорацій

Проблемні питання:

1. Високий ступінь інноваційності як характерна ознака інвестиційної діяльності ТНК.

2. Ефективність витрат на фінансування наукових досліджень та інновацій.

Мозкові атаки

Мозкові атаки - метод розв'язання невідкладних завдань, сутність якого полягає в тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за дуже обмежений проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію

Тема 5. Структура капіталу та вибір джерел залучення додаткового капіталу

Мозкова атака щодо визначення основних факторів, які визначають дивідендну політику конкретної корпорації.

Кейс-метод

Кейс-метод - метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних випадків, проблемних ситуацій, інцидентів у процесі вивчення навчального матеріалу

Тема 10. Фінансове планування та контроль

Виробнича ситуація.

На основі роздаткового матеріалу - фінансової звітності корпорації – оцінити її фінансовий стан та розробити фінансову стратегію.

13. Ресурси мережі інтернет

Ресурси мережі Інтернет із законодавства України стосовно фінансового аналізу

Ресурси мережі ЛДФА з навчальної дисципліни

Корпоративні фінанси"

  • Сервер Верховної Ради України: www. rada. gov. ua.

  • Ліга Бізнес Інформ:www.liga.net/

  • Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua/

  • Налоги и бухгалтерский учет:www.nibu.factor.ua/

  • Навчальна програма з навчальної дисципліни „Корпоративні фінанси"

  • Робоча програма з навчальної дисципліни „Корпоративні фінанси" (для денної та заочної форми навчання)

  • Методичні рекомендації до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни „Корпоративні фінанси"

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.