Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
робоча програма стаціонар 1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
471.55 Кб
Скачать

8. Самостійна робота студента

8.1. Графік виконання самостійної роботи студента

№ розділу, теми

Назва розділу, теми.

Зміст самостійної роботи

Кількість годин СРС

1

Особливості організації і функціонування корпорацій

4

2

Корпоративні цінні папери на ринку капіталів

4

3

Фінансова звітність корпорації та її аналіз

4

4

Вартість капіталу корпорації

4

5

Структура капіталу та вибір джерел залучення додаткового капіталу

4

6

Дивіденди і дивідендна політика

4

7

Бюджетування капітальних вкладень

4

8

Управління оборотним капіталом

4

9

Джерела короткострокового фінансування поточних активів

4

10

Фінансове планування та контроль

4

11

Фінансова діяльність транснаціональних корпорацій

8

Разом

48

8.2. Завдання для самостійної роботи та методичні вказівки до їх виконання

Частина навчального матеріалу виноситься на самостійне вивчення студентами. Самостійна робота повинна активізувати засвоєння знань, набуття вмінь та навичок студентами для успішного застосування їх у подальшій роботі.

CРС включає самостійне опрацювання теоретичного матеріалу та виконання індивідуальних практичних завдань. Теоретичний етан самостійної роботи студента передбачає вивчення окремих питань теми шляхом опрацювання рекомендованої літератури.

Виконання самостійної роботи проводиться за рекомендованим планом.

Самостійна робота №1

Тема 1. Особливості організації і функціонування корпорацій

На самостійне вивчення виносяться наступні питання:

1. Оподаткування корпорацій.

2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю корпорації.

Література: 1-5, 18, 20.

Самостійна робота №2

Тема 2. Корпоративні цінні папери на ринку капіталів

Опрацювати наступні питання:

  1. Єврооблігації як інструмент позичання капіталу великими корпораціями на міжнародних фондових ринках.

  2. Різновиди корпоративних облігацій.

  3. Особливості процедур андерайтингу та розміщення цінних паперів за передплатою.

Література: 7, 11, 12, 18, 20.

Самостійна робота №3

Тема 3. Фінансова звітність корпорації та її аналіз

На самостійне вивчення виносяться наступні питання:

1. Методи і техніка консолідування; міжна­ро­дні стандарти складання консолідованої звітності.

2. Розрахунок фінансових показників, які дозволяють оцінити фінансовий стан корпорації.

Література: 4, 17, 18, 19, 52.

Самостійна робота №4

Тема 4. Вартість капіталу корпорації

Опрацювати наступні питання:

  1. Ефективна процентна ставка.

  2. Оцінювання ануїтетів.

  3. Оцінювання облігації з нульовим купоном.

Література: 1-5, 13, 18, 48.

Самостійна робота №5

Тема 5. Структура капіталу та вибір джерел залучення

додаткового капіталу

Опрацювати наступні питання:

1. Фінансовий важіль (ліверидж); визначення ефекту фінансового лівериджу.

2. Вплив інвестиційних можливостей фірми на дивідендну політику.

3. Особливості дивідендної політики українських ВАТ (відкритих акціонерних товариств).

Література: 1-6, 16, 18, 20, 32, 53.

Самостійна робота №6

Тема 6. Дивіденди і дивідендна політика

Опрацювати наступні питання:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.