Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча Програма навчальної практики в тіц.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
103.42 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни львівський інститут економіки і туризму

“З А Т В Е Р Д Ж У Ю “ “П О Г О Д Ж Е Н О”

В.О. Проректора з нмвр Зав. Практикою

_________ Захарчин Р.М. _________Л.Я. Сеник

“_____” ______________2011р. «___» ____________2011р.

Робоча програма навчальної практики

в ТІЦ

Львів 2011

ВСТУП

Програма навчальної практики та організація практичної підготовки студентів регламентована Положенням «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8.04.1993р, №93 та розроблена для студентів денної форми навчання. Навчальна практика проходить в Туристичному інформаційному центрі.

Тривалість практики 5 робочих днів.

Основні обов’язки студентів:

-до початку проходження практики необхідно пройти інструктаж з безпеки життєдіяльності та охорони праці, техніки безпеки та консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

- в повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівки керівника практики;

- нести відповідальність за технічне обладнання та виконану роботу;

- своєчасно здати звіт.

Основні обов’язки керівника практики:

 • організація практичного навчання студентів, здійснення методичного керівництва та контролю за якістю відпрацьованих програмних завдань;

- перед початком практичних занять та перед їх закінченням проведення вступного поточного та заключного інструктажів;

- забезпечення додержання студентами вимог техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії;

- приділення значної уваги питанням формування у студентів фахових навичок, вмінь практичної роботи, підвищення рівня професійної культури.

 1. Мета та завдання практики

Мета практики полягає в ознайомленні студентів з туристичними ресурсами Львівщини, України, та країн світу.

Проходження практики сприяє формуванню навиків самостійної розумової праці студентів, виробленню аналітично-економічного мислення, підприємницького хисту, використання комп’ютерної техніки з погляду майбутньої професії студентів в умовах ефективного розвитку економіки держави.

Застосування знань набутих студентами протягом всього періоду навчання. Використання Internet має важливе значення в сучасних умовах це дає змогу студентам уміти працювати з інформацією, отримувати доступ до документів розміщених на Web-серверах, до служби новин, телеконференції.

Практика сприяє розвитку логічного мислення, чіткості та впорядкованості дій та оптимізації набутих знань.

Завдання практики полягає в тому, щоб навчити студентів користуватись базою даних ТІЦ, вміти знаходити корисну інформацію про туристичні ресурси України та світу; зробити їх порівняльну характеристику. Вміти дати об’єктивну оцінку розвитку туризму в Україні.

Програмою практики передбачається засвоєння набутих теоретичних знань про рекреаційно-туристичні, культурно-історичні та соціально-економічні ресурси та ознайомлення з туристичною та готельно-ресторанною інфраструктурою України та інших країн світу, а також здобуття навиків практичного використання Інтернету з метою підготовки студентів до майбутньої роботи в сучасних умовах автоматизованого пошуку інформації, що сприятиме підготовці грамотних спеціалістів-менеджерів з використанням ПК.

Головні завдання навчальної практики:

 • ознайомлення з діючими законодавчими та інструкційними документами, що регламентують готельно – туристичну інфраструктуру;

 • нагромадження даних про міжнародні і вітчизняні туристичні ресурси і структури, що займаються розвитком туризму;

 • збір та формування банку даних про туристичні фірми, агенції, бюро та інші інституції, що розвивають туристичний бізнес;

В результаті відпрацювання програмних завдань навчальної практики в ТІЦ

студент повинен знати:

регіональні ресурси Львівщини:

ресторанні послуги;

 1. готельні послуги;

 2. музеї;

 3. замки, фортеці;

 4. природоохоронні території: заповідники, парки;

 5. санаторії, пансіонати, бази відпочинку;

 6. тур-фірми;

 7. гірськолижні курорти;

 8. природні пам’ятки;

 9. історичні пам’ятки;

 10. банки;

 11. страхові компанії;

 12. консалтингові фірми.

Загальноукраїнські ресурси

 1. 100 визначних місць України,

 2. 7 чудес України,

 3. Обласні центри України,

 4. Львів та Україна - спадщина ЮНЕСКО,

 5. Тематично-туристичні маршрути:

міжнародні ресурси:

 • нові 7 чудес світу;

 • світова спадщина ЮНЕСКО

Студент повинен вміти:

 • організувати роботу менеджера на персональній ЕОМ;

 • проводити опрацювання інформації за допомогою бази даних ТІЦ;

 • Вести пошук інформації в програмі «Україна туристична».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.