Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
робоча програма стаціонар 1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
471.55 Кб
Скачать
 1. Програми реінвестування дивідендів.

 2. Коефіцієнти обігу акціонерного капіталу.

Література: 1-3, 6, 18, 45.

Самостійна робота №7

Тема 7. Бюджетування капітальних вкладень

Опрацювати питання:

 1. Аналіз чутливості чистої приведеної вартості до зміни змінних.

 2. Аналіз сценаріїв виконання проекту.

Література: 1-6, 14, 18, 43.

Самостійна робота №8

Тема 8. Управління оборотним капіталом

Оцінити політику корпорації з формування і використання оборотного капіталу на прикладі конкретної корпорації.

Література: 1-6, 13, 17, 18, 20.

Самостійна робота №9

Тема 9. Джерела короткострокового фінансування поточних активів

Поглиблено опрацювати наступні питання:

 1. Сутність торговельного (комерційного) кредиту. Дисконтна знижка, дисконтний період.

 2. Кредит під заставу товарно-матеріальних запасів.

Література: 1-6, 18, 20, 21.

Самостійна робота №10

Тема 10. Фінансове планування та контроль

Поглиблено опрацювати наступні питання:

 1. Стратегія розвитку корпорації.

 2. Методи фінансового планування.

Література: 1-6, 10, 17, 18.

Самостійна робота №11

Тема 11. Фінансова діяльність транснаціональних корпорацій

На самостійне вивчення виносяться наступні питання:

 1. Підвищення фінансового ризику і складність управління фінансами в міжнародних компаніях.

 2. Міжнародні ринки капіталу. Міжнародні інвестиційні програми.

 3. Ефективність витрат на фінансування наукових досліджень та інновацій.

Література: 1-5, 15, 17, 18, 28, 43.

9. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТА

Індивідуальна робота студентів виконується у формі пошукових або дослідницьких рефератів. Метою виконання індивідуальних дослідницьких завдань є поглиблене вивчення проблем, аналіз їх і програма рекомендаційних заходів стосовно вдосконалення з відповідними розрахунками. Захист ІНДЗ відбувається у поза аудиторний час. Оцінювання здійснюється за шкалою розподілу балів.

Індивідуальна робота студента з навчальної дисципліни “Корпоративні фінанси” полягає у написанні індивідуальних письмових робіт, тематика яких нижче наведена.

Тематика рефератів

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.