Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
робоча програма стаціонар 1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
471.55 Кб
Скачать
 1. Затрати на виробництво і реалізацію продукції корпорації та їх фінансування.

 2. Формування і розподіл прибутків корпорації.

 3. Власний капітал корпорації.

 4. Позикові джерела фінансування корпорації.

 5. Фінансове планування корпорації.

 6. Оцінка фінансового стану і шляхи досягнення фінансової стійкості корпорації.

 7. Основний капітал корпорації.

 8. Оборотний капітал корпорації.

 9. Контроль за фінансово-господарською діяльністю корпорації.

 10. Державне регулювання випуску та обігу корпоративних цінних паперів у зарубіжних країнах та в Україні.

 11. Удосконалення системи регулювання фондового ринку в Україні.

 12. Проблеми, що виникають при застосуванні фінансових показ­ників для порівняльного аналізу діяльності великих розгалужених АТ.

 13. Розвиток теорій структури капіталу: теорія М. Міллера і Ф. Модильяні (теорія ММ), теорія Г. Дональдсона (“субординація джерел”), теорія асиметричної інформації С. Майєрса.

 14. Оцінка підприємницького і фінансового ризику пов’язаного з вкладанням капіталу в корпорацію.

 15. Особливості дивідендної політики українських ВАТ (відкритих акціонерних товариств).

 16. Теорії дивідендної політики.

 17. Програми реінвестування дивідендів.

 18. Ранжирування проектів на основі економічних методів оцінки.

 19. Раціонування капітальних вкладень.

 20. Моделі управління грошовими коштами.

 21. Кредитування за факторингом.

 22. Фінансова стратегія корпорації.

 23. Планування грошових потоків.

 24. Тенденції розвитку транснаціональних (міжнародних) корпорацій.

 25. Підвищення фінансового ризику і складність управління фінансами в міжнародних компаніях.

 26. Високий ступінь інноваційності як характерна ознака інвестиційної діяльності ТНК.

 1. Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль

 1. Види акціонерних товариств.

 2. Фінансові особливості створення і діяльності АТ.

 3. Види реорганізації акціонерних товариств.

 4. Фінансові особливості філій, представництв та дочірніх підприємств акціонерних товариств.

 5. Особливості оподаткування АТ.

 6. Органи управління акціонерним товариством.

 7. Види контрольних пакетів акцій.

 8. Види корпоративних цінних паперів.

 9. Похідні цінні папери.

 10. Операції з корпоративними ЦП на фондовому ринку.

 11. Державне регулювання випуску та обігу ЦП.

 12. Вимоги до складання фінансової звітності АТ.

 13. Середньозважена кількість акцій. Чистий прибуток на акцію.

 14. Консолідована фінансова звітність.

 15. Аналіз фінансової звітності.

 16. Оцінка фінансового стану акціонерного товариства.

 17. Коефіцієнти ринкової активності.

 18. Інтегральні показники фінансового становища корпорації.

 19. Бенчмаркінг.

 20. Визначення вартості капіталу та активів з урахуванням фактора часу.

 21. Сутність сучасних теорій визначення ціни фінансовий активів.

 22. Коефіцієнти α та β.

 23. Модель оцінки капітальних активів САРМ.

 24. Середньозважена та гранична вартість капіталу.

 25. Види вартості активів.

 26. Методи визначення вартості фірми.

 27. Теорії Ф.Модільяні та М.Міллера.

 28. Теорії Г.Дональдсона та С.Майєра.

 29. Дивідендна політика корпорації.

 30. Вплив інвестиційних можливостей компанії на дивідендну політику.

 31. Функції стратегічного планування.

 32. Формування стратегії економічного розвитку корпорації.

 33. Стратегії розвитку зарубіжних компаній.

 34. Планування довгострокових капіталовкладень.

 35. Методи розробки прогнозних фінансових документів.

 36. Коефіцієнти внутрішнього та стійкого зростання.

 37. Поточне фінансове планування.

 38. Розрахунок операційного і фінансового циклів.

11. Методи оцінювання знань студентів

Оцінювання рівня знань студентів проводиться за модульно-рейтинговою системою. Під час проведення контролю засвоєння лекційного і семінарського матеріалу використовують анкетування, експрес-анкетування на лекції, контрольні роботи.

11.1. Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності

Поточний та модульний контроль

Самостійна робота

студентів СРС

Індивідуальна

науково-дослідна робота

Заохочувальні бали

РАЗОМ – 100 балів

Заліковий модуль

1

Семінарські (практичні) заняття

1-17

ЗМ №1

51

30

81 бал

11

балів

8

балів

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.