Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З курс заг частина.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
168.45 Кб
Скачать

Заняття 3.

  1. Засади (принципи) кримінального|карного| процесу, що реалізуються на всіх його стадіях:

   • презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини;

   • забезпечення права на захист;

   • публічність.

  2. Засади (принципи), що реалізуються в досудовому провадженні:

 • недопустимість|недопустимість| розголошення відомостей досудового розслідування|наслідку|;

 • нагляд прокурора, відомчий та судовий контроль за законністю дій і рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| органів, що здійснюють досудове провадження.

  1. Засади (принципи), що реалізуються в судовому провадженні:

 • безпосередність дослідження показань, речей і документів;

 • гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами;

 • змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

 • підтримання державного обвинувачення|обвинувачення| в суді прокурором;

 • забезпечення вільного оскарження рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| суду;

 • обов'язковість рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| суду.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:

 • Петрухин И. Публичность и диспозитивность в уголовном процессе // Российская юстиция. – 1999. - № 3. – С. 24-25

 • Головко Л.В. Принципы неотвратимости ответственности и публичности в современном российском уголовном праве и процессе // Государство и право. – 1999. - № 3. – С. 62.

 • Гриненко А.В., Кожевников Г.К., Шумилин С.Ф. Принцип презумпции невиновности и его реализация в досудебном уголовном процессе.- Харьков, 1997.

 • Ларин А.М. Презумпция невиновности.– М., 1982.

 • Маляренко В.Т. Про публічність і диспозитивність у|в,біля| кримінальному судочинстві України та їх значення| // Право України. – 2004. - № 5

 • Савицкий В.М. Презумпция невиновности.– М., 1997

 • Стецовский Ю.И., Ларин А.М. Конституционный принцип обеспечения права обвиняемого на защиту.- М., 1988.

 • Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности.- М., 1984.

 • Деревянкін С.Л. Публічність та диспозитивність у кримінальному судочинстві: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / С.Л. Деревянкін; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 20 с. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05dsldks.zip

 • Волошина В.К. Реалізація галузевих та специфічних принципів кримінального процесу у стадії досудового розслідування: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / В.К. Волошина; Одес. держ. юрид. акад. — О., 2010. — 20 с. // http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10vvksdr.zip

 • Городовенко В.В. Принцип гласності та відкритості у вітчизняному судочинстві: проблеми реалізації // Вісник Верховного Суду України. – 2011. -№9.

 • Островська М. Істинне обличчя принципу змагальності за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Режим доступу: http://www.yurincom.com/ua/consultation/faq/?id=11507

 • Яновська О.Г. Змагальність як засада кримінального провадження за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (тези виступу) // Режим доступу: http://nsj.gov.ua/nsj.gov.ua/training/judjes/1493/show/kpk4/

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.