Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З курс заг частина.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
168.45 Кб
Скачать

Заняття 3.

 1. Кримінально-процесуальні|кримінально-процесуальні| функції, поняття, види. Система кримінально-процесуальних функцій.

 2. Поняття і види обвинувачення|обвинувачення|. Поняття, зміст обвинувачення|обвинувачення| в процесуальному сенсі|змісті,рації| – функції обвинувачення|обвинувачення| (кримінального|карного| переслідування). Суб'єкти, що здійснюють функцію обвинувачення|обвинувачення|. Види обвинувачення|обвинувачення| в процесуальному сенсі|змісті,рації|.

 3. Функція захисту, поняття, види захисту.

 4. Функція вирішення кримінальної справи. Правосуддя та вирішення кримінальної справи.

 5. Інші кримінально-процесуальні функції.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:

 • Гловюк І.В. Проблеми нормативного визначення категорій "обвинувачення" та "державне обвинувачення" // Способи забезпечення реалізації та захисту прав людини у контексті євроінтеграції України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 20-21 липня 2012 р.). – Одеса: ГО "Причорноморська фундація права", 2012. – С. 96-100.

 • Гловюк І. Кримінально-процесуальні функції підтримання цивільного позову та заперечення проти цивільного позову: до проблеми самостійності у системі функцій // Правова система України: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 10-11 лютого 2012 р.). – Одеса: у 3-х частинах. – Одеса: ГО "Причорноморська фундація права", 2012. – Ч. 3. – С. 108-110.

 • Гловюк І.В. Поняття та сутність вирішення справи як кримінально-процесуальної функції // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2011. - Спеціальний випуск №8. - С. 253-259.

 • Гловюк І.В. Поняття та зміст кримінально-процесуальної функції захисту // Захисник у кримінальному процесі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Донецьк, 10 лютого 2012 року. – Донецьк, 2012. – С. 26-31.

 • Гловюк І.В. Деякі аспекти дослідження поняття "кримінально-процесуальна функція" // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2011. – Спецвипуск №5. - С. 251-258.

 • Михайленко О., Юрчишин В. Обвинувачення, його| види і значення| в кримінальному судочинстві України // Вісник прокуратури|. – К., 2003. - № 5. – С. 46 – 51.

 • Варфоломеева Т. В. Защита в уголовном судопроизводстве.- К., 1998.

 • Кримінальний процес : підручник / за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. — Х. : Право, 2010.

 • Кримінально-процесуальне право України: Підручник / За загальною редакцією Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2009. – 816 с.

 • Нажимов В.П. Об уголовно-процессуальных функциях // Правоведение. - 1973. - № 5.

 • Омельченко Т.В. Функція обвинувачення і захисту на досудовому слідстві //Вісник Ун-ту внутр. справ. X., 2000, Вил. 12, ч.І.

 • Чепурний О. Кримінально-процесуальні функції: проблеми визнання та законодавчого врегулювання //Право України, 2001, №1.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.