Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З курс заг частина.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
168.45 Кб
Скачать

Заняття 4.

 1. Підзаконні нормативно-правові акти, які містять|утримують| норми кримінального процесуального|кримінально-процесуального| права.

 2. Правові звичаї в кримінальному|карному| провадженні.

 3. Судові прецеденти у кримінальному провадженні.

 4. Рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| і висновки|укладення,ув'язнення| Конституційного Суду України з питань кримінального|карного| процесу, їх юридична природа.

 5. |провідні|Постанови|постанови| Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, їх значення для вдосконалення кримінально-процесуальної|кримінально-процесуальної| діяльності.

 6. Рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| Європейського суду з прав людини, що стосуються питань кримінального|карного| процесу, їх вплив на практику судів і правоохоронних органів України.

 7. Дія кримінального процесуального|кримінально-процесуального| законодавства в часі, в просторі і за колом осіб.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:

 • Конституція України від 28 червня 1996 р.

 • Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р.

 • Про застосування|вживання| Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова |постанПленуму Верховного Суду України № 9 від 1.11.1996 р.

 • Закон України “Про визнання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини” від 23.02.2006 р.

 • Дроздов О.М. Джерела кримінально-процесуального права України. – Харків, 2008.

 • Капліна О. Проблеми правозастосовного тлумачення норм кримінально-процесуального права з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини  // Вісник Академії правових наук України.  2007.  № 2.

 • Капліна О.В. Проблема формування прецедентного правосуддя в кримінальному процесі України // Правове життя сучасної України : Матер. міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (20-21 травня 2011 р., м. Одеса) . 2011.  Т. 2 . 2011 .

 • Макбрайд Джеремі Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. – К.: «К.І.С.», 2010. // http://nsj.gov.ua/files/documents/ECHR%20and%20Criminal%20procedure%20Mc%20Bride%20ukr.pdf

 • Малярчук Н.В. Правова природа і кримінально-процесуальне значення рішень Конституційного Суду України // Сучасні питання економіки і права. – 2010. - Випуск 1. // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Spep/2010_1/Malyarchuk.pdf

 • Ковтуцький М. Роз'яснення пленумів Верховного та Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ як джерело кримінально-процесуального права / Михайло Ковтуцький, Максим Ковтуцький // Вісник прокуратури.  2011.  № 5.

 • Нор Н. СУДОВА ПРАКТИКА В МЕХАНІЗМІ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ФОРМИ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2008. – Вип. 47. // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/VLNU/Yurid/2008_47/257crp47.pdf

 • Тихий В. Правотлумачення Конституційним Судом України та правова| природа його| рішень // Вісник Конституційного Суду України. - 2001. - №1.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.