Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
15_inoz_movy_MEiM (1).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.09.2019
Размер:
311.81 Кб
Скачать

Письмових відповідей вступників на вступному іспиті в магістратуру з “ділової іноземної мови”

За правильне виконання кожного завдання нараховується певна кількість балів.

Перше завдання: Максимальна кількість балів – 10. За кожний правильно вибраний варінт нараховується 2 бали (5 пунктів). За неправильно вибраний варіант бали не нараховуються за виконання даного пункту.

Друге завдання: Максимальна кількість балів – 20. За кожний правильно вибраний варінт нараховується 2 бали (10 пунктів). За неправильно вибраний варіант бали не нараховуються за виконання даного пункту.

Третє завдання: Переклад ділового документа. Максимальна кількість балів – 30.

-30 балів. Вступник правильно переклав діловий документ та не пипустився помилок;

-25 балів. Вступник припустився однієї-двох помилок при перекладі ділового документу;

-20 балів. Вступник припустився трьох помилок;

-15 балів. Вступник припустився чотирьох помилок;

-10 балів. Вступник припустився п’яти помилок;

- 5 балів. Вступник припустився шести помилок або переклав документ викрививши його зміст;

- 0 балів. Вступник припустився більше шести помилок або переклав документ викрививши його зміст.

Четверте завдання: Складання ділового документа. Максимальна кількість балів – 20.

-20 балів. Вступник правильно склав діловий документ і не припустився помилок; дотримався правил розташування реквізітів та використував необхідні мовні штампи та скорочення;

-15 балів. Вступник дотримався правил розташування реквізитів та використав необхідні мовні штампи та скорочення, але припустився однієї-двох помилок;

-10 балів. Вступник дотримався правил розташування реквізитів та використав необхідні мовні штампи та скорочення, але припустився трьох помилок;

- 5 балів. Вступник правильно склав діловий документ але не дотримався правил розташування реквізитів та не використав необхідні мовні штампи та скорочення та/або припустився чотирьох-п’яти помилок;

- 0 балів. Вступник не правильно склав діловий документ, не дотримався правил розташування реквізитів та не використав необхідні мовні штампи та/або припустився більше шести помилок.

П'яте завдання: Максимальна кількість балів – 20. За кожний правильно вибраний варінт нараховується 2 бали (10 пунктів). За неправильно вибраний варіант бали не нараховуються за виконання даного пункту.

Примітка. У разі використання заборонених джерел вступник на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.

Якщо вступник набрав менше 50 балів, то результат іспиту незадовільний, і він або вона не допускається до іспиту зі спеціальності.

Рекомендована література

 1. Шевченко О.Л. Ділова англійська мова для економістів. Письмова та усна комунікація Київ, КНЕУ, 2009 р.

 2. Шевченко О.Л., Чеботарьова Л.І., Чуркіна О.В. Англійська мова для економістів. Розмовні теми, Київ, КНЕУ, 2005.

 3. Капустіна О.В., Чеботарьова Л.І., Романюк О.І., Сініцина Н.М., Циркун О.І. Ділова англійська мова для економістів. Питання аудиту, 2010 р.

 4. Ушакова В.Т., Синіцина Н.М. Ділова англійська мова для економістів. Частина ІІІ. Питання бухгалтерського обліку, Київ, КНЕУ, 2004 р.

 5. Чеботарьова Л.І., Капустіна О.В., Перович Т.Б., Шевченко О.Л. Ділова англійська мова для економістів. Частина ІІ. Питання банківської фінансової системи Великобританії, Київ, КНЕУ, 2003 р.

 6. Шевченко О.Л., Тернова Б. М. Ділова англійська мова для економістів. Питання маркетингу. Частина І., Київ, КНЕУ, 2002 р.

 7. J.Chilver. English for Business, London 1996

 8. Michael A. Pyle , M.A., Mary Ellen Munoz, M.A. Test of English as a Foreign Language PREPARATION GUIDE , 2002.

 9. L.G.Kovtun, N.A.Obraztsova, T.S.Kuprinova, M.F.Matyavina. English for Bankers and Brokers, Managers and Market Specialists, Moscow, 1994.

 10. Коротич Т. А., Круковський В. І. Методичні вказівки з французь­кої мови з курсу «Ділова комунікація». Київ, КНЕУ.

 11. Коротич Т. А. Круковський В. І. Методичні вказівки з французь­кої мови з курсу «Банківська система та біржа». Київ, КНЕУ.

 12. Колечко О. Д., Крилова В.Г. Ділова французька мова. —К.: КНЕУ, 1999.

 13. Збірник економічних текстів для домашнього читання. – К.: КНЕУ, 2000.

 14. Колечко О. Д., Крилова В. Г. Підручник з французької мови для студентів-економістів. — К.: КНЕУ, 1998.

 15. Матеріали з ділової англійської та французької мов для підготовки до складання міжнародних тестів типу TOEFL на сайті КНЕУ.

 16. Програма курсу з ділової іноземної мови на сайті КНЕУ.

 17. R.Buhlmann. Einführung in die Fachsprache der Betriebswirtschaft, Band II. – München: Goethe – Institut, 1989.

 18. R.Buhlmann. Einführung in die Fachsprache der Betriebswirtschaft, Band III. – München: Goethe – Institut, 1989.

 19. A.Hering, M.Matussek. Geschäftskommunikation. - К.: Методика, 1996.

 20. Е.В. Куцубіна. Іспанська граматика в таблицях і схемах Видавництво КАРО, Санкт Петербург 2007.

 21. О.М. Калусова. Бізнес курс іспанської мови. Видавництво ООО «ІП Логос», Київ 2003.

 22. Мігель Арсуага Герра. Іспанська мова для ділового спілкування. Видавництво ЧеРо, Москва 2005.

 23. Г.А. Нуждін, Тести з іспанської мови. Видавництво Айріс Пресс, Москва 2004.

 24. Е. Shevkun, O. Obruchnikova. Español: ekonomia y finanzas. Kyiv 2000.

 25. Гавриш М.М., Копил Г.О. та ін. Німецька мова для студентів-юристів: навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2009. – 304 с.

 26. Кравченко А.П. Немецкий для юристов. – Ростов н/Дону: Феникс, 1999. - 416 с.

 27. Шмітт Д. Вдосконалюємо знання німецької мови. – К.: Методика, 1996. – 334 с.

 28. Гавриш М.М., Гавриш О.О. та ін. Практикум з німецької мови для студентів економічних спеціальностей: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 128 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]