Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Access.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
65.96 Кб
Скачать

9. Створення полів зі списком у формі.

Під час занесення даних у форму користувачеві іноді потрібно не вводити дані з клавіатури, а вибирати їх з інших таблиць чи навіть запитів. Для реалізації такої можливості зручно користуватися таким елементом управління, як вибір даних у полі зі списком чи у списку.

Список може містити фіксований набір значень або значення із заданого поля однієї таблиці. Дозволяє не вводити дані, а вибирати їх із списку.

Поле зі списком використовується так само, як і список, але займає менше місця в формі, оскільки список відкривається тільки після клацання на кнопці, що розкривається. Відмінність між списком і полем зі списком полягає в тому, що із списку можна вибрати лише значення, а в полі зі списком можна вибрати пункт списку чи ввести значення із клавіатури. Цей механізм забезпечує швидкість і точність введення даних.

Для того, щоб створити поле зі списком потрібно скористатися панеллю елементів керування з кнопками вибравши кнопку поле зі списком, клацнути на формі у точці вставляння. У вікні Майстра є доступні для вибору дві опції: Запомнить і Сохранить в поле. Якщо вибрати опцію Запомнить, то після вибору певного значення в полі зі списком, при переході на наступний запис це значення автоматично підставлятиметься і для даного запису, тобто для всіх записів можна встановити тільки одне фіксоване значення. Для того, щоб для кожного запису можна було встановити окреме значення, спершу слід створити порожні поля в деякій таблиці, в яких зберігатимуться вибираємі дані. Потім, при створенні поля зі списком, вибираємо опцію Сохранить в поле і вибираємо необхідне поле. Тепер при виборі в полі зі списком певного значення, воно автоматично заноситиметься у відповідне поле і зберігатиметься там.

10.Робота з майстром форм.

Викликати Майстер форм можна кількома способами. Один з них - вибрати Майстер форм у вікні діалогу Нова форма і клацнути на кнопці ОК. Відкриється вікно діалогу Створення форм, в якому необхідно відповідати на питання кожного поточного екрану Майстра і клацати на кнопці Далі. В первом окне необходимо выбрать поля из источника данных (таблиц или запросов). Для этого надо открыть список Таблицы и запросы, щелкнув на кнопку, справа. Затем доступные поля требуется перевести в Выбранные поля, выделив их и щелкнув на кнопку >>. Например, выберем источник – таблицю Студенти і всі її поля, а потім необхідно клацнути на кнопці Далі. У цьому вікні треба вібрато Зовнішній Вигляд форми, Наприклад в один стовпець и клацнути Далі. Після вибору стилю форми (наприклад, офіційний), потрібно перейти в останнє вікно, клацнувши на кнопці Далі. В останньому вікні Майстра потрібно ввести ім'я форми і вказати подальші дії: Відкрити форму для перегляду і введення даних; Змінити макет форми.

Після введення імені форми (наприклад, Студенти), вибору режиму: «Відкрити форму для перегляду і введення даних» та клацання на кнопці Готово, отримаємо наступну форму для введення і перегляду записів в таблицю Студенти.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]