Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
BAKALAVRS_KA.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
879.62 Кб
Скачать

76

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

Факультет правового забезпечення підприємницької діяльності та психології

Кафедра психологічних дисциплін

БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

СТУДЕНТКИ 42 ПС НАВЧАЛЬНОЇ ГРУПИ

Ляцковська Каріна Володимирівна

Т е м а: Індивідуально-типологічні особливості індивідуального стилю спілкування

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: доцент кафедри,

кандидат психологічних наук

Рева Олена Миколаївна

“________” __________________ 2012 р.

До захисту допускається”

Завідувач кафедри психологічних дисциплін,

кандидат психологічних наук

Кущенко Ірина Вікторівна

“__________” ______________________2012р.

КИЇВ – 2012

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………. 3

РОЗДІЛ І. Теоретичний аналіз проблеми визначення індивідуального стилю спілкування………………………………………………………………..7

1.1. Психологічна характеристика поняття «індивідуальний стиль

спілкування»………………………………………………………………………..7

1.2. Індивідуально-психологічні властивості особистості в контексті стильових особливостей спілкування…………………………………………………………18

1.2.1. Темперамент як динамічна характеристика психічної діяльності особистості у сфері спілкування ………………………………………………….19

1.2.2. Характер як стійка індивідуальна властивість особистості………….25

1.2.3. Психологічна характеристика здібностей людини .………………… 28

Висновки до розділу І…………………………………………………………….. 33

РОЗДІЛ ІІ. Емпіричне дослідження індивідуально-типологічних особливостей індивідуального стилю спілкування студентів ……………..35

2.1. Організація роботи та методи дослідження…………………………………35

2.2. Аналіз результатів дослідження індивідуально-типологічних особливостей та стилів спілкування студентів………………………………………………….45

2.3. Індивідуально-типологічні особливості стилів спілкування студентів…..64

Висновки до розділу ІІ…………………………………………………………….71

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………74

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………... 76

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………81

ВСТУП

При розгляді природи спілкування традиційно виокремлюють стилі як його інтегровані характеристики. Під стилем спілкування розуміють систему прийомів впливу на поведінку інших людей. Стиль відбиває особливості спілкування людини, що характеризують її загальний підхід до побудови взаємодії з іншими людьми.

Проблема визначення сутності та індивідуально-типологічних характеристик індивідуального стилю спілкування є малодослідженим питанням. Адже, індивідуальний стиль спілкування розглядали та досліджували у контексті індивідуального стилю діяльності, не розділяючи ці поняття. Проте індивідуально-типологічні властивості особистості здійснюють вирішальний вплив на формування індивідуального стилю спілкування, що зумовлює виокремлення індивідуального стилю спілкування в самостійний осередок для дослідження. Це становить актуальність роботи.

Стиль спілкування, залежить від різних моментів — від індивідуально-типологічних особливостей особистості, від історії життя самої людини, від ставлення до інших людей, від того, яке спілкування найбільш схвалюється в суспільстві, у якому вони живуть, від виду професійної орієнтації провідної діяльності. Стиль спілкування визначає те, як людина схильна будувати і розуміти різні ситуації; сам стиль впливає на її життя, формуючи її ставлення до людей, способи вирішення проблем та її особистість.

В основу аналізу індивідуального стилю спілкування покладено роботи В.С.Мерліна, Т. Є. Аргентової, Є.В.Руденського, К. Левіна, О.П. Хохліної, Е.Маствіліскера, І.Руденка та інших вчених, які розглядали індивідуальний стиль спілкування як систему психологічних засобів і прийомів діяльності з урахуванням природних, індивідуальних і особистих характеристик. Проте зв'язок індивідуально-типологічних властивостей людини та індивідуального стилю спілкування є маловивченим питанням. Це і обумовило вибір нами теми дослідження «Індивідуально-типологічні особливості індивідуального стилю спілкування».

Індивідуальний стиль спілкування – це індивідуальна форма комунікативної поведінки людини, яка формується відносно індивідуально-типологічних особливостей людини та виявляється в соціально-психологічній взаємодії з людьми.

Своєрідність індивідуального стилю спілкування є індивідуально-психологічні властивості особистості та соціальні чинники, які спонукають до певного типу поведінки. Індивідуально-психологічні властивості особистості, та їх розмаїття проглядається в особливостях прояву темпераменту, тобто загальної активності індивіда, динаміки психічних станів, емоційності; характеру, під яким у психології розуміють сукупність стійких індивідуальних властивостей особистості, що проявляються в типових способах діяльності і спілкування; здібності, які є умовою успішного виконання тієї чи іншої діяльності та набуття знань, умінь, навичок і використання їх у праці.

Обєкт – індивідуальний стиль спілкування як форма комунікативної поведінки.

Предмет – індивідуально-типологічні особливості індивідуального стилю спілкування студентів.

Мета – вивчити індивідуально-типологічні властивості особистості індивідуального стилю спілкування студентів.

Завдання:

  1. Визначити сутність поняття «індивідуальний стиль спілкування».

  2. На основі теоретичного аналізу визначити роль індивідуально-типологічних властивостей у формуванні індивідуального стилю спілкування.

  3. Дослідити особливості характеру та властивостей темпераменту як індивідуально-типологічних характеристик особистості, які пов’язані з формуванням індивідуального стилю спілкування.

  4. Емпірично визначити індивідуально-типологічні особливості індивідуальних стилів спілкування у студентів.

Методи дослідження: для вирішення поставлених завдань використовуються традиційні дослідницькі методи: описовий метод, метод аналізу та синтезу, тестування, анкетування. Були використані методики психологічного дослідження як: опитувальник нейротизму Г.Айзенка, діагностика структури темпераменту В.М.Русалова, характерологічний опитувальник К.Леонгарда-Шмішека, визначення міжособистісного стилю взаємодії С.В. Максимова та Ю.А. Лобейко, опитувальник формально-динамічних властивостей індивідуальності (ОФДСИ) В.М. Русалова.

База дослідження: дослідження проводилося з студентами ІІ курсу юридичного факультету Національної академії внутрішніх справ та студентами ІІ курсу ФПЗПДП, за спеціальністю «Психологія». Експериментальну вибірку склали 40 осіб, віком від 17 до 19 року.

РОЗДІЛ І. Теоретичний аналіз проблеми визначення індивідуального стилю спілкування

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]