Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скан методичка.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.09.2019
Размер:
1.03 Mб
Скачать

1.2.3. Негативна молодіжна субкультура (нмс).

Субкультура - це досить стійкі ціннісно-нормативні комплекси в груповій свідомості, що заперечують більшість суспільно-прийнятих цінностей. Негативна молодіжна субкультура є сплетінням контркультур-них утворень негативних традицій сімейно-побутового середовища, злочинного світу, ціннісних установок буржуазної масової культури і модних молодіжних течій [В.М. Коган].

Мода може, з одного боку, актуалізовувати і деактиалізовувати дії традицій і звичаїв, у тому числі і негативного характеру, що довгий час існували у суспільстві. З іншого - може сприяти формуванню нових звичаїв і традицій молодіжного середовища, іноді негативних. Мода як короткочасне нормативне утворення чітко регламентує поведінку молодих людей та набуває позачергового значення на рівні референтної групи [7, с 18].

За даними досліджень Ю.А. Аргунової, А.А. Габіані, 77,1% наркоманів призвичаїлись до вживання наркотичних речовин під впливом інших осіб, в основному друзів та знайомих. Типова ситуація вживання -групи гедоністично орієнтованої молоді, де панує мода на наркотики, високий престиж володіння ними.

Профілактика адиктивної поведінки молоді 25

Таким чином, якщо для розповсюдження пияцтва характерним є вплив негативного сімейно-побутового середовища і питейных традицій, то для поширення наркоманії і токсикоманії більшою мірою є вплив деяких негативних тенденцій молодіжної моди.

Молодіжна субкультура формується на певному етапі розвитку суспільства і відображає відповідні рівні ускладнення і диференціації суспільного життя і соціальної культури [27, с 21]. Цим пояснюється існування у сьогоднішній субкультурі елементів, які не тільки чітко вказують на відмінності від загальнолюдської культури, але й протиставляються їй у надзвичайно важливих аспектах, зокрема нетрадиційному ставленні до людського життя.

Пояснюється це існуванням такого ступеню самотності, відчуження, несумісності з тим, що відбувається навколо, наслідком чого є втрата не тільки почуття співпереживання, емпатії, а й почуття самозахисту.

Для розуміння процесів наркотизації, алкоголізації як елементів НМС важливою і необхідною є не тільки концепція відчуження. Особливої уваги заслуговує концепція мікросоціальної залежності вибору моделі поведінки під втшвом внутрішньогрупових стереотипів. Дослідження показують, що при перших спробах вживання наркотичних речовин, алкоголю більш як 80% підлітків відчувають відразу або байдужість; з часом суб'єктивна картина значно змінюється і більш як 90% опитаних розповідають про приємні відчуття у стані сп'яніння [41].

Таку зміну порогу чутливості фахівці пов'язують з впливом референтної групи, з культивуванням ейфорії, що досягається особливою емоційною заражуваністю, піднесенням у період підготовки та очікування випивки чи наркотизації. Тобто мова йде про мікросоціальну залежність, що передує стадії залежності у медичному розумінні цього поняття. Відчуття наркотичного сп'яніння, що виникає у наркомана, коли той знаходиться в оточенні собі подібних ще до того, як вжита наркотична речовина, фахівці називають контактним "кайфом" і пов'язують його з механізмами умовно-рефлекторних реакцій [29, с 42]. У зв'язку з цим доцільним є врахування класифікацій молодіжних угруповань з відповідною спрямованістю підліткової субкультуры: "панки", "металі­сти", "попери", "мажори", "брейкери", "рокери", "нацисти", "любери", "фанати". Ми вважаємо, що найбільш вдало систему цінностей підліткової субкультури, особливості адиктивної поведінки та специфіку ставлення вказаних молодіжних угрупувань і течій до зловживань наркогенними речовинами показує існуючий зв'язок цих об'єднань з деякими типовими реакціями поведінки - гуртування з однолітками, "хобі" відображає класифікація А.Є. Лічко.

26

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.