Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Відповіді методика викл. іноземної мови.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
04.09.2019
Размер:
208.9 Кб
Скачать

14. Етапи роботи та система вправ з навчання аудіювання

Етапи роботи з текстом для аудіювання

Дотекстовий етап

Зняття мовних або смислових труднощів тексту

Уведення в контекст повідомлення

Формулювання комунікативної установки на аудіювання тексту

Притекстовий етап

- Аудіювання тексту

Після текстовий етап

Контроль розуміння повідомлення

Обговорення змісту прослуханого тексту

Навчання смислової переробки інформації тексту

Система вправ для навчання аудіювання:

Підсистема вправ для формування мовленнєвих навичок аудіювання

Група вправ для формування слухових навичок аудіювання (фонематичний та інтонаційний слух) : вправи спрямовані на формування фонетичних, лексичних та граматичних навичок аудіювання

Прослухайте і повторіть пари слів: law — low; saw — so

Вправи на розвиток мовленнєвих механізмів аудіювання

1. прослухайте загадку і відгадайте її, прослухайте вирази і скажіть, в яких ситуаціях вони можуть вживатися

Група вправ для формування лексичних навичок аудіювання

Група вправ для формування граматичних навичок аудіювання

Підсистема вправ для розвитку вмінь аудіювання

Група вправ, які готують учнів до аудіювання текстів

Група вправ з аудіювання текстів

15. Труднощі аудіювання та шляхи їх подолання.

Суб'єктивні

Труднощі, зумовлені індивідуально-віковими особливостями слухача:

Кмітливість

Уміння слухати

Уміння швидко реагувати

Уміння переключатися з однієї розумової операції на іншу

Уміння швидко схоплювати тему повідомлення

Уміння співвідносити тему повідомлення з широким контекстом

Труднощі, зумовлені індивідуально-психологічними особливостями слухача

Вмотивованість

Слухова чутливість

Слухова пам’ять

Ймовірне прогнозування

Увага

Об'єктивні труднощі аудіювання

Зумовлені мовною формою тексту (фонетичні, лексичні, граматичні)

Зумовлені змістом тексту (розуміння змісту, зв’язків між фактами, загальної ідеї)

Зумовлені умовами пред'явлення тексту (кількість прослуховувань – 2-3, темп повідомлення, джерело аудіювання – якість запису, опори та орієнтири)

Зумовлені видом мовлення, який сприймається (монологічне, діалогічне мовлення)

Подолання труднощів:

Використання зорової опори, мовленнєвих штампів, які часто використовують ся в розмовному мовленні, формальні підказки – схеми, малюнки – сприяють здогадці, заголовки – знайомлять з темою мовленнєвого повідомлення стимулюють направленість думки

Концентрація уваги, розвиток фонетичного сприймання

Зорова опора:

Учні мають малюнки до тексту, що прослуховується і повинні розказати викладені факти у правильній послідовності, використовуючи їх

Учні мають текст з пропущеними словами, які необхідно вписати після прослуховування аудіо запису

Учні мають заголовок тексту і повинні здогадатися про що він перед прослуховуванням

16. Методика навчання різних видів читання

Уміння і навички, що забезпечують процес читання, умовно поділяють на дві групи:

а) ті, що пов'язані з «технічною» стороною читання б) ті, що забезпечують смислову переробку матеріалу – встановлення смислових зв'язків між мовними одиницями різних рівнів. Види читання: 1) читання про себе 2) вголос 3) переглядове 4) ознайомлювальне 5) вивчаюче. Читання є і метою і засобом навчання ІМ.

Завданням школи є навчити учнів читати про себе, оскільки в реальному житті читання вголос ІМ потрібно лише дуже незначному колу осіб (учителям, акторам, дикторам).

Приклади завдань і форм перевірки для розвитку ознайомлювального читання:

1. Прочитайте текст та дайте відповіді на питання за основним змістом тексту.

2. Знайдіть відповіді на передтекстові питання. визначте, про що текст/стаття в газеті/книзі (на перегляд дається 3 —4 хвилини); знайдіть у тексті місце/розділ, де згадується... ;

Структура завдання з читання: • Передтекстове завдання (Pre-reading task), що спрямовано на зосередження учнів на певній тематиці. З метою активізації тематики та відповідної лексики використовуються - малюнки і фотографії, true/false questions;

• Читання (Reading) – на цьому етапі презентується текст. Текст може презентуватися безпосередньо у своїй оригінальній формі з тим вдосконаленням, що в ньому чітко позначені номери рядків та абзаців для більш зручної орієнтації в тексті.

• Контроль розуміння прочитаного (Comprehension check) контроль розуміння прочитаного за допомогою різноманітних запитань, true/false questions, multiple-choice questions тощо. Підключається говоріння, але воно ще не є у повному смислі продуктивним, а лише репродуктивним.

• Продуктивна фаза: висловлювання власної думки (What do you think? або Discussion) – ця фаза інтегрує процес читання з іншими видами діяльності – продуктивними видами МД – говорінням та письмом. Важливим завданням методики є формування і підтримання інтересу до читання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.