Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
відповіді на тести.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
19.11.2018
Размер:
123.9 Кб
Скачать

7

Варіант І.

І. Оберіть правильну відповідь.

1. В Україні термін “народна педагогіка” першим вжив:

 • О.Духнович

2. Методи виховання народної педагогіки це:

 • способи, шляхи досягнення мети виховання

3. Виховний ідеал народної педагогіки – це:

 • людина праці, благородних поривань, високих моральних та інтелектуальних якостей, яка прагне пізнати навколишній світ і саму себе

4. Влесова книга – це:

 • деталізований літопис про нескінченність нападків сусідських племен і зайшлих здалека (римляни, готи, хозари...)

5. Київський князь Володимир у 988 році заснував в Києві:

 • школу “книжного вчення”

6. У київській школі “книжного вчення” навчалися:

 • діти боярської знаті та іншого оточення князя;

7. У 1037 р. у Києві школу заснував:

 • Ярослав Мудрий

8. У Київській школі, заснованій Ярославом Мудрим навчалися:

 • діти князів, знатний бояр, майбутні посадники, перекладачі книг, упорядники збірників

9. Бібліотека Ярослава Мудрого нараховувала:

 • приблизно 1000 примірників

10. Студитський статут був складений:

 • візантійським богословом Федором Студитом

11. Монастирські школи в Україні почали застувалися в:

 • XI ст.

12. Головне завдання монастирських шкіл:

 • суворе аскетичне виховання

13. Школи грамоти утримувалися на кошти:

 • батьків

14. Перше жіноче училище було засноване в:

 • 1086 р.

15. “Златоуст” – це:

 • збірник окремих промов і висловлювань отців церкви

16. Єзуїти розгорнули широку освітню діяльність в Україні у:

 • XVI ст.

17. Перший буквар Федорова було надруковано в:

 • 1574 р.

18. Острозьку академію заснував:

 • Костянтин Острозький

19. Перше братство було утворено у Львові в:

 • першій половині XV століття

20. Школу у м.Києві при Києво-Печерській Лаврі заснував:

 • Петро Могила

21. Архімандрит – це:

 • найвище духовне звання монахів

22. Навчальний заклад на базі обєднання Київської братської та Лаврської шкіл був утворений у:

 • 1632 р.

23. Навчальний рік у Києво-Могилянській академії розпочинався:

 • 1 вересня

24. Вихованці Києво-Могилянської академії закінчували:

 • 8 класів

25. З 1753 р. навчання в Києво-Могилянській академії здійснювалося лише:

 • російською мовою

26. Університет Києво-Могилянська академія відновив свою діяльність у:

 • 1992 р.

27. До козацького шкільництва належали:

 • січові, монастирські, церковно-парафіяльні школи

28. Учні козацьких шкіл утримувались на кошти:

 • січі.

29. Переяславська колегія була заснована в:

 • 1738 р.

30. Феофан Прокопович автор:

 • букваря “Перше вчення отроків”

31.Термін навчання в малих народних училищах:

 • 2 роки

32. Перші вихователі дитини за Г.Сковородою:

 • батьки

33. Перші гімназії в Києві були:

 • чоловічі

34. Рішельєвський ліцей було засновано у:

 • 1817 р.

35. Київський університет засновано в:

 • 1834 р.

36. Роки життя Миколи Корфа:

 • 1834-1883

37. Автор першого в Західній Україні підручника “Народная педагогия в пользу училищ и учителей сельских”:

 • О.Духнович

38. Перша недільна школа в Україні була відкрита в:

 • Києві

39. Керівником Харківської жіночої недільної школи була:

 • Х.Алчевська

40. Колегія Павла Галагана була заснована:

 • батьком Павла

41. Всеукраїнський учительський професійний зїзд відбувся:

 • 13-15 серпня 1917 р.

42. Київський український народний університет було відкрито у складі:

 • трьох факультетів

43. Обовязкове загальне семирічне навчання було запроваджено в:

 • 1949 р.

44. Засновником і першим ректором Камянець-Подільського університету був:

 • І.Огієнко

45. Перший дитячий садок, заснований сестрами Ліндфорс почав діяти в:

 • Києві.

46. Термін навчання у Фребелівському інституті:

 • 3 роки

47. Автор твору “Педагогічна поема”:

 • А.Макаренко

48. У 1956 році зявився новий тип школи:

 • школа-інтернат

49. З 1927 по 1935 рік очолював комуну ім.Дзержинського в Харкові:

 • А.Макаренко

50. Закон України “Про освіту” було прийнято в:

 • 1991 р.

51. З 1964 р. середня школа стала:

 • десятирічною

52. “Лісові школи” у роки війни (1941-1945) відкривали:

 • партизани

53. Закон України “Про вищу освіту” ухвалено Верховною Радою України в:

 • 2002 р.

54. Автор книг “Історія відкриття школи в с.Олексіївна Михайлівської волості”, “Півроку з життя недільної школи”, “Передумане і пережите” та ін.:

 • Х.Д.Алчевська

55. Педагогічні курси вдосконалення вчителів початкових навчальних закладів Київського учбового округу (1875 р.) відкривалися:

 • влітку

56. У 1920-1921 рр. для забезпечення вчителями усіх типів шкіл, вищих жіночих курсів, учительських інститутів і семінарій створювалися нові форми вищого навчального закладу:

 • інститути народної освіти

57. Згідно “Положення про єдину трудову школу УРСР” (1919р.) релігійне виховання:

 • заборонялося

58. Після повернення України до університетів першим було відкрито:

 • Київський

59. Школи західних областей були приєднані до України в:

 • 1939 р.

60. З метою онімечення населення та виховання і дусі покори німецькому режимові німецькі окупанти відкривали:

 • “народні школи”

ІІ. Продовжте речення.

1. Зміст виховання охоплює піклування про здоровя та фізичний розвиток дитини, передачу знань, трудових умінь і навичок, привчання до організації домашнього побуту, забезпечення професійної обізнаності в певній галузі виробництва, підготовку до сімейного життя, формування духовного світу.

2. Перерахуйте методи виховання народної педагогіки практично-дійові, навію вальні, переконувальні, попереджувальні, спонукальні, оцінювання, схвалення та покарання.

3. Змістом виховання в дородовому суспільстві був реальний процес повсякденного побутового та трудового життя людей

4. У рабовласницькому суспільстві роль педагогів виконували батьки

5. У феодальному суспільстві єдиним джерелом істини проголошувалася релігія.

6. На ранній стадії свого розвитку предки словян користувалися займенниками, числівниками загальноєвропейської десяткової системи.

7. Випускники “Київської школи книжного вчення” поповнювали ряди вищого ешелону державної та церковної влади.

8. У ХІІ ст. провідна роль серед монастирів належала Києво-Печерській обителі.

9. Школи грамоти для бідного населення були недоступні.

10. Перше жіноче училище в Києві було засновано при Андріївському монастирі.

11. Про розвиток педагогічної думки Київської Русі свідчать памятки писемності, літературні твори різних жанрів, твори образотворчого мистецтва, засоби народної педагогіки, церковна та побутова практика.

12. Причини появи “маку рівних учителів” в Україні відстоювання українцями права на освіту, відсутність на хуторах церков, а тим самим шкіл.

13. За запрошенням Костянтина Острозького Іван Федоров працював в Острозькій друкарні.

14. Головне завдання єзуїтів – виховати в учнів релігійний фанатизм і безоглядний послух церкві.

15. Острозька академія була заснована в місті Острог.

16. Братські школи утворювалися з ініціативи братств.

17. Київському братству подарувала великій двір на Подолі, аби на цьому місці були засновані православний монастир, школа та притулок для прочан Гальчика Гулевичівка.

18. В організації навчальних занять у братських школах зароджувалася класно-урочна система навчання.

19. Навчання у лаврській школі велося латинською та польською мовами.

20. З самого початку в Києво-Могилянській академії навчалися за класно-урочною системою.

21. Викладачів, які працювали в молодших і середніх класах називали дидаскалами.

22. Спеціальна адміністративно-старшинська школа готувала кадри козацької старшини, працівників гетьмансько-козацької адміністрації.

23. У вихованні Г.Сковорода пропонував такі методи бесіда, розяснення, поради, приклади і т.д.

24. У Києві функціонувало 22 приватні жіночі гімназії.

25. За статутом 1804р. система шкільної освіти складалася з чотирьох типів навчальних закладів.

26. Університет Святого Володимира засновано в 1834 році.

27. Назва першого в Західній Україні підручника “Народная педагогия в пользу училищ и учителей сельских”.

28. Згідно Статуту гімназій і прогімназій Міністерства народної освіти (1864р.) гімназії були чоловічі та жіночі, поділялися на класичні та реальні.

29. У колегії навчалося близько 80 чоловік.

30. На Другому Всеукраїнському вчительському зїзді було схвалено проект єдиної школи.

31. Президентом Академії Наук було призначено В.Вернадського.

ІІІ.

Микола Петрович Драгоманов

1841-1895

 • Про школи на Україні

 • Педагогічне значення малоруської мови

 • Чудацькі думки про українську національну справу

 • Земство і місцевий елемент у народній освіті

Христина Данилівна Алчевська

1841-1920

 • Книга дорослих

 • Півроку з життя недільної школи

 • Історія відкриття школи в селі Олексіївні Михайлівської волості

Іван Якович Франко

1856-1916

 • Малий Мирон

 • Отец гуморист

 • Борис Граб

 • Учитель

 • Карандаш

 • Шані народні школи і їх потреби

 • Освіта народу Галичини

 • Педагогічні невігласи

Борис Дмитрович Грінченко

1863-1910

 • Якої нам треба школи

 • Яка тепер народна школа на Україні

 • До питання про журнал для дитячого читання

 • Рідне слово

 • Народні вчителі і українська школа

Августин Іванович Волошин

1874-1945

 • Педагогіка і дидактика для учительських семінарій

 • Коротка історія педагогіки для учительських семінарій

 • Психологія

Микола Олексійович Скрипник

1872-1933

 • Чергові завдання народної освіти

 • За перебудову роботи школи

 • Народна освіта за 10 років

Павло Грабовський

1864-1902

 • Про розвиток шкільної освіти і Охтирському повіті Харківської губернії

 • Дещо про освіту в Україні

Василь Олександрович Сухомлинський

1918-1970

 • Серце віддаю дітям

 • Батьківська педагогіка

 • Листи до сина

 • Сто порад учителеві

 • Як виховати справжню людину

Варіант ІІ

І. Оберіть правильну відповідь

1. Вперше термін “етнопедагогіка” в науковий обіг увів:

 • Г.Волков

2. Принцип виховання народної педагогіки – це:

 • переконання, правило, норма якими користується вихователь з метою кращого впливу на вихованця

3. Зміст виховання – це:

 • процес формування особистості й підготовка її до активної участі у виробничому, суспільному, духовному житті

4. Влесова книга – це:

 • літопис на деревяних (дубових) дощечках (38х22 см і товщиною у пів сантиметра), що розкриває події, які відбувалися за 1,5 тисячі років доолегової доби

5. У 988 році київську школу “книжного вчення” заснував:

 • Володимир

6. Київська школа “книжного вчення” утримувалася за рахунок:

 • князівської казни

7. Ярослав Мудрий у стінах новозбудованої Софії Київської заснував школу в :

 • 1037 р.

8. У приміщенні Софійського собору Ярослав Мудрий заснував:

 • майстерню-скрипторій, де переписували й перекладалися книжки

9.

10. Студитський статут в Києво-Печерському монастирі запровадив:

 • Ігумен Києво-Печерського монастиря Феодосій

11. У монастирських школах навчалися:

 • майбутні чорноризці

12. Навчання в монастирських школах здійснювалося:

 • диференційовано

13. Навчальний рік у школах грамоти розпочинався:

 • з появою першого снігопаду

14. Перше жіноче училище в Україні заснувала:

 • княжна Анна Всеволодівна

15. Філософсько-педагогічний трактат “Слово про закон і благодать” написаний:

 • київським митрополитом Іларіоном

16. Єзуїти – це:

 • члени католицьких чернечих орденів, головною метою яких було поширення католицтва та зміцнення влади папи римського

17. Першодрукар:

 • І.Федоров

18. Провідне місце в програмі Острозької академії займало навчання:

 • трьох мов

19. Перше братство було утворено при:

 • Успенській церкві у Львові

20. Школу у м.Києві при Києво-Печерській лаврі Петро Могила заснував у:

 • 1631 р.

21. Петро Могила –

 • син молдавського господаря Сімеона і угорської княжни Маргари

22. Навчальний заклад утворений на базі обєднання Київської братської та Лаврської шкіл був визнаний польським урядом у:

 • 1633 р.

23. У Києво-Могилянській академії навчалися:

 • 12 років

24. Києво-Могилянська академія реорганізована в духовну семінарію у:

 • 1817 р.

25. Вихованців старших класів Києво-Могилянської академії називали:

 • студентами

26. Викладачами Києво-Могилянської академії були:

 • Лазар Баранович, Інокентій Гізель, Феофан Прокопович

27. У січових школах навчалися з:

 • 7 років

28. Полкові школи утримувалися на кошти:

 • батьків

29. Засновником Чернігівської колегії (1690 р.) був:

 • Іоанн Максимович

30. Автор “Духовного регламенту”;

 • Феофан Прокопович

31. Учні головних народних училищ закінчували:

 • чотири класи

32. Роки життя Григорія Сковороди

 • 1722 – 1794

33. У Києві перша гімназія була відкрита в:

 • 1809р.

34. Гімназію вищих наук у Ніжині було засновано у:

 • 1820 р.

35. Новоросійський університет засновано завдяки:

 • М.Пирогову

36. Український правопис виробив:

- П.Куліш

37. Попечитель Будинку для виховання бідних дворян з Полтави:

- І.Котляревський

38. Перша недільна школа в Києві була:

 • чоловіча

39. Перша недільна школа в Україні була заснована в:

 • 1859 р.

40. Колегія Павла Галагана була заснована в:

 • Києві

41. Другий Всеукраїнський вчительський зїзд відбувся:

 • 10-12 серпня 1917 р.

42. Система єдиної школи була наступною:

 • початкова, вища початкова, середня, вища

43. Учительські інститути були реорганізовані в педагогічні інститути в:

 • 1952-1953 рр.

44. Перший дитячий садок у Києві було засновано в:

 • 1871 р.

45. Обовязкова восьмирічна освіта стала здійснюватися з:

 • 1960 р.

46. Фребелівським товариством було засновано:

 • Фребелівський інститут

47. Автор твору “Виховний ідеал”:

 • Г.Ващенко

48. У 80-х роках було здійснено перехід на навчання дітей з 6-річного віку та на:

 • одинадцятирічний термін шкільного навчання

49. З 1948 по 1970 рік – директор Павлишевської середньої школи кандидат педагогічних наук, член-кореспондент АПН СРСР:

 • В.Сухомлинський

50. Обовязкову професійну освіту підготовку в загальноосвітніх школах скасовано:

 • 1966 р.

51. Роздільне навчання хлопчиків і дівчаток проіснувало до:

 • 1954 р.

52.Закон України “Про позашкільну освіту” ухвалено Верховною Радою України в:

 • 2000 р.

53. Стаття Конституції, що визначає право кожного на освіту:

 • 53

54. Автор книжок і підручників “Нова школа”, “Перша читанка для дорослих для вечірніх та недільних шкіл”, “Початкова географія та методика початкової географії”, “Дошкільне виховання”, “Позашкільна освіта”, “Нова школа соціального виховання” та ін.

 • С.Ф.Русова

55. Київський міський педагогічний університет носить імя:

 • Б.Грінченка

56. Педагогічні курси вдосконалення вчителів початкових навчальних закладів Київського учбового округу з 1875 р. діяли протягом:

 • 4-6 тижнів

57. Згідно “Положення про єдину трудову школу УРСР” (1919 р.) навчання розпочиналося з:

 • 8 років

58. Єдина шкільна форма запровадилась з:

- 1935 р.

59. Обовязкову професійну підготовку в загальноосвітніх школах скасовано в:

 • 1964 р.

60. З 1939 року у школах західних областей замість польської мови була запроваджена:

 • російська

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.